Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Vi opdaterer løbende siden med spørgsmål & svar på ofte stillede spørgsmål om situationen. Det er vigtigt at holde sig opdateret her på siden, da svarene kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig.

Bemærk, at nogle af de nedenstående svar er udgivet før de forskellige faser af genåbningen. Du kan se på datoen, hvornår spørgsmålet er opdateret. Vi er i dialog med sektoren og opdaterer løbende.

Genåbning

Ja. Der gælder de samme regler om genåbning af STU-tilbud, uanset om det er et offentligt eller privat tilbud.

Der findes ikke egentlige fraværsregler for STU, men det er forudsat i STU-bekendtgørelsens § 13, stk. 1, at den unge deltager aktivt i uddannelsen.

Hvis særlige helbredsmæssige forhold gør sig gældende, bør eleven eller forældrene kontakte egen læge for at få en vurdering af, om det er forsvarligt, at eleven møder på institutionen igen. 
Hvis det vurderes, at en elev i den aktuelle situation af sundhedsmæssige årsager  ikke skal møde fysisk frem på institutionen, skal institutionen tilbyde eleven fjernundervisning, jf. nødundervisningsbekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Det anbefales at gå i dialog med de forældre og elever, der er bekymrede, og tydeliggøre institutionens retningslinjer for, hvordan smitte undgås, både under selve nødundervisningen og i forbindelse med ankomst/afhentning og spisning.

Efter STU-bekendtgørelsens § 17, stk. 2, skal der afholdes en samtale med den enkelte unge om, hvordan uddannelsen er forløbet. Indkaldelse til denne samtale skal normalt ske senest en måned før uddannelsens afslutning. Den aktuelle situation er ikke normal, og det vil ikke være i strid med reglen, hvis fristen på en måned ikke kan overholdes. Samtalerne kan altså afholdes i overensstemmelse med reglerne, nu hvor institutionerne er genåbnet.

Ja, der gælder de sædvanlige regler for befordring.

Hvis det er umuligt for institutionen at få kontakt til en elev, bør institutionen henvende sig til kommunen, der må forsøge at få kontakt.

Hvis der er særlige helbredsmæssige forhold, bør eleven eller forældrene kontakte egen læge for at få en vurdering af, om det er forsvarligt, at eleven møder på institutionen igen.

Ja. STU-institutionerne kan åbne gradvist og kontrolleret for alle elever, når skolen vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lade eleverne komme tilbage.

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

Ja, STU-elever kan deltage i ulønnet erhvervspraktik, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt, selv om den undervisning, de modtager, er nødundervisning.

Uddannelserne forlænges ikke på grund af nedlukningen, og som udgangspunkt skal STU-institutionerne heller ikke give erstatningsundervisning. Der kan derimod blive behov for at justere i den konkrete tilrettelæggelse for en STU-elev (forløbsplanen), hvis der er dele af det planlagte forløb, der ikke kan gennemføres som planlagt.

Uddannelsesplanen/forløbsplanen skal justeres i relevant omfang.

Da der som udgangspunkt ikke er pligt til at give erstatningsundervisning efter nedlukningen, indebærer en eventuel justering af uddannelsesplanen/forløbsplanen som udgangspunkt heller ikke nogen forlængelse af den enkelte elevs STU-uddannelse.

Sidst opdateret: 20. maj 2020