Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Bemærk at mange af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet her. Vi opdaterer spørgsmål og svar så hurtigt som muligt i forhold til de nye retningslinjer.

Generelt

Der findes ikke egentlige fraværsregler for STU, men det er forudsat i STU-bekendtgørelsens § 13, stk. 1, at den unge deltager aktivt i uddannelsen.

Hvis særlige helbredsmæssige forhold gør sig gældende, bør eleven eller forældrene kontakte egen læge for at få en vurdering af, om det er forsvarligt, at eleven møder på institutionen.

 

De private institutioner er ikke en del af den kommunale enhedsforvaltning og som sådan ikke underlagt kommunens instruktion. Det afhænger således af, om den aftale, der er indgået.

Institutionerne skal først åbne gradvist og kontrolleret, når de med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning vurderer, at det er forsvarligt at lade eleverne komme tilbage.

Ja, der gælder de sædvanlige regler for befordring.

Undervisning

For STU gælder retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og undervisningsministeriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Det betyder, at den generelle anbefaling om 1 meters afstand inden for de enkelte hold kan fraviges, hvis fravigelse er en forudsætning for at undervisningen kan gennemføres. I de tilfælde, hvor man er nødt til at afvige fra den generelle anbefaling om 1 meters afstand, skal der være øget fokus på anbefalinger om isolation af personer med symptomer smitteopsporing af nære kontakter (sst.dk), hyppig håndhygiejne og rengøring, samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter.

Elevernes hold skal så vidt muligt være udgangspunktet for alle aktiviteter i på institutionen og undervisningen bør så vidt muligt ske i samme lokale, så unødvendige lokaleskift undgås.

Hvis eleverne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, kan eleverne skifte lokale og deltage i undervisning sammen med andre elever, når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres. Det anbefales i de tilfælde, at den generelle anbefaling om 1 meters afstand så vidt muligt overholdes.

Sidst opdateret: 10. juli 2020