Hop til indhold

Danmark har de seneste år i perioder modtaget flere flygtninge end tidligere. Det stiller store krav til kommunerne, som skal sikre, at de nyankomne børn får en tryg skoledag, hvor sproglig udvikling og faglig læring følges ad.

Undervisningsministeriet har derfor udviklet et inspirationsmateriale med viden på området og eksempler fra forskellige praksisser på en række skoler og kommuner, der arbejder systematisk med modtagelse og undervisning af nyankomne elever. Materialet skal inspirere kommuner og skoler til at skabe deres egne løsninger, der matcher de lokale forhold. Hensigten er at sikre et højt fagligt niveau i modtagelsen af de nyankomne elever, så de får de bedste muligheder for at deltage sprogligt, fagligt og socialt i skolens læringsfællesskaber.

Inspirationsmaterialet formidler viden, eksempler og cases fra ni kommuner samt refleksionsspørgsmål og henvender sig til kommunale ledere, beslutningstagere, konsulenter i forvaltninger og til skoleledelser og faglige ressourcepersoner. Der er fokus på syv centrale temaer:

  • Organisering af modtagelsestilbuddet
  • Visitation og afdækning af kompetencer
  • Basisundervisningens rammer
  • Sammenhæng og overgange i nyankomne elevers skoleforløb
  • Medarbejderkompetencer
  • Samarbejdet med nyankomne forældre
  • Elever og familier med traumer

Inspirationsmaterialet er udarbejdet for Undervisningsministeriet af Rambøll i tæt samarbejde med læringskonsulenter på området. Undervejs i udviklingen er Danmarks Lærerforening, KL, Skolelederforeningen og andre parter inddraget.

Fakta

Undervisningsministeriet har afsat 3,5 millioner kroner til en række initiativer, der skal styrke modtagelsestilbuddene til nyankomne tosprogede børn og unge i alderen 5 til 18 år uden de nødvendige sproglige forudsætninger for at indgå i grundskolens almindelige undervisning.

Foruden inspirationsmaterialet får ministeriet udviklet et afdækningsmateriale til sproglig og faglig afdækning af nyankomne og tosprogede elevers kompetencer, der bliver stillet til rådighed for kommuner og skoler, som kan bruge det til optagelsen af nyankomne tosprogede elever. Afdækningsmaterialet forventes offentliggjort i starten af skoleåret 2017/2018.

Undervisningsministeriet har tidligere i år udgivet en ny vejledning til bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

Inspirationskataloget om modtagelse og undervisning af nyankomne elever (pdf)