Siden erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft i 2015, kan ansøgere, der ikke opfylder adgangskravet om et gennemsnit på 02 i dansk og matematik til erhvervsuddannelserne, blive optaget via en optagelsesprøve. Tal fra 2017 viser, at mellem januar og august i år er omkring 4.300 personer blevet indkaldt til optagelsesprøve af erhvervsskolerne. 62 procent af de ansøgere, som erhvervsskolerne indkaldte til optagelsesprøver, gennemførte de nødvendige prøver for at kunne starte på en erhvervsuddannelse. Af dem bestod knap tre ud af fire optagelsesprøverne og fik tilbudt plads på en erhvervsskole. Næsten otte ud af ni valgte at begynde på uddannelsen (se figur 1).

Figur 1: Optagelsesforløb for ansøgere indkaldt til optagelsesprøver, januar-august 2017

Kilde: Styrelsen for It og Læring

 

Ansøgere, der ikke består de nødvendige optagelsesprøver, har mulighed for alligevel at starte på en erhvervsuddannelse, hvis erhvervsskolen på baggrund af en samtale vælger at optage eleven. 16 procent af dem, der ikke bestod optagelsesprøverne, endte med at starte på en erhvervsuddannelse, efter at skolen havde optaget dem på baggrund af en samtale.