Hop til indhold

Udvalget med repræsentanter fra dagstilbuds- og uddannelsesområdet fik i maj 2016 til opgave at sætte fokus på rammerne i dagtilbud og uddannelser for at sikre, at alle har lige muligheder og frihed til at udfolde sit potentiale.

Udvalgets rapport ligger nu klar og indeholder en lang række anbefalinger til både staten, kommunerne og hele uddannelsesområdet fra det enkelte dagtilbud over folkeskolen til ungdomsuddannelserne.

Jeg lægger stor vægt på, at alle piger og drenge har frihed til at være dem, de er...

- Merete Riisager

De centrale anbefalinger er blandt andet, at det er nødvendigt at få mere viden fra forskning ud i praksis, og at der skal være en større bevidsthed om køn, ligestilling og kønsstereotype forventninger. Det vil både medvirke til at fremme trivsel, skabe lige muligheder i folkeskolen og på de enkelte uddannelsesinstitutioner samt give en mere ligelig kønsbalance på uddannelserne og i de opnåede resultater.

Hvis Danmark fortsat skal være et stærkt og innovativt samfund, har vi brug for alle vores talenter.

- Karen Ellemann

”Der er masser af god viden og inspiration at hente i udvalgets rapport, og jeg håber, at hele sektoren vil tage godt imod udvalgets anbefalinger. Jeg lægger stor vægt på, at alle piger og drenge har frihed til at være dem, de er, og har frihed til at vælge uddannelsesretning efter egne interesser, kompetencer og motivation. Det skal vi alle skabe de bedste rammer for,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

”Hvis Danmark fortsat skal være et stærkt og innovativt samfund, har vi brug for alle vores talenter. Derfor skal vi skabe de bedste rammer for, at danske børn og unge kan udfolde deres fulde potentiale – og ikke bliver bremset af hæmmende, kønsstereotype forventninger til, hvad piger eller drenge kan eller skal. Jeg er meget tilfreds med den nye rapport, der giver os et godt udgangspunkt for en styrket indsats i et stærkt partnerskab med skoler, kommuner og dagtilbud,” siger minister for ligestilling Karen Ellemann.

Læs rapporten fra Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse (pdf)