Hop til indhold
Genveje til emner

   

  Rengøring

  Opdateret 21/06 2021 kl. 13:30

  • Kompensation

  Der er udbetalt et ekstraordinært tilskud på 45,0 millioner kroner i henholdsvis 1. kvartal og 2. kvartal 2021 til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som ikke er kommunalt finansierede (gymnasier (inklusiv private gymnasier og kostafdelinger), erhvervsskoler (inklusiv andre institutioner og virksomheder godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser samt kostafdelinger), voksenuddannelsescentre (VUC), TAMU, FGU-institutioner, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler). 

  Midlerne skal dække institutionernes øgede udgifter til rengøring som følge af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

  Børne- og Undervisningsministeriet udbetalte midlerne ultimo januar og primo april. I den forbindelse modtog den enkelte institution et særskilt orienteringsbrev. Institutionerne blev i den forbindelse bedt om at udfylde og indsende en tro- og loveerklæring til stuk.cit@stukuvm.dk.

  Folketingets Finansudvalg har tiltrådt, at der også udbetales 45,0 millioner kroner i 3. kvartal 2021 til de ovenfor nævnte selvejende og private uddannelsesinstitutioner som kompensation for forøgede udgifter til rengøring. Institutionerne vil ikke skulle udarbejde ny tro- og loveerklæring, idet tro- og loveerklæringen for 1. kvartal 2021 også dækker tilskuddet udbetalt for 2. og 3. kvartal 2021.

  Institutionerne modtager særskilt orienteringsbrev om ovenstående hurtigst muligt.

  Kompensation til folkeskoler og dagtilbud

  Opdateret 10/09 2021 kl. 11:10

  • Kompensation

  Med aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev der afsat i alt 1,3 milliarder kroner til fordeling blandt alle kommunale velfærdstilbud, herunder også folkeskoler, kommunale dagtilbud og private dagtilbud.

  Der er i aftalen ikke fastsat krav om størrelsen på kompensationen til folkeskoler, kommunale dagtilbud og private dagtilbud. Det vil være op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold. Det bemærkes, at kompensationen både dækker merudgifter i kommunale og private dagtilbud.

  Tilskud og drift

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:49

  Statstilskuddet opretholdes, hvis skolen er nødt til at hjemsende elever og gennemføre nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om midlertidig nedlukning af skolen.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:50

  Skolen får tilskud for den undervisningsaktivitet mv., som gøres op efter tilskudsreglerne på det pågældende undervisningsområde. Der gives ikke ekstra tilskud til ekstra timer ifm. aflyst undervisning.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:50

  Institutionerne følger igen de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning, herunder også på AMU, avu, FVU og OBU, indberettes som fjerundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

  Opdateret 22/09 2021 kl. 08:50

  Minimumskravet, for hvor mange årselever efterskoler og frie fagskoler skal have for at modtage statstilskud, sænkes midlertidigt fra 24 til 15 årselever i skoleåret 2020/21.

  Skoler, der har haft 15 årselever eller derover, vil kunne modtage statstilskud i 2022.

  Sidst opdateret: 22. september 2021