Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Generelt

Der findes ikke egentlige fraværsregler for STU, men det er forudsat i STU-bekendtgørelsens § 13, stk. 1, at den unge deltager aktivt i uddannelsen.

Hvis særlige helbredsmæssige forhold gør sig gældende, bør eleven eller forældrene kontakte egen læge for at få en vurdering af, om det er forsvarligt, at eleven møder på institutionen.

 

De private institutioner er ikke en del af den kommunale enhedsforvaltning og som sådan ikke underlagt kommunens instruktion. Det afhænger således af, om den aftale, der er indgået.

Institutionerne skal først åbne gradvist og kontrolleret, når de med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning vurderer, at det er forsvarligt at lade eleverne komme tilbage.

Ja, der gælder de sædvanlige regler for befordring.

Ja, de sædvanlige krav om mundbind gælder i en institutions egen bus m.v.,  hvis kørsel med bussen m.v. kræver tilladelse efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. I bekendtgørelsen er der undtagelser fra kravet om mundbind, som efter konkret vurdering kan være relevante for en STU-elev.

Sidst opdateret: 23. november 2020