Der er stor interesse for nyt om implementeringen af den forberedende grunduddannelse (FGU). Undervisningsministeriet har derfor besluttet at udsende orienteringsbreve med jævne mellemrum frem mod uddannelsens start i august 2019. Orienteringsbrevet skal give et indblik i den igangværende implementeringsproces og opnåede milepæle.

"Nyt om FGU" udkommer løbende, som der er nyt til sektoren. Det er muligt at abonnere på ”Nyt om FGU”.

Det kan du gøre ved at tilmelde dig UVM’s nyhedsbrev, her vælges nyhedskategorien ”Uddannelser til unge”.

Orienteringsbrevet vil også fremover blive publiceret på www.uvm.dk/fgu.