Hop til indhold

Tiltag ved høj lokal smitte over grænseværdier 

Ved høj lokal smitte i et sogn eller kommune anbefales det, at kommunen iværksætter følgende tiltag:

På tværs af områder
  • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
Dagtilbud mv.
  • Opfordring om, at dagtilbud tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
  • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.
Grundskoler, herunder SFO og fritidstilbud
  • Opfordring om, at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.
  • Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
  • Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder samt opfordring til 2 ugentlige tests fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder.
  • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
  • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
  • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.
Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler
  • Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder samt opfordring til 2 ugentlige tests fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder.

Læs retningslinjerne for dagtilbud, grundskoler og efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler her

Læs ’Sådan er retningslinjerne, når der er smitte med COVID-19 i dagtilbud og på skoler’ på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk)

Sidst opdateret: 25. november 2021