Hop til indhold

121 folkeskoler med en stor andel af elever, der får under karakteren 4 i 9.-klasseprøverne i dansk og matematik, har i dag fået tilbud om at blive en del af regeringens skolepulje. De 500 millioner i puljen bliver udmøntet over tre år og udbetales til skoler over hele Danmark, der formår at løfte det faglige niveau hos udskolingens fagligt svageste elever. 

Undervisningsminister Merete Riisager ser skolepuljen som en god mulighed og løftestang for skoler med mange elever med et lavt fagligt niveau. 

”Regeringen har ambitioner for alle børn og unge. Derfor er det vigtigt, at vi gør en særlig indsats for at løfte niveauet for de fagligt mest udfordrede, så flere børn og unge får de kundskaber, der er nødvendige for at opfylde deres uddannelses- og jobdrømme. Skolepuljens penge skal skabe engagement blandt skoleledere, undervisere og ikke mindst forældrene, som forhåbentlig vil benytte lejligheden til at tage et endnu større ansvar for deres børns læring,” siger Merete Riisager. 

Regeringen har ambitioner for alle børn og unge. Derfor er det vigtigt, at vi gør en særlig indsats for at løfte niveauet for de fagligt mest udfordrede.

- Merete Riisager

Afhængig af skolens størrelse kan hver skole opnå en præmie på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner om året. For at få del i puljen skal skolerne i hvert af de tre år reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, fem procentpoint. 

Modellen med at belønne skoler, der kan dokumentere faglige resultater, er ny på folkeskoleområdet. Formålet er at øge incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang. Skolerne har dermed frie hænder til at planlægge, hvordan de vil nå de årlige mål.

De udvalgte skoler og deres kommuner har netop modtaget brev om skolepuljen.

*) Antallet af skoler er efter nyhedens offentliggørelse rettet fra 120 til 121. Desuden er linket ”Se listen med de 121 skoler” opdateret og link til ”Andel elever med under 4 i dansk og matematik fordelt på skoler” er tilføjet.

Fakta om Skolepuljen

  • Regeringen varslede i regeringsgrundlaget en pulje på 500 millioner kroner over tre år til elevløft i folkeskolen. 
  • De udvalgte skoler får tilbuddet om at være med. Vælger en af de udvalgte skoler at takke nej til tilbuddet, vil det blive givet videre til en anden. 
  • Modellen bygger på gode erfaringer fra sundhedsområdet, hvor sygehusafdelingerne udviklede nye metoder til at behandle patienterne hurtigere og bedre.