Lovforslagene er fremsat onsdag den 21. marts 2018. De fire lovforslag har været i ekstern høring i perioden fra den 1. februar til den 21. februar 2018. Der er aftalt samlet 1. behandling af lovforslagene tirsdag den 17. april 2018.

Tidsplanen og Folketingets arbejde med forslaget til lov om forberedende grunduddannelse kan følges via nedenstående links.

De fire lovforslag:

Forslag til lov om forberedende grunduddannelse - L 199 (ft.dk)

Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse - L 200 (ft.dk)

Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) - L 201 (ft.dk)

Forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) - L 202 (ft.dk) 

Tidsplan

Der er udarbejdet en tidsplan, der viser de centrale aktiviteter i implementeringsprocessen. Tidsplanen er vejledende og opdateres løbende. De præcise datoer udmeldes her på hjemmesiden.

Hent tidsplan for implementering [24.01.2018] (pdf)