Det fremgår af Aftale om bedre veje til uddannelse og job af 13. oktober 2017, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye institutioner som statsligt selvejende institutioner. De regionale kommunale kontaktråd (KKR) skal efter deres konstituering efter kommunalvalget den 1. februar 2018 igangsætte de lokale processer om udarbejdelse af dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler.

Undervisningsministeriet har i januar 2018 udsendt et brev om opstart af de lokale processer til KL, KKR og kommunerne. Brevet ledsages af en orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner, landkort over produktionsskoler og VUC-institutioner samt et notat om transportafstandens betydning for placering af FGUskoler. 

Transportafstandens betydning for placering af FGU-skoler (pdf)

Brev om opstart af lokal proces (pdf)

Landkort over institutioner VUC og produktionsskoler (pdf)

Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner (pdf)