Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 20/01 kl. 14:53

  Den generelle anbefaling om at holde mindst 2 meters afstand bør følges i videst muligt omfang.

  Dog kan der være situationer, hvor det er umuligt, fx ved køretimer, og her kan anbefalingen fraviges. I disse situationer anbefales brug af mundbind, hvor det ikke allerede er et krav for læreren.

  Opdateret 19/01 kl. 12:05

  Når AMU-udbyderne indkalder kursister til certifikatkurser gøres opmærksom på, at der benyttes mundbind/visir under hele kursets gennemførelse, hvis de ikke kan overholdes afstandsanbefalingen på 2 meter. Øvrige smitteforebyggende tiltag om rengøring, håndhygiejne, udluftning såvel som begrænsning af længden på kontakten skal fortsat overholdes. Herudover henvises til den generelle opfordring om, at personer der møder fysisk ind på arbejde lader sig teste én gang om ugen. Det gælder både undervisere og kursister, der går på arbejde og navnlig, hvor tæt fysisk kontakt på under 2 meter ikke kan undgås. Ingen kursister eller undervisere må møde op til certifikatkurser, hvis de har symptomer, er testet positiv eller er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19.

  Desuden er AMU-kurser fortsat omfattet af det generelle mundbindskrav. Læs særskilte FAQ om ’Mundbind/visir’ på ministeriets hjemmeside.

  Opdateret 18/01 kl. 12:30

  Alle deltagere i certifikatkurser (dvs. arbejdsmarkedsuddannelser med myndighed- og branchecertifikat) samt deltagere i øvrige certifikatkurser må være fysisk tilstede på skolerne.

  Certifikatkurser omfatter både de arbejdsmarkedsuddannelser, der i uddannelsesadministration.dk er markeret som certifikatkurser samt arbejdsmarkedsuddannelser, der sammen eller hver for sig er en forudsætning for at opnå en autorisation eller et certifikat. Ligeledes er certifikatkurser, der afholdes som indtægtsdækket virksomhed, omfattet.

  Se oversigt over certifikatuddannelser (pdf).

  Opdateret 12/01 kl. 15:59

  Nej, AMU er ikke omfattet af den centrale aflysning af prøver. 

  For prøvebelagte AMU-kurser, som ikke må afholdes med fysisk fremmøde, kan kursisterne modtages på skolen, når de skal aflægge prøve, men det er herudover op til lokal vurdering for udbydere af AMU, om det på grund af iværksatte foranstaltninger mod COVID-19 konkret er nødvendigt, at en AMU-prøve afholdes virtuelt, udskydes eller aflyses. Muligheden for anvendelsen af nødprøvereglerne gælder kun, såfremt andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette, hvilket typisk vil være gældende for certifikatområdet. Disse uddannelser og prøver kan derfor fortsat gennemføres ved fremmøde.

  Opdateret 12/01 kl. 15:48

  En række arbejdsmarkedsuddannelser kan fortsat gennemføres ved fremmøde. Konkret drejer det sig om følgende:

  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet FKB 2679.
  • Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

  Hertil kommer deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

  Kurser undtaget for nedlukning

  Opdateret 19/01 kl. 12:05

  Når AMU-udbyderne indkalder kursister til certifikatkurser gøres opmærksom på, at der benyttes mundbind/visir under hele kursets gennemførelse, hvis de ikke kan overholdes afstandsanbefalingen på 2 meter. Øvrige smitteforebyggende tiltag om rengøring, håndhygiejne, udluftning såvel som begrænsning af længden på kontakten skal fortsat overholdes. Herudover henvises til den generelle opfordring om, at personer der møder fysisk ind på arbejde lader sig teste én gang om ugen. Det gælder både undervisere og kursister, der går på arbejde og navnlig, hvor tæt fysisk kontakt på under 2 meter ikke kan undgås. Ingen kursister eller undervisere må møde op til certifikatkurser, hvis de har symptomer, er testet positiv eller er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19.

  Desuden er AMU-kurser fortsat omfattet af det generelle mundbindskrav. Læs særskilte FAQ om ’Mundbind/visir’ på ministeriets hjemmeside.

  Opdateret 20/01 kl. 14:53

  Den generelle anbefaling om at holde mindst 2 meters afstand bør følges i videst muligt omfang.

  Dog kan der være situationer, hvor det er umuligt, fx ved køretimer, og her kan anbefalingen fraviges. I disse situationer anbefales brug af mundbind, hvor det ikke allerede er et krav for læreren.

  Opdateret 18/01 kl. 12:30

  Alle deltagere i certifikatkurser (dvs. arbejdsmarkedsuddannelser med myndighed- og branchecertifikat) samt deltagere i øvrige certifikatkurser må være fysisk tilstede på skolerne.

  Certifikatkurser omfatter både de arbejdsmarkedsuddannelser, der i uddannelsesadministration.dk er markeret som certifikatkurser samt arbejdsmarkedsuddannelser, der sammen eller hver for sig er en forudsætning for at opnå en autorisation eller et certifikat. Ligeledes er certifikatkurser, der afholdes som indtægtsdækket virksomhed, omfattet.

  Se oversigt over certifikatuddannelser (pdf).

  VEU-godtgørelse

  Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

  Nej, kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning.

  Såfremt et fuldt kursusforløb afholdes som nødundervisning, der foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning, skal kursisten gå ind på efteruddannelse.dk og ændre sin ansøgning, så der ikke længere søges om tilskud til befordring.

  Dette gøres ved at vælge ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse” i stedet for ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud”.

  Hvis det er kursistens arbejdsgiver, som har tilmeldt kursisten, er det arbejdsgiveren, som skal ændre ansøgningen, så der kun søges om VEU-godtgørelse.

  Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

  Ja. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse.

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

  Der kan alene udbetales VEU-godtgørelse ved deltagelse i kursus. Såfremt et kursus aflyses, er der ikke ret til VEU-godtgørelse. Der kan gives VEU-godtgørelse, når undervisningen gennemføres på et senere tidspunkt.

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

  Hvis en kursist er hjemme som følge af en positiv test for covid-19 og følger nødundervisningen, har kursisten ret til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning hjemme ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi.

  Hvis kursisten er for syg til at deltage i nødundervisningen, registreres kursisten som fraværende efter de almindelige regler. Kursisten er ikke berettiget til VEU-godtgørelse ved sygdom.

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

  Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med covid-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, skal kursisten tilbydes nødundervisning, jf. nødundervisningsreglerne. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning/hjemmeundervisning.

  Opdateret 17/04 2020 kl. 19:15

  Ja, der kan løbende udbetales godtgørelse for de dele af kurserne, som er afholdt. 

  Deltagerbetaling

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:11

  Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med covid-19 og venter på testsvar, eller er testet positiv for covid-19, og skolen ikke tilbyder nødundervisning, har skolen ikke givet den aftalte undervisning. Deltagerbetalingen tilbagebetales efter de almindelige regler.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:28

  Hvis nødundervisning undtagelsesvist ikke kan gennemføres som følge af Covid-19, skal undervisningen helt eller delvist flyttes til et andet tidspunkt, hvor den kan afvikles som almindelig undervisning. Der er således tale om aflysning af undervisning med efterfølgende tilbud om undervisning på et senere tidspunkt.

  Det fremgår af nødloven, at uddannelsesinstitutioner, der opkræver deltagerbetaling reguleret i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, skal opkræve deltagerbetaling efter de gældende love og bekendtgørelser på de enkelte områder. Såfremt kursisten ikke ønsker at deltage i undervisningen på det senere tidspunkt, tilbagebetales deltagerbetaling på grund af aflyst undervisning efter de almindelige regler.

  Institutionernes eventuelle tab ved tilbagebetaling af deltagerbetaling for aflyste kurser kompenseres ikke.

  Nødundervisning

  Opdateret 12/01 kl. 15:48

  En række arbejdsmarkedsuddannelser kan fortsat gennemføres ved fremmøde. Konkret drejer det sig om følgende:

  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet FKB 2679.
  • Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

  Hertil kommer deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:17

  I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

  Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte deltagers behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i denne ekstraordinære situation.

  Skolerne skal i den forbindelse være særligt opmærksomme på deltagernes forudsætninger, herunder deres digitale og skriftsproglige forudsætninger.

  På AMU-områder skal skolerne være særligt opmærksomme på at tilbyde støttende foranstaltninger til deltagere med læse- eller skrivevanskeligheder, i det omfang det er muligt. Det kan være i form af adgang til ordoplæsning, diktering, og så videre.

  Det er skolen, der afgør, hvad der kan tilbydes, og hvorvidt deltageren vil være i stand til at følge nødundervisningen.

  Opdateret 18/11 2020 kl. 16:39

  Nej. Skolerne bør dog indhente oplysninger på anden vis om deltagernes basale færdigheder, eksempelvis via en samtale eller et spørgeskema. Dette er for at afdække, om deltageren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre nødundervisningen og for at undersøge behovet for særlige støtteforanstaltninger.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

  Der findes ikke en udtømmende liste over identifikationsmuligheder. Anvendelse af NemID ved login i uddannelsesinstitutionens undervisningssystem eller lignende er et oplagt valg, hvis det er muligt. En variant heraf er Unilogin. Man kan også indhente personoplysninger i en anden form, for eksempel via videokontakt eller billede af deltageren og dennes billed-ID, hvor uddannelsesinstitutionen registrerer den dokumentation, der har været tale om. Det er skolen, der vurderer, hvilken metode der anvendes, og hvorvidt der kan foretages sikker identifikation på forsvarlig vis, under de givne omstændigheder.

  I forhold til GDPR-reglerne er der her tale om en faglig og saglig overvågning i at sikre, at det er den rigtige kursist, der deltager. GDPR-regler om sikker opbevaring af oplysningerne skal fortsat følges.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:19

  Ja. Det opfordres der til, da evalueringen fra deltagerne fortsat er en vigtig kilde til at belyse kvaliteten af den gennemførte nødundervisning.

  Prøver og beviser

  Opdateret 12/01 kl. 15:59

  Nej, AMU er ikke omfattet af den centrale aflysning af prøver. 

  For prøvebelagte AMU-kurser, som ikke må afholdes med fysisk fremmøde, kan kursisterne modtages på skolen, når de skal aflægge prøve, men det er herudover op til lokal vurdering for udbydere af AMU, om det på grund af iværksatte foranstaltninger mod COVID-19 konkret er nødvendigt, at en AMU-prøve afholdes virtuelt, udskydes eller aflyses. Muligheden for anvendelsen af nødprøvereglerne gælder kun, såfremt andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette, hvilket typisk vil være gældende for certifikatområdet. Disse uddannelser og prøver kan derfor fortsat gennemføres ved fremmøde.

  Opdateret 28/05 2020 kl. 13:08

  På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, skal disse som udgangspunkt afholdes som led i nødundervisning. Skriftlige prøver, såsom ’multiple choice’-prøver kan afholdes digitalt, hvilket allerede i dag praktiseres på nogle uddannelser. Mundtlige prøver vil også kunne afholdes digitalt, og praktiske prøver vil i et vist omfang kunne afholdes via webcam.

  Såfremt udbyderen ikke kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning, blandt andet i forhold til retningslinjerne om sikker identifikation, kan skolen vælge at udskyde prøven til efter nødundervisningsperioden eller i særlige tilfælde dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt.

  Prøveafholdelse på certifikatområdet vil dog typisk være underlagt specifikke krav fra andre myndigheder. Ovenstående gælder altså kun, når andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette.

  Der kan på AMU-kurser med en godkendt prøve alene udstedes bevis, når prøven har været afholdt og er blevet bestået.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:25

  Dispensationsmuligheden kan undtagelsesvis bringes i anvendelse, hvis udbyderen i samråd med aftagerne vurderer, at det ikke er nødvendigt for deltageren at modtage et AMU-bevis på et senere tidspunkt - eksempelvis for kurser, der vedrører hastende opkvalificering som led i indsatsen omkring COVID-19.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:25

  På de uddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsens er afsluttet, og når deltageren har bestået prøven.

  På de uddannelser, hvor der ikke findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsen er afsluttet, og når underviseren har vurderet, at deltageren har opnået de kompetencer, der er fastsat i uddannelsens mål.

  Kursister i risikogruppe

  Opdateret 07/08 2020 kl. 15:12

  Medarbejderen kan efter aftale med arbejdsgiver/virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse. Medarbejderen har således mulighed for at deltage i opkvalificering og efteruddannelse, for eksempel online-kurser, i det omfang, det er muligt at tage højde for Sundhedsstyrelsens anbefalinger i tilfælde af øget risiko.

  Det er dog en forudsætning, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke på dagsbasis modtage dobbelt tilskud i form af sygedagpenge eller sygedagpengerefusion fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

  Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

  Indtægtsdækket virksomhed

  Opdateret 17/04 2020 kl. 19:15

  Nej. Institutionernes IDV-aktiviteter hviler på en aftale af privatretlig karakter mellem institutionen og aftager. Eventuelle muligheder for kompensationen afhænger derfor alene af vilkårene i den indgåede aftale.

  Virksomhedsforlagt undervisning

  Opdateret 17/12 2020 kl. 11:36

  Nej. Virksomhedsforlagt undervisning er også omfattet af lukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner.

  Sidst opdateret: 18. januar 2021