Hop til indhold
Der arbejdes løbende på at opdatere spørgsmål og svar efter den seneste aftale om genåbning på børne- og undervisningsområdet, gældende fra den 6. april.
Genveje til emner

  Særligt for FGU

  Opdateret 15/03 kl. 16:20

  • Særligt for FGU

  Afgangselever på FGU er elever, som forventes at afslutte deres forløb inden 1.8.2021.

  På FGU er det elevens uddannelsesplan, der afgør om eleven kan betragtes som afgangselev.

  Opdateret 19/01 kl. 11:42

  • Særligt for FGU

  Ja, elever må møde op i virksomheden, hvis ikke medarbejderne her er hjemsendte.

  Opdateret 06/11 2020 kl. 13:35

  • Særligt for FGU

  Nej, disse forløb er ofte et integreret og nødvendigt forløb for at kunne afslutte og gennemføre FGU og EGU, og har dermed ikke karakter af introducerende forløb, som skal kvalificere et efterfølgende uddannelsesvalg. Kombinationsforløb kan derfor gennemføres inden for de eksisterende regler og rammer og påvirkes ikke af, at brobygningsforløb ikke afholdes fysisk

  Opdateret 06/11 2020 kl. 13:35

  • Særligt for FGU

  Ja. FGU-institutionen og den relevante samarbejdsinstitution kan efter aftale udskyde planlagte kombinationsforløb eller for eksempel bruge muligheden for fjernundervisning, hvor dette er hensigtsmæssigt.

  Endvidere bør det overvejes, om tidspunkt og omfang af forløbet er nødvendigt på det planlagte tidspunkt, eller om der kan justeres i elevens forløbsplan.

  Opdateret 13/05 2020 kl. 13:20

  • Særligt for FGU

  Ja, eleverne i erhvervsgrunduddannelse (EGU) er dækket af lønkompensationsordningen, som indebærer, at virksomheden kan søge om lønrefusion på samme vis som elever og lærlinge, såfremt de er en del af lønkompensationsordningen. Ansøgningerne om lønkompensation administreres af Erhvervsstyrelsen, som har nærmere information om kriterierne på Virksomhedsguiden (virksomhedsguiden.dk).

  Prøver og beviser

  Opdateret 06/02 kl. 13:38

  • Prøver

  Alle prøver på FGU aflyses med virkning fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021.

  Prøvetilmeldte elever, hvis prøve aflyses, skal i stedet modtage en standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelse.

  Den ophøjede standpunktsbedømmelse registreres som prøvebedømmelse på elevens bevis.

  Sidst opdateret: 14. april 2021