Hop til indhold

Information til ukrainske statsborgere

Som ukrainsk statsborger kan du finde information om dine rettigheder og muligheder på hjemmesiden nyidanmark.dk.

Nyidanmark.dk vedligeholdes af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Eventuelle spørgsmål til information på hjemmesiden skal derfor rettes til disse styrelser.

osvitanow.org kan forældre og lærere fordrevet fra Ukraine finde informationer om uddannelsesmuligheder i og udenfor Ukraine under undtagelsestilstanden. På platformen beskrives bl.a. hvordan man indskriver børn i skole i udlandet, hvordan man skrives op til onlineundervisning i Ukraine og hvor man kan ansøge om gratis sprogundervisning.

Information om uddannelse af fordrevne børn og unge fra Ukraine

Det ukrainske undervisningsministerium har samlet informationer om det ukrainske undervisningssystem og undervisningsplaner samt spørgsmål/svar om undervisning for fordrevne grundskole- og ungdomsuddannelseselever fra Ukraine på Ukrainian education in emergency (mon.gov.ua).

EU Kommissionen har samlet information om uddannelse til fordrevne ukrainske forældre, elever, skoler og lærere samt rådgivning om integration af fordrevne ukrainske børn i nationale uddannelsessystemer i folderen Support to school children and teachers (pdf).

Fordrevne børn og unge fra Ukraine kan deltage i frivillig virtuel undervisning på ukrainsk. Læs mere om reglerne for fjernundervisning på Spørgsmål og Svar om situationen i Ukraine.

Sider med online undervisningsmateriale til fordrevne elever fra Ukraine:
  • Hjemmesiden BШO (All Ukranian Online school) fra det ukrainske undervisningsministerium, er en platform for fjernundervisning målrettet elever i grundskolen og ungdomsuddannelser (5.-11. klassetrin i Ukraine). Siden giver mulighed for at fordrevne grundskole- og ungdomselever fra Ukraine kan deltage i fjernundervisning.  Materialet indeholder ikke test og prøver.
  • Platformen IZZI indeholder forskellige undervisningsmaterialer til fordrevne elever fra Ukraine på grundskole- og gymnasieniveau herunder en samling af e-textbooks på ukrainsk. Platformen er henvist fra de ukrainske myndigheder.
  • Hjemmesiden Supplementary resources: New Ukrainian School (NUS) Hub indeholder information, ressourcer og viden til at understøtte fordrevne ukrainske elever, lærere og familier. Siden indeholder desuden en række undervisningsmaterialer på ukrainsk, russisk og engelsk. 
  • På siden coe.int findes Europarådets oversigt over tilgængeligt virtuelt materiale på ukrainsk.
  • På SchoolEducationGateway.eu findes EU Kommissionens oversigt over virtuelt undervisningsmateriale på ukrainsk.

SchoolEducationGateway.eu findes også:

Regeringen og et bredt flertal i folketinget indgik 21. april 2022 en aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine på børne- og undervisningsområdet. Denne gør det blandt andet muligt at  anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog til fordrevne ukrainere samt at dele af undervisningen kan tilrettelægges som virtuel undervisning. Fra 5. maj 2022 har materialet derfor kunne anvendes til anvendes undervisning (med undtagelse af undervisning i faget dansk) af elever med ophold efter særloven under forudsætning af, at undervisningen samlet set står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og på gymnasiale uddannelser.

Læs aftalen om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine på børne- og undervisningsområdet (pdf).

Information til kommuner og andre samarbejdsparter om ukrainske statsborgere

For generel information om kommunernes opgaver relateret til håndteringen af ukrainske statsborgere, som kommer til Danmark henvises der til Udlændingestyrelsen (us.dk).

For information og vejledning om samarbejdet med forældre til nyankomne børn henvises der til Viden på Tværs vtp.dk.

Information fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet har lanceret en hjemmeside med information til arbejdsgivere og arbejdstagere fra Ukraine på jobguideukraine.dk.

En bred politisk aftale fjerner modregning for pensionister og efterlønsmodtagere, der hjælper ukrainske flygtninge i velfærdssektoren.

Læs om aftalen: Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet (bm.dk).

Generel information fra myndighederne om Ukraine

kriseinformation.dk findes generel information fra myndighederne om Ukraine. Siden samler borgerrettet information om situationen afledt af Ruslands invasion i Ukraine.

 

 

Rådgivning

Dansk Flygtningehjælps Ukraine hotline
Dansk flygtningehjælp kan tilbyde hjælp og rådgivning via deres Ukraine Hotline. 
Hotlinen er åben mandag-fredag kl. 9-15, og kan kontaktes på tlf.: +45 33 73 51 51. De taler dansk og engelsk.

Dansk Flygtningehjælps rådgivning om asyl 
Tirsdage og fredage fra kl. 13-15 er der en ukrainsk tolk til stede i deres rådgivning om asyl. 
Kontakt på tlf.: +45 33 73 50 00 eller advice@drc.ngo. 


Dansk Flygtningehjælps juridiske rådgivning
Man kan få hjælp til juridisk eller socialfaglig rådgivning om eksempelvis visum, familiesammenføring, studie, arbejde, ydelser, mv.
Kontakt på tlf.: +45 60 26 81 01 mandag-fredag kl. 9-12 eller e-mail. De taler dansk og engelsk.

Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje
På den psykosociale telefonlinje kan ukrainske børn, unge og voksne ringe ind og på deres modersmål blive vejledt i normale reaktioner under svære livsomstændigheder, samt hvad man kan gøre for at styrke tryghed og modstandsdygtighed i en ny tilværelse fuld af omvæltninger. Ved samtalen er der mulighed for at aftale et tidspunkt til en længere, opfølgende samtale.
Kontakt på tlf.: +45 33 73 53 14 mandag-fredag kl. 9-10 og kl. 17-18.

 

Sidst opdateret: 20. marts 2024