Hop til indhold

Næsten hver tredje gymnasieelev med et karaktergennemsnit fra grundskolen på under fire dropper ud af gymnasiet det første år. For elever med et snit på ni eller mere er det tre procent. Samme billede af en klar sammenhæng mellem karakterer og frafald tegner sig også på de mellemliggende karakterniveauer. Det viser en ny analyse fra Undervisningsministeriet.

Undervisningsminister Merete Riisager mener, at analysen understreger, at karaktersystemet fungerer.

”Det er ikke tilfældigt, at der er så utvetydig en sammenhæng mellem karakterer og frafald. Karaktersystemet viser, hvor eleverne ligger fagligt, og siger dermed også noget om, hvor rustede de er til næste skridt på uddannelsesstigen. Gode karakterer er vigtige på de gymnasiale uddannelser. De giver frihed til at vælge mellem flere videregående uddannelser og er samtidig med til at forbedre chancerne for at gennemføre en gymnasieuddannelse,” siger Merete Riisager.

Analysen viser, at sammenhængen mellem karakterer og frafald er størst på stx og mindst på hf. På stx falder 36 procent af eleverne med et grundskolesnit under fire fra, mens det kun er tilfældet for 2 procent af dem, som kom med over ni i snit. På hf falder 30 procent af eleverne med under fire i snit fra grundskolen fra, mens frafaldet er på 15-16 procent af alle, som har over seks i karaktergennemsnit fra grundskolen.

Se hele analysen (pdf)