Hop til indhold
Der arbejdes løbende på at opdatere spørgsmål og svar efter den seneste aftale om udfasning af restriktioner på børne- og undervisningsområdet, gældende fra den 14. juni 2021.
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 01/07 2021 kl. 15:55

  • Ekstra uddannelsesforsøg

  Reglen om begrænsning af optagelse på grundforløbets 2. del til tre forsøg har været midlertidigt suspenderet ved optag med opstart i perioden fra den 27. juni 2020 til og med den 31. december 2020 for elever uden uddannelsesaftale. Det betyder, at forsøg med uddannelsesstart i denne periode ikke tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale. Elever, der har fået besked om optagelse i perioden, men med uddannelsesstart senere end den 31. december 2020, er ikke omfattet af suspenderingen.

  Med aftale om håndtering af faglige udfordringer af 1. juni 2021 er der desuden givet mulighed for, at elever, som har påbegyndt grundforløbets 2. del for tredje gang i perioden mellem den 1. januar og til og med den 30. juni 2021, kan få et ekstra fjerde uddannelsesforsøg indtil den 31. december 2021. Elever kan ikke gøre brug af muligheden for optagelse med et fjerde forsøg, hvis uddannelsesstart ligger senere end den 31. december 2021. Det er desuden alene tredje forsøg, som er omfattet af suspenderingen, hvilket vil sige, at elevers første og andet forsøg med uddannelsesstart i 1. halvår 2021, tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 12:12

  • Særligt for eux

  For spørgsmål og svar i relation til prøver og eksamen i gymnasiale fag på eux-forløb, henvises der til siden om ”Gymnasiale uddannelser”. 

  Opdateret 05/05 2021 kl. 11:52

  • Prøver og eksamen

  Alle prøver i grundfag aflyses fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021.

  Den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.

  Øvrige prøver er ikke aflyst.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 11:52

  • Prøver og eksamen

  I perioden fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021 er alle prøver i grundfag aflyst.

  Dette gælder dog ikke prøver i sundhedsfaglige uddannelser og kurser der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

  Herudover skal skolerne i videst muligt omfang og under samtidig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer afholde følgende prøver som normalt:

  • Grundforløbsprøver
  • Prøver i certifikatfag
  • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
  • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.

  Opdateret 22/04 2021 kl. 08:45

  • Prøver og eksamen

  Ja. Ved udarbejdelsen af de mundtlige eksamensspørgsmål har institutionerne lokalt mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning. Derudover er der mulighed for at prioritere kernestoffet på bekostning af det supplerende stof i fagenes læreplaner.

  Opdateret 08/04 2021 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Ja.

  En elev kan deltage i både 2 ugers supplerende holdundervisning, og i 4 ugers individuel supplerende undervisning.

  En elev kan derfor (maksimalt) tilbydes 6 ugers supplerende skoleundervisning i grundforløbets 2. del.

  Undervisning og grundforløbsprøve skal dog være afviklet inden udgangen af juli 2021.

  Opdateret 08/04 2021 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Ja.

  Skolen tilbyder ud fra en konkret vurdering af elevernes faglige efterslæb supplerende skoleundervisning til en eller flere elever.

  Eleven kan acceptere eller afvise tilbuddet.

  Eleven afslutter grundforløbets 2. del med en grundforløbsprøve, som skolen indstiller eleven til, når eleven har gennemført den obligatoriske undervisning i grundforløbets 2. del.

  Hvis eleven som følge af perioder med nedlukning har et fagligt efterslæb, kan supplerende undervisning være en forudsætning for, at skolen kan indstille eleven til grundforløbsprøven.

  Opdateret 08/04 2021 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Skolen gennemfører i den situation den supplerende skoleundervisning for de elever på holdet, der har accepteret tilbuddet.

  Det vil i praksis betyde, at skolen skal afvikle grundforløbsprøven på forskellige tidspunkter.

  Opdateret 08/04 2021 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Elever, der ikke har bestået grundforløbsprøven, kan tilbydes supplerende undervisning efter eud-lovens § 51, stk. 1, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det.

  Herefter kan skolen indstille eleven til grundforløbsprøven igen.

  En eksaminand kan deltage i den samme prøve 2 gange.

  Beståede prøver kan ikke tages om.

  Reglerne fremgår af den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelses § 5.

  Opdateret 08/04 2021 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Elever, der har modtaget supplerende skoleundervisning efter § 2 i bekendtgørelse om supplerende skoleundervisning i erhvervsuddannelserne, og som efterfølgende ikke består grundforløbsprøven, kan tilbydes yderligere supplerende undervisning efter eud-lovens § 51, stk. 1, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det. Skolen kan således tilbyde eleven yderligere undervisning i de dele af det uddannelsesspecifikke fag, som eleven ikke er nået i mål med, hvis skolen vurderer, at den yderligere supplerende undervisning vil betyde, at eleven kan bestå grundforløbsprøven.

  Fagligt efterslæb

  Opdateret 08/04 2021 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Ja.

  En elev kan deltage i både 2 ugers supplerende holdundervisning, og i 4 ugers individuel supplerende undervisning.

  En elev kan derfor (maksimalt) tilbydes 6 ugers supplerende skoleundervisning i grundforløbets 2. del.

  Undervisning og grundforløbsprøve skal dog være afviklet inden udgangen af juli 2021.

  Opdateret 08/04 2021 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Ja.

  Skolen tilbyder ud fra en konkret vurdering af elevernes faglige efterslæb supplerende skoleundervisning til en eller flere elever.

  Eleven kan acceptere eller afvise tilbuddet.

  Eleven afslutter grundforløbets 2. del med en grundforløbsprøve, som skolen indstiller eleven til, når eleven har gennemført den obligatoriske undervisning i grundforløbets 2. del.

  Hvis eleven som følge af perioder med nedlukning har et fagligt efterslæb, kan supplerende undervisning være en forudsætning for, at skolen kan indstille eleven til grundforløbsprøven.

  Opdateret 08/04 2021 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Skolen gennemfører i den situation den supplerende skoleundervisning for de elever på holdet, der har accepteret tilbuddet.

  Det vil i praksis betyde, at skolen skal afvikle grundforløbsprøven på forskellige tidspunkter.

  Opdateret 08/04 2021 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Elever, der ikke har bestået grundforløbsprøven, kan tilbydes supplerende undervisning efter eud-lovens § 51, stk. 1, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det.

  Herefter kan skolen indstille eleven til grundforløbsprøven igen.

  En eksaminand kan deltage i den samme prøve 2 gange.

  Beståede prøver kan ikke tages om.

  Reglerne fremgår af den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelses § 5.

  Opdateret 08/04 2021 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Elever, der har modtaget supplerende skoleundervisning efter § 2 i bekendtgørelse om supplerende skoleundervisning i erhvervsuddannelserne, og som efterfølgende ikke består grundforløbsprøven, kan tilbydes yderligere supplerende undervisning efter eud-lovens § 51, stk. 1, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det. Skolen kan således tilbyde eleven yderligere undervisning i de dele af det uddannelsesspecifikke fag, som eleven ikke er nået i mål med, hvis skolen vurderer, at den yderligere supplerende undervisning vil betyde, at eleven kan bestå grundforløbsprøven.

  Prøver og eksamen

  Opdateret 05/05 2021 kl. 11:52

  • Prøver og eksamen

  Alle prøver i grundfag aflyses fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021.

  Den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.

  Øvrige prøver er ikke aflyst.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 11:52

  • Prøver og eksamen

  I perioden fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021 er alle prøver i grundfag aflyst.

  Dette gælder dog ikke prøver i sundhedsfaglige uddannelser og kurser der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

  Herudover skal skolerne i videst muligt omfang og under samtidig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer afholde følgende prøver som normalt:

  • Grundforløbsprøver
  • Prøver i certifikatfag
  • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
  • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.

  Opdateret 22/04 2021 kl. 08:45

  • Prøver og eksamen

  Ja. Ved udarbejdelsen af de mundtlige eksamensspørgsmål har institutionerne lokalt mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning. Derudover er der mulighed for at prioritere kernestoffet på bekostning af det supplerende stof i fagenes læreplaner.

  Ekstra uddannelsesforsøg

  Opdateret 01/07 2021 kl. 15:55

  • Ekstra uddannelsesforsøg

  Reglen om begrænsning af optagelse på grundforløbets 2. del til tre forsøg har været midlertidigt suspenderet ved optag med opstart i perioden fra den 27. juni 2020 til og med den 31. december 2020 for elever uden uddannelsesaftale. Det betyder, at forsøg med uddannelsesstart i denne periode ikke tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale. Elever, der har fået besked om optagelse i perioden, men med uddannelsesstart senere end den 31. december 2020, er ikke omfattet af suspenderingen.

  Med aftale om håndtering af faglige udfordringer af 1. juni 2021 er der desuden givet mulighed for, at elever, som har påbegyndt grundforløbets 2. del for tredje gang i perioden mellem den 1. januar og til og med den 30. juni 2021, kan få et ekstra fjerde uddannelsesforsøg indtil den 31. december 2021. Elever kan ikke gøre brug af muligheden for optagelse med et fjerde forsøg, hvis uddannelsesstart ligger senere end den 31. december 2021. Det er desuden alene tredje forsøg, som er omfattet af suspenderingen, hvilket vil sige, at elevers første og andet forsøg med uddannelsesstart i 1. halvår 2021, tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  • Ekstra uddannelsesforsøg

  Det er den enkelte skole, der ved optagelse af eleven, skal holde øje med, hvor mange uddannelsesforsøg eleven har brugt. Den enkelte skole skal gøre eleven opmærksom på, at optaget i perioden, hvor reglen om begrænset optag er suspenderet, ikke tæller med som et uddannelsesforsøg.

  Skolepraktik

  Opdateret 09/03 2021 kl. 10:39

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Forlængelsen af ekstraordinær skolepraktik trådte i kraft den 2. marts 2021 og gælder for optag indtil den 15. juli.

  Opdateret 04/02 2021 kl. 10:27

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Ja. Elever, der har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik eller har mistet deres uddannelsesaftale i prøvetiden senest den 31. december 2020, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik, indtil de indgår en uddannelsesaftale eller afslutter deres uddannelse. Det gælder også, hvis uddannelsen afslutter senere end 2021.

  Opdateret 09/03 2021 kl. 10:40

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Elever kan optages i ekstraordinær skolepraktik til og med den 15. juli 2021. Skolerne kan kun optage elever i ekstraordinær skolepraktik på de uddannelser, hvor de allerede i 2020 har oprettet ekstraordinær skolepraktik. Der er således efter de gældende regler ikke mulighed for at oprette ekstraordinær skolepraktik på yderligere uddannelser i 2021.

  Opdateret 04/02 2021 kl. 10:25

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Elever, der efter reglerne er påbegyndt ekstraordinær skolepraktik i 2021, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik i 2021, indtil de enten indgår en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen, dog senest indtil den 31. december 2021. 

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Nej. Eleverne skal være aktivt praktikpladssøgende i de sidste 8 uger, inden afslutning af grundforløbet.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Elever, som optages til ekstraordinær skolepraktik efter endt grundforløb, skal være aktivt praktikpladssøgende fra den dato, hvor de optages i ekstraordinær skolepraktik.

  Det betyder, at eleverne skal leve op til kriteriet om at være aktivt praktikpladssøgende fra den dag, de optages i ekstraordinær skolepraktik.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Ja, eleverne kan godt indgå delaftaler, mens de er i ekstraordinær skolepraktik, idet elever har samme rettigheder og pligter som elever i ordinær skolepraktik.

  Opdateret 19/06 2020 kl. 11:40

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Ja. Elever i ekstraordinær skolepraktik har de samme rettigheder og pligter som elever i almindelig skolepraktik, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

  Opdateret 30/04 2020 kl. 12:30

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Nej. Der er ikke et ansættelsesforhold mellem en skolepraktikelev og et praktikcenter. Eleven er derfor ikke lønmodtager, men er derimod elev. 

  Prøver for eux

  Opdateret 05/05 2021 kl. 12:12

  • Særligt for eux

  For spørgsmål og svar i relation til prøver og eksamen i gymnasiale fag på eux-forløb, henvises der til siden om ”Gymnasiale uddannelser”. 

  Sidst opdateret: 6. juli 2021