Regeringen har indgået Aftale om finansloven for 2018 med Dansk Folkeparti. Den nye aftale sætter blandt andet fokus på situationen på erhvervsuddannelserne. Regeringen har derfor aftalt en række initiativer med Dansk Folkeparti, som skal sætte skub i udviklingen på erhvervsuddannelserne. Kvalitetspuljen, som ellers udløber i 2017, bliver videreført og forhøjet næste år til alt 165 millioner kroner. Derudover bliver der oprettet en ny ansøgningspulje på fem millioner kroner i 2018 til nye initiativer på erhvervsuddannelserne, der kan øge kendskab til erhvervsskolerne gennem for eksempel mere brobygning fra folkeskolerne til erhvervsuddannelserne. Og så får erhvervsuddannelserne mulighed for at øge deres investeringsniveau med 250 millioner kroner i 2018.

Jeg er glad for, at vi med aftalen får sat ekstra fokus på erhvervsuddannelserne både på kort og lang sigt.

- Merete Riisager

På længere sigt er regeringen og DF enige om at følge udviklingen på erhvervsuddannelserne tæt for at se, om der er behov for at iværksætte yderligere initiativer for at styrke uddannelserne. Aftaleparterne er enige om at gøre status på området i første halvår 2018.

Aftale om styrket tilsyn på de frie grundskoler indgår også i finanslovsaftalen. I alt tilføres 5,0 millioner kroner årligt fra 2018 og frem, hvilket betyder 7-8 flere årsværk til at føre tilsyn med de frie grundskoler.

Dansk Folkeparti bakker også op om regeringens forslag om at øge støtten til frie grundskoler med 1 procentpoint øremærket til elever med særlige behov, så den elevgruppe i højere grad også får frit skolevalg. 

”Jeg er glad for, at vi med aftalen får sat ekstra fokus på erhvervsuddannelserne både på kort og lang sigt. Det vil komme den enkelte elev til gavn. Og så er det også vigtigt, at vi har fået opbakning til vores forslag om at øge det frie skolevalg for elever med særlige behov og sætte ekstra ind over for fagligt svage elever med skolepuljen, som var en del af regeringens finanslovsforslag,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

I finanslovsaftalen for 2018 afsættes dele af de midler, der blev aftalt i den politiske aftale om det forberedende område og etableringen af den nye Forberedende Grunduddannelse, FGU, som skal åbne op for elever i sommeren 2019. Derudover er der enighed om, at skoleydelsen til elever på produktionsskoler bliver hævet til det niveau, som elever på FGU fremover vil få, så der ikke vil være forskel på ydelsen.

Finansloven 2018 indeholder følgende på Undervisningsministeriets område:

Initiativer på erhvervsuddannelserne
 • Videreførelse og forhøjelse af kvalitetspulje til i alt 165 mio. kr. i 2018.
 • Ansøgningspulje på 5 mio. kr. i 2018 til at fremme aktiviteten på erhvervsuddannelserne, herunder at øge søgningen og reducere frafaldet.
 • Forhøjelse af Investeringsrammen med 250 millioner kroner årligt i 2018, målrettet erhvervsuddannelserne.
 • Aftale om at gøre en samlet status på erhvervsuddannelserne i første halvår 2018.
Øvrige initiativer
 • Forhøjelse af tilskuddet til de frie grundskoler med 71 mio. kr. (”Koblingsprocenten” hæves fra 75 til 76 pct.). Det øgede tilskud øremærkes elever med særlige behov.
 • Forhøjelse af midlerne til tilsyn med de frie grundskoler på 5,0 mio. kr. årligt fra 2018-2021 som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket tilsyn med de frie grundskoler af november 2017.
 • Indarbejdelse af 490 mio. kr. i alt i 2018-2020 til puljen til løft af fagligt svage elever (”Skolepuljen”).
 • Forhøjelse af produktionsskoleydelsen til samme niveau som den kommende ydelse på den Forberedende Grunduddannelse i 2018-2019, indtil den nye Forberedende Grunduddannelse træder i kraft.
 • Videreførelse af udløbet tilskud til Center for Elevrådgivning (Elevtelefonen) på 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2021.
 • Nyt tilskud til Dansk Skoleskak på 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2021.
 • Forhøjelse af tilskuddet til Middelaldercenteret i Nykøbing Falster på 1,5 millioner kroner årligt i 2018-2020. Det forhøjede tilskud i 2018-2020 ligger ud over Middelaldercentrets nuværende tilskud, der i 2018 vil være 1,9 mio. kr.
 • Tilskud til undersøgelse om børn og unges kendskab til Grønland på 0,5 millioner kroner i 2018.
 • Ny indfasning af forhøjet deltagerbetaling på hf-enkeltfag og Gymnasial Suppleringskursus, således at skolerne og eleverne kan nå at tilpasse sig det nye niveau, der nu først vil træde i kraft pr. 1. april 2018.
 • Indarbejdelse af initiativerne aftalt på Undervisningsministeriets område i forbindelse med Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
 • Delvis indarbejdelse af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.