Hop til indhold

På baggrund af stor interesse fra erhvervslivet og særligt it-branchen gennemfører Undervisningsministeriet nu et forsøg med valgfaget ’teknologiforståelse’. Formålet med faget er, at den enkelte elev opnår en kritisk forståelse af informatikkens muligheder og rolle i det demokratiske digitale samfund, og eleverne skal både analysere og producere digitale produkter.

Skolen har et ansvar for at ruste den enkelte elev til at kunne begå sig i et stadigt mere digitaliseret samfund.

- Merete Riisager

”Skolen har et ansvar for at ruste den enkelte elev til at kunne begå sig i et stadigt mere digitaliseret samfund. Her er det afgørende, at eleverne får en forståelse af teknologiens byggeklodser, så de kan gå kritisk og analytisk til udviklingen og blive skabere af teknologi – fremfor blot brugere af den. Med det udgangspunkt kan forsøget give os nogle gode erfaringer i forhold til, hvad lærerne har brug for, for at kunne undervise i fagområdet, og i forhold til hvad der virker, når vi ønsker at hæve den enkelte elevs faglige niveau inden for emnet,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

13 udvalgte skoler gennemfører forsøget. Samtidig opsamler man erfaringer med, hvilke udfordringer faget giver lærere og elever, og med hvordan man bedst understøtter lærernes kompetenceudvikling på dette nye fagområde. Erfaringsopsamlingen skal danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt faget skal oprettes som fast fag i fagrækken i folkeskolen.  

Fagformål, mål og læseplan vil være tilgængelige på Emu.dk, og her vil der også blive lagt inspirationsmateriale, som andre skoler kan bruge, efterhånden som det bliver udviklet i forsøget.