Hop til indhold

En stærkere forankret naturvidenskabelig dannelse skal skabes gennem en mere sammenhængende fortælling om naturvidenskabens betydning for samfundsudviklingen. Samtidig skal både elever og læreres naturvidenskabelige kundskaber styrkes – særligt i grundskolen, hvor hovedudfordringen ligger. Det er nogle af de anbefalinger, som en rådgivningsgruppe har lagt særlig vægt på i deres råd til en naturvidenskabsstrategi, som de for nylig har afleveret til undervisningsministeren.

Gruppen har i sine drøftelser taget udgangspunkt i anbefalingerne fra den strategigruppe, der før sommeren gav deres bud på, hvad en naturvidenskabsstrategi skal indeholde.

Rådgivningsgruppen har i sine anbefalinger til undervisningsministeren anbefalet de initiativer, som gruppen er enig om, er de allervæsentligste for at styrke undervisningen på det naturvidenskabelige område. En række af de anbefalinger fra strategigruppen, som vedrører andre forhold, finder rådgivningsgruppen også hensigtsmæssige og fornuftige at tage fat på, men ikke som første prioritet.

Undervisningsministeren arbejder nu videre med naturvidenskabsstrategien og forventer at komme med et udspil i starten af 2018.

Rådgivningsgruppen bestod af:

  • Johanne Jensen, gymnasielærer på Aalborg Katedralskole
  • John Renner Hansen, dekan, Københavns universitet, SCIENCE Direktion
  • Lars Holm Øgendal, lektor, Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet
  • Maria Damlund, folkeskolelærer på Sct. Jørgens Skole
  • Steen Laugesen Hansen, lektor, Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet