Teknologiforståelse

DM i digitale skills er både rettet mod elever og fagprofessionelle. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter med teknologiforståelse og innovation. Lærere, pædagoger og skoleledere får et indblik hvordan i konkret praksis med teknologiforståelse ser ud, friskbagt fra klasselokalet. Alt dette foregår bl.a. på Læringsfestivalen 6. marts 2018 når ca. 20 finaleelevteams mødes og konkurrerer om at blive Danmarksmester i digitale skills.

Start-up-programmer

STIL har for at understøtte konkurrencen, etableret en klippekort-ordning med besøg og procesunderstøttelse til forvaltningskonsulenter. Roadshow med oplæg for skoleledere, konsulenter og lærere. Webinarer for kommunens elever, adgang til virksomhedspartnere og meget mere. Alt sammen er gratis tilbud til kommuner, der ønsker at komme i gang med teknologiforståelse og innovation. 

Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune har fx bedt STILs CRAFT-netværk om hjælp til at sætte digital dannelse på dagsordenen. I starten af december afholdt kommunen en konference med titlen “Jagten på digital dannelse”, hvor skolelederne skulle lade sig inspirere af og reflektere over forskellige bud på digital dannelse.

STILs CRAFT-hold inkl. elever inspirerede med et oplæg om “Elevers brug af teknologi til at løse virkelighedsnære problemstillinger”.

Eleverne vandt sidste år en innovations-awards på Skolemessen i Aarhus med deres projekt “Skolebørn byder flygtningebørn velkommen på Parkvejens Skole”. Odder-eleverne fortalte om hvilke løsninger, de har iværksat, hvordan og til hvilket formål de har anvendt it, samt hvad skolen, flygtningebørnene og ikke mindst gruppen selv har fået ud af projektet.

DM i digitale skills og CRAFT netværket er således en god anledning til at afprøve og reflektere over teknologiforståelse i praksis. Flere af de skoler der deltager i forsøgsprogrammet med teknologiforståelse som valgfag, bruger også DM som en arena til at styrke deres didaktiske arbejde med valgfaget.

MiniProjekter

STIL inviterer også kommuner, skoler og teams til at tage del i CRAFTs MiniProjekter “Innovativ og digital toning af projektopgaven”, “IT-fabrikken - elev til elev læring med it” og “Lav en implementeringsplan for AULA på din skole”.

Projekterne går ud på, at deltagerne udvikler og afprøver forskellige prototyper i egen klasse og på egen skole. De høstede erfaringer bliver præsenteret på Danmarks Læringsfestival i København den 7. marts 2018 og på Skolemessen i Aarhus den 18.-19. april 2018. Derudover vil der blive udgivet et illustrativt idékatalog, som kan give kommune og skoler ideer til, hvordan de selv kan komme i gang med arbejdet.

På Spjald Skole i Ringkøbing-Skjern Kommune er lærer Anne Maria Nørgaard og hendes 9. klasse i øjeblikket i gang med projektopgaven med en innovativ og digital toning. De arbejder ud fra overemnet “Hverdagens små problemer”, hvor elever igennem en undersøgende fase skal finde viden om og forstå en lokal problemstilling og efterfølgende komme med ideer til, hvordan de reelt kan løse det. Anne Maria anvender CRAFTs innovationsmodel som rammen omkring projektugen. Det vil sige, at eleverne stilladseres igennem den åbne arbejdsproces ved af skulle igennem følgende seks faser: 1) Real World Problem, 2) Research, 3) Idégenerering, 4) Design, 5) Prototype, 6) Pitch.

Projektopgaverne bliver vurderet efter CRAFTs vurderingskriterier inden for problemløsning og kommunikation, it-anvendelse, samarbejde og kompetent kommunikation.

DM i digitale skills er:

- en åben ramme for arbejdet med it og innovation (Hvilke design- og innovationsprocesser, tilgange, samarbejdspartnere etc. er op til de enkelte kommuner).
- En konkurrence i “digitale skills” (it, samarbejde og innovation)  for elever i kommunerne og med en national finale på Danmarks Læringsfestival 6.marts 2018.

CRAFT er:

- Et netværk, hvor deltagerne udvikler og videndeler omkring didaktiske tiltag i forhold til samarbejde, innovativ problemløsning og it-anvendelse.
- Herunder MiniProjekter hvor elever og lærere går et spadestik mere i dybden og udforsker  samt dokumenterer det it-pædagogiske indhold 
- Et support-system fra STIL (start-up-programmer, MiniProjekter).