Hop til indhold
Genveje til emner

   

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 29/06 2022 kl. 14:47

  • Kompensation

  Regeringen og KL har som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2023 aftalt en kompensation på 0,6 mia. kr. i 2022 for nettomerudgifter til bl.a. rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing.

  Det bemærkes, at kompensationen både dækker merudgifter i folkeskolen og kommunale og private dagtilbud. Det er op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold at fastsætte kompensationen på tværs af kommunale og private velfærdstilbud.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:50

  Skolen får tilskud for den undervisningsaktivitet mv., som gøres op efter tilskudsreglerne på det pågældende undervisningsområde. Der gives ikke ekstra tilskud til ekstra timer ifm. aflyst undervisning.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:49

  Statstilskuddet opretholdes, hvis skolen er nødt til at hjemsende elever og gennemføre nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om midlertidig nedlukning af skolen.

  Økonomi og drift

  Kompensation til folkeskoler og dagtilbud

  Opdateret 29/06 2022 kl. 14:47

  • Kompensation

  Regeringen og KL har som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2023 aftalt en kompensation på 0,6 mia. kr. i 2022 for nettomerudgifter til bl.a. rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing.

  Det bemærkes, at kompensationen både dækker merudgifter i folkeskolen og kommunale og private dagtilbud. Det er op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold at fastsætte kompensationen på tværs af kommunale og private velfærdstilbud.

  Tilskud og drift

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:49

  Statstilskuddet opretholdes, hvis skolen er nødt til at hjemsende elever og gennemføre nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om midlertidig nedlukning af skolen.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:50

  Skolen får tilskud for den undervisningsaktivitet mv., som gøres op efter tilskudsreglerne på det pågældende undervisningsområde. Der gives ikke ekstra tilskud til ekstra timer ifm. aflyst undervisning.

  Sidst opdateret: 17. oktober 2022