Hop til indhold

I 2019 træder nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser i kraft. Det betyder, at de unge skal have et gennemsnit på mindst 5 i deres standpunktskarakterer i 8. og 9. klasse samt mindst 2 ved afgangsprøverne. Med de nye krav opfylder 9 procent svarende til hver 11. nye gymnasieelev i 2016 ikke adgangsforudsætningerne i 2019. Det viser nye beregninger fra Undervisningsministeriet. 

Adgangskravet ligger tilpas langt ude i fremtiden til, at eleverne i grundskolen har en fair chance for at indstille sig på den nye virkelighed.

- Merete Riisager

”Karakterer er en god indikator for elevers faglige niveau. Derfor ser jeg frem til, at det nye karakterkrav træder i kraft, så vi kan få løftet kvaliteten på de gymnasiale uddannelser. Adgangskravet ligger tilpas langt ude i fremtiden til, at eleverne i grundskolen har en fair chance for at indstille sig på den nye virkelighed. Jeg håber, eleverne vil benytte lejligheden til at give den en ekstra skalle i timerne,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Det er særligt tilgangen af hf-elever, der i 2016 hypotetisk set ville være udfordret af de nye krav. 22 procent af eleverne havde således ikke de nødvendige karaktergennemsnit. Samme tal var på stx 6 procent. Analysen viser også, at der på regionalt plan er en lille forskel, idet 13 procent af 2016-tilgangen på Sjælland ikke vil kunne opfylde de kommende adgangsforudsætninger, men det kun gør sig gældende for 8 procent i Midtjylland. På kommuneniveau er spredningen noget større.