Det kan være en vanskelig og tidskrævende opgave for lærere, pædagoger og ledelser i undervisningssektoren at finde den mest relevante og aktuelle forskning for at bruge den i deres daglige arbejde. Derfor får de nu en håndsrækning til at navigere i det store og brede felt af forskning og viden på området. Viden Om er en opsamling af viden og forskning om et tema som eksempelvis skole-hjem-samarbejde eller overgange mellem uddannelser. Den første Viden Om-udgivelse om pædagogisk ledelse blev offentliggjort den 4. oktober 2017. Nu udkommer nummer to og tre.

Udgangspunktet for materialet i Viden Om er et vidensnotat, som giver et systematisk indblik i relevant forskning om det aktuelle tema. Vil man læse videre og dykke ned i forskningen på området, guider vidensnotatet læseren til videre læsning med henvisninger og præsentationer af andre forskningsudgivelser. Med afsæt i vidensnotatet er der udviklet andre praksisrettede materialer, som skal hjælpe med til at omsætte forskningen i praksis på egen skole.

Viden Om Skole-hjem-samarbejde og Viden Om Overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse er udviklet for Undervisningsministeriet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i samarbejde med lærere og pædagoger. Ministeriets læringskonsulenter og skoler har afprøvet materialerne i praksis.
Undervisningsministeriet forventer i starten af 2018 at offentliggøre flere praksisrettede materialer til Viden Om Skole-hjem-samarbejde og Viden Om Overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Fakta

Viden Om består af:

  • Et vidensnotat med en indføring i aktuel forskning indenfor temaet
  • Et udviklings- og selvevalueringsredskab, der kan igangsætte en systematisk refleksions- og udviklingsproces inden for det aktuelle tema på den enkelte i skole
  • En plakat med hovedpointer fra forskningen
  • Film, speeddrawing og præsentation til Viden Om Skole-hjem-samarbejde og Viden Om Overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse offentliggøres i starten af 2018 på emu.dk.