; Hop til indhold
Genveje til emner

   

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 04/01 2022 kl. 11:43

  • Kompensation

  Der udbetales et ekstraordinært tilskud på 45,8 millioner kroner i 1. kvartal 2022 til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som ikke er kommunalt finansierede (gymnasier (inklusiv private gymnasier og kostafdelinger), erhvervsskoler (inklusiv andre institutioner og virksomheder godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser samt kostafdelinger), voksenuddannelsescentre (VUC), TAMU, FGU-institutioner, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler). 

  Midlerne tildeles efter samme vilkår, som gjorde sig gældende for de rengøringstilskud, som uddannelsesinstitutionerne modtog i 2020 og 2021. 

  Midlerne skal dække institutionernes øgede udgifter til rengøring som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og eventuelt uforbrugte midler skal tilbagebetales inden årets udgang.

  Opdateret 08/12 2021 kl. 12:37

  • Kompensation

  Med aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev der afsat i alt 1,3 milliarder kroner til fordeling blandt alle kommunale velfærdstilbud, herunder også folkeskoler, kommunale dagtilbud og private dagtilbud.

  Der er i aftalen ikke fastsat krav om størrelsen på kompensationen til folkeskoler, kommunale dagtilbud og private dagtilbud. Det vil være op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold. Det bemærkes, at kompensationen både dækker merudgifter i kommunale og private dagtilbud.

  Regeringen er også i 2022 indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer i kommunerne til finansiering af COVID-19-indsatsen i folkeskoler og dagtilbud. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 i forbindelse med den allerede aftalte efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndteringen i 2020 og 2021. Økonomiforhandlingerne finder sted i maj 2022.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:50

  Skolen får tilskud for den undervisningsaktivitet mv., som gøres op efter tilskudsreglerne på det pågældende undervisningsområde. Der gives ikke ekstra tilskud til ekstra timer ifm. aflyst undervisning.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:50

  Institutionerne følger igen de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning, herunder også på AMU, avu, FVU og OBU, indberettes som fjerundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:50

  Minimumskravet, for hvor mange årselever efterskoler og frie fagskoler skal have for at modtage statstilskud, sænkes midlertidigt fra 24 til 15 årselever i skoleåret 2020/21.

  Skoler, der har haft 15 årselever eller derover, vil kunne modtage statstilskud i 2022.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:49

  Statstilskuddet opretholdes, hvis skolen er nødt til at hjemsende elever og gennemføre nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om midlertidig nedlukning af skolen.

  Rengøring

  Opdateret 04/01 2022 kl. 11:43

  • Kompensation

  Der udbetales et ekstraordinært tilskud på 45,8 millioner kroner i 1. kvartal 2022 til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som ikke er kommunalt finansierede (gymnasier (inklusiv private gymnasier og kostafdelinger), erhvervsskoler (inklusiv andre institutioner og virksomheder godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser samt kostafdelinger), voksenuddannelsescentre (VUC), TAMU, FGU-institutioner, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler). 

  Midlerne tildeles efter samme vilkår, som gjorde sig gældende for de rengøringstilskud, som uddannelsesinstitutionerne modtog i 2020 og 2021. 

  Midlerne skal dække institutionernes øgede udgifter til rengøring som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og eventuelt uforbrugte midler skal tilbagebetales inden årets udgang.

  Kompensation til folkeskoler og dagtilbud

  Opdateret 08/12 2021 kl. 12:37

  • Kompensation

  Med aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev der afsat i alt 1,3 milliarder kroner til fordeling blandt alle kommunale velfærdstilbud, herunder også folkeskoler, kommunale dagtilbud og private dagtilbud.

  Der er i aftalen ikke fastsat krav om størrelsen på kompensationen til folkeskoler, kommunale dagtilbud og private dagtilbud. Det vil være op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold. Det bemærkes, at kompensationen både dækker merudgifter i kommunale og private dagtilbud.

  Regeringen er også i 2022 indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer i kommunerne til finansiering af COVID-19-indsatsen i folkeskoler og dagtilbud. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 i forbindelse med den allerede aftalte efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndteringen i 2020 og 2021. Økonomiforhandlingerne finder sted i maj 2022.

  Tilskud og drift

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:49

  Statstilskuddet opretholdes, hvis skolen er nødt til at hjemsende elever og gennemføre nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om midlertidig nedlukning af skolen.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:50

  Skolen får tilskud for den undervisningsaktivitet mv., som gøres op efter tilskudsreglerne på det pågældende undervisningsområde. Der gives ikke ekstra tilskud til ekstra timer ifm. aflyst undervisning.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:50

  Institutionerne følger igen de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning, herunder også på AMU, avu, FVU og OBU, indberettes som fjerundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:50

  Minimumskravet, for hvor mange årselever efterskoler og frie fagskoler skal have for at modtage statstilskud, sænkes midlertidigt fra 24 til 15 årselever i skoleåret 2020/21.

  Skoler, der har haft 15 årselever eller derover, vil kunne modtage statstilskud i 2022.

  Økonomi og drift

  Sidst opdateret: 14. januar 2022