Erhvervsuddannelse for voksne (euv) blev indført med erhvervsuddannelsesreformen i august 2015. Uddannelsen skulle være en mere overskuelig, attraktiv og målrettet vej for voksne over 25 år til at blive faglært.

Implementeringen af uddannelsen har imidlertid ikke givet de ønskede forbedringer for elever, virksomheder og erhvervsskoler. 

Vi har i aftalekredsen lyttet til signalerne fra erhvervsuddannelsessektoren og justerer nu euv.

- Merete Riisager 

Derfor har partierne bag eud-reformen (V, K, LA, DF, S, R og SF) besluttet en række justeringer, hvoraf de væsentligste er:

  • Den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen ophæves. Det betyder, at eleven har ret til men ikke pligt til merit.
  • Maksimumgrænsen på to års praktikuddannelse ophæves. Det betyder, at elever med en praktikuddannelse på mere end to år ikke skal have afkortet deres praktikuddannelse.
  • Elever, der kun mangler et certifikatfag (fx førstehjælp, arbejdsmiljø) for at opfylde overgangskravene, får mulighed for at følge undervisningen og afslutte certifikatfaget på grundforløbet, samtidig med at eleverne følger undervisningen i hovedforløbet.
  • Tid brugt på RKV skal ikke længere fratrækkes undervisningstiden. Samtidig nedsættes den maksimale varighed af RKV’en fra 10 dage til 5 dage.

”Hvis tingene ikke virker, så må man justere. Vi har i aftalekredsen lyttet til signalerne fra erhvervsuddannelsessektoren og justerer nu euv, så vi forhåbentlig afhjælper nogle af de helt centrale udfordringer, den enkelte elev, virksomhed og erhvervsskole har oplevet ved euv. Vi skal have stærke uddannelser af høj kvalitet. Indsatsen for at nå det mål styrker vi nu ved at gøre eleverne mere attraktive for virksomhederne og ved at gøre det lettere for skolerne at tilrettelægge undervisningen, siger undervisningsminister Merete Riisager.”

Gennemførelsen af justeringerne kræver ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB) og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Lov- og bekendtgørelsesændringerne forventes at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2018.