Hop til indhold
Genveje til emner

  Optag

  Opdateret 08/05 2023 kl. 15:41

  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - stu
  • Optag

  Det er bopælskommunen, der skal vurdere, om den unge er i målgruppen for STU og i øvrigt opfylder betingelserne for at blive optaget.

  Sprogkrav

  Opdateret 17/03 2022 kl. 10:35

  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - stu
  • Sprog

  Der er ikke formelle sprogkrav.

  Opdateret 16/06 2022 kl. 17:38

  Den vedtagne lovgivning om fordrevne fra Ukraine vil ikke medføre nogen ændring i ansvaret for kvaliteten af det undervisningsmateriale, som anvendes i undervisningen, eller af undervisningen i øvrigt. Det betyder, at kvalitetsansvaret både lokalt og centralt er uændret. Undervisningen skal således leve op til de læreplaner, fælles mål og andre kvalitetskrav, som i øvrigt gælder for den pågældende undervisning. I lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine, er det dog fastsat, at undervisningen på de særlige grundskoler skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Det er forventningen, at den eller de kvalitetsansvarlige anvender de samme metoder, som de i forvejen anvender i forhold til undervisning på (andre) fremmedsprog, evt. ved oversættelse af undervisningsmateriale og ved ansættelse af undervisere o. lign. med de fornødne sprogkompetencer på det sprog, som anvendes i undervisningen.

   

  Tolkning

  Opdateret 16/06 2022 kl. 18:04

  Som udgangspunkt er der ikke noget til hinder for, at en elev/kursist medbringer sin egen tolk til undervisningen. Dog er det en forudsætning, at tolkningen er forenelig med undervisningssituationen i øvrigt. Det er den enkelte institution, der beslutter om dette er tilfældet.

  Eleven/kursisten skal selv dække omkostningen til tolken.

  Sidst opdateret: 17. juni 2024