Hop til indhold

Hvad vil det sige at være borger i det danske samfund? Hvilke muligheder og hvilket ansvar følger med? Børn og unge skal vide, hvad det vil sige at leve og tage del i et demokratisk samfund. Derfor vil en ny national temauge og kampagne sætte fokus på netop fællesskab, demokrati og medborgerskab.

Temaugen løber af stablen i foråret i 2018, og Undervisningsministeriet inviterer alle grundskoler og ungdoms- og almene voksenuddannelsesinstitutioner til at deltage i den fælles temauge, hvor der sættes fokus på demokrati i praksis. Kampagnen starter også i foråret 2018 og løber frem til og med efteråret 2018. Konkret vil temaugen for grundskoler og produktionsskoler afholdes i uge 12 (den 19. til 23. marts), mens de øvrige uddannelsesområder frit kan tilrettelægge aktiviteter i løbet af kampagneperioden.

I Danmark har skoler og uddannelsesinstitutioner en lang tradition for at arbejde med demokrati. Og det er i forvejen en del af skoler og uddannelsesinstitutioners opgave at uddanne elever til at blive aktive medborgere. I takt med at samfundet forandrer og udvikler sig, udvikler demokratiet sig også. For eksempel har de sociale medier gjort det muligt at indgå i demokratiske samtaler med andre på nye måder, men samtidig viser en demokratiundersøgelse foretaget af Epinion for Dansk Ungdoms Fællesråd i 2017, at det skræmmer mange unge fra at dele holdninger og erfaringer.

Målet med temaugen er, at eleverne får et større kendskab til og erfaringer med borgerindflydelse, deltagelse i politiske processer og debatter. Eleverne skal prøve på egen krop, hvordan man deltager i debatter på en ordentlig og respektfuld måde, hvor det er i orden at være uenig.

Undervisningsministeriet udvikler inspirationskataloger, der er målrettet de forskellige uddannelsesinstitutioner med materialer, forløb og aktiviteter til temaugen. Materialerne er tilpasset fagundervisningen, så de understøtter de forskellige fags kompetencemål og formål. Materialerne vil være frit tilgængelige fra starten af 2018, så uddannelsesinstitutionerne selv kan sammensætte et forløb, der passer til de udvalgte fag, på tværs af fag eller andre lokale forhold.

Faktaboks

Initiativet er en del af en række konkrete indsatser på undervisningsområdet, der skal bidrage til at styrke den demokratiske dannelse og modvirke ekstremisme og radikalisering, hvor øvrige indsatser blandt andet er:

  • Materiale til EMU – Danmarks læringsportal – om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
  • Opkvalificering af læringskonsulenter til rådgivning og vejledning i forhold til radikalisering og ekstremisme
  • Satspuljeinitiativ til forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Initiativet fokuserer på tidlig forebyggelse og har til formål at ruste alle børn og unge med demokratiske, kritiske og sociale kompetencer. Indsatsen består bl.a. af efteruddannelse af undervisere og pædagogisk personale, udviklingsforløb ved læringskonsulenter i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og udvikling af materialer.  
Elev rækker hånden i vejret til undervisning