Hop til indhold
Der arbejdes løbende på at opdatere spørgsmål og svar efter den seneste aftale om genåbning på børne- og undervisningsområdet, gældende fra den 6. april.
Genveje til emner

  Fremmøde

  Opdateret 07/04 kl. 10:49

  • Fremmøde

  Nej.

  Såfremt institutionen eller skolen har elever, kursister, deltagere, ansatte eller besøgende, der er omfattet af testkravet, skal skolen/institutionen etablere kapacitet til at gennemføre COVID-19-test af disse enten på eller i umiddelbart nærhed af skolen/institutionen.

  Opdateret 04/03 kl. 16:35

  • Fremmøde

  Elever og ansatte på STU er ikke omfattet kravet om test, men de opfordres til at blive testet, så de ved fremmøde har en negativ test, som ikke er mere end 72 timer gammel. Dette gælder i hele landet.

  Opdateret 13/01 kl. 13:17

  • Fremmøde

  Elever på STU er undtaget fra hjemsendelse, og skal derfor som udgangspunkt modtage undervisning fysisk på uddannelsesinstitutionen.  

  Det er dog muligt individuelt at aftale en anden tilrettelæggelsesform, fx fjernundervisning. Det kan være i en situation, hvor forældre/den unge ønsker dette, og institutionens ledelse vurderer dette hensigtsmæssigt. Det er en forudsætning herfor, at tilrettelæggelsen kan ske i overensstemmelse med forløbsplanen, samt at eleven fortsat modtager undervisning.

  Fravær

  Opdateret 13/01 kl. 13:04

  • Fravær

  STU-eleven skal møde til undervisning, medmindre elevens egen læge har vurderet, at eleven af helbredsmæssige grunde skal blive hjemme, eller der er lavet en aftale med STU-institutionen om, at eleven modtager fjernundervisning.

  STU-reglerne indeholder ikke krav om, at elevernes fremmøde eller fravær skal registreres. I de situationer, hvor skolen overgår til nødundervisning, skal der dog ske registrering, hvis eleverne ikke deltager aktivt, jf. nødundervisningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Dette skal sikre, at der er fokus på, at elever ikke mistes under nødundervisningen.

  Nødundervisning

  Opdateret 13/01 kl. 13:08

  • Nødundervisning

  STU-institutioner kan overgå til nødundervisning i disse tilfælde: 

  1. Institutionen er forpligtet til at gennemføre nødundervisning som følge af overholdelse af foranstaltninger eller sundhedsfaglige anbefalinger mod COVID-19.
  2. Lærerfravær og/eller elevfravær er så omfattende (fx pga. sygdomsudbrud med COVID-19 og deraf følgende hjemsendelser mv.), at normal undervisning ikke kan gennemføres. 
  3. Opfordringen til at gennemføre undervisning og aktiviteter i mindre, faste grupper for elever, som er undtaget for hjemsendelse (jf. Restriktioner og anbefalinger for organiseringen af undervisning og andre aktiviteter), kan lokalt – alt efter fysiske rammer, lokaleforhold, indretning mv. – medføre behov for at overgå til nødundervisning.

  Praktik

  Opdateret 13/01 kl. 13:10

  • Praktik

  STU-elever må godt fortsætte deres praktik eller starte på et nyt praktikforløb. De gældende anbefalinger om afstand og hygiejne m.v. fra sundhedsmyndighederne skal dog følges, når eleverne er ude på deres praktiksted. 

  Transport

  Opdateret 08/03 kl. 13:19

  • Transport
  Sidst opdateret: 14. april 2021