Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 02/12 2021 kl. 15:35

  • Test

  Grundskoleelever  er ikke omfattet af krav om coronapas eller krav om test for fysisk fremmøde. Der vil derfor ikke være konsekvenser for elevernes deltagelse i undervisningsaktiviteter ved hverken manglende test eller ved ikke at samtykke til test.

  En grundskole må ikke stille krav om eller føre kontrol med, at elever har ladet sig teste. Skolen må heller ikke afvise elever, der ikke følger opfordringen til test. Det gælder både screeningstest og test af nære kontakter.

  Opdateret 02/12 2021 kl. 15:35

  • Test

  Den enkelte kommune tilrettelægger og gennemfører test på eller i umiddelbar nærhed af skolen i samarbejde med og under hensyntagen til forholdene på den enkelte skole. Tilrettelæggelsen skal ske, så elever og ansatte ved testning i regi af skolen kan efterleve opfordringen til screeningstest, samt at elever, der identificeres som nære kontakter, kan blive testet i regi af skolen på 0. dagen (eller hurtigst muligt herefter).

  Opdateret 02/12 2021 kl. 15:33

  Ja, såfremt personen er 12 år eller derover. Krav om mundbind gælder i dagtilbuddets m.v./skolens/institutionens egen bus m.v., hvis kørsel med bussen m.v. kræver tilladelse efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. I bekendtgørelsen er der undtagelser fra kravet om mundbind, som efter konkret vurdering kan være relevant.

  Opdateret 02/12 2021 kl. 15:32

  Nej, der gælder ikke noget krav om brug af mundbind eller visir på Børne- og Undervisningsministeriets område.

  Opdateret 02/12 2021 kl. 15:28

  • Tilsyn og ansvar

  Der er indført krav om coronapas på det statslige overenskomst- og aftaleområde. Fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler er i medfør af hhv. § 7 i lov om friskoler og private grundskoler mv. samt § 9 i lov om efterskoler og frie fagskoler omfattet af det statslige overenskomst- og aftaleområde. Kravet om coronapas gælder for alle ansatte uanset, om den pågældende er omfattet af overenskomst eller er ansat på individuel kontrakt.

  Opdateret 02/12 2021 kl. 08:08

  • Prøver og eksamen

  Ja. Skolens leder aflyser en skriftlig eller mundtlig prøve for en elev, hvis eleven på grund af sygdom ikke kan møde op til prøven på prøvedagen. Det gælder, uanset om eleven er syg/smittet med COVID-19 eller har anden sygdom og er altså uafhængig af årsagen til sygdommen.

  Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen december-januar 2021/22, udsættes prøven dog hertil.

  Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

  Opdateret 02/12 2021 kl. 08:07

  • Prøver og eksamen

  Der gælder forskellige anbefalinger om nære kontakter for elever i grundskolen. Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for børn, som bliver nære kontakter i grundskoler: Børn som bliver nære kontakter i grundskoler og i dagtilbud mv - Sundhedsstyrelsen (sst.tv)

  Hvis en elev på grund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om nære kontakter ikke kan møde frem for at aflægge prøven, aflyser skolens leder prøven for den pågældende elev.

  Det gælder både skriftlige og mundtlige prøver. Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen december/januar 2021/22, udsættes prøven dog hertil.

  Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

  Opdateret 02/12 2021 kl. 08:05

  • Prøver og eksamen

  Ja. I tilfælde, hvor en skole er påbudt nedlukket af Styrelsen for Patientsikkerhed på en prøvedag, aflyser skolens leder den pågældende prøve for de berørte elever. Det gælder både skriftlige og mundtlige prøver. Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen december-januar 2021/22, udsættes prøven dog hertil.

  Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

  Opdateret 01/12 2021 kl. 20:24

  • Test

  Efterskoler og frie fagskoler skal kontakte Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), som kan henvise til en opfølgende PCR-test. Efterskoler og frie fagskoler opfordres til at gå i dialog med deres beliggenhedsregion ved test af et større antal nære kontakter.

  Opdateret 30/11 2021 kl. 15:43

  • Test

  Elever fra og med 1. klasse og ansatte, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, tilbydes hurtigtest på eller i umiddelbar nærhed af grundskoler, ekskl. efterskoler og frie fagskoler. 

  Øvrige personer, herunder elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede, samt besøgende og andre personer end ansatte med tilknytning til skolen kan også tilbydes hurtigtest på grundskoler. 

  Opdateret 27/11 2021 kl. 18:39

  • Nødundervisning

  Skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. kan kun sende elever, kursister og deltagere hjem, hvis der er udstedt påbud om det fra Styrelsen for Patientsikkerhed, eller hvis eleven, kursisten eller deltageren er syg, dvs. har symptomer eller er konstateret smittet.

  Ved højt fravær blandt undervisere kan folkeskoler benytte sig af mulighederne i de almindelige regler, herunder f.eks. justering af skemaer eller brug af vikarer. På ungdoms- og voksenuddannelser vil der kunne tilbydes fjernundervisning inden for de almindelige regler.

  Opdateret 27/11 2021 kl. 18:35

  • Tilsyn og ansvar

  Opdateret 27/11 2021 kl. 18:35

  • Tilsyn og ansvar

  Kommunen kan som arbejdsgiver fastsætte krav om forevisning af et gyldigt coronapas for ansatte på folkeskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud og ungdomsskoler. Der henvises til den pågældende kommune for mere information.

  For arbejdsgivere på det statslige overenskomst- og aftaleområde gælder, at de skal pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdspladser, jf. Medarbejder- og Kompetencestyrelsens ’Cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde

  Opdateret 27/11 2021 kl. 18:15

  • Test

  Brobygning og introduktionskurser skal så vidt det er muligt gennemføres som planlagt. Det er kun i tilfælde af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at forløb kan aflyses. I dette tilfælde anbefales det dog, at forløbet forsøges udskudt eller afholdt virtuelt i form af nødundervisning.

  Såfremt en kommune er omfattet af anbefalinger om tiltag ved høj lokal smitte, vægter hensynet til at kunne gennemføre obligatorisk undervisning højere end anbefalinger om f.eks. ikke at blande klasser.

  Grundskoler og ungdomsuddannelser anbefales dog at gå i dialog om, hvordan det enkelte forløb kan planlægges og gennemføres så trygt som muligt. Her kan der f.eks. ses på varigheden af forløbet (gælder kun 9. klasse), mulighederne for at elever, på tværs af stamklasser, kan holde afstand til hinanden, samt øvrige sundhedsfaglige anbefalinger, såsom udluftning og afspritning.

  Når grundskoleelever besøger ungdomsuddannelser, gælder der krav om at kunne fremvise gyldigt coronapas. Undtaget er elever under 15 år samt personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test. Såfremt en elev ikke kan fremvise gyldigt coronapas og ikke er undtaget, kan eleven ikke få adgang til ungdomsuddannelsens lokaler og lokaliteter, og skal i stedet tilbydes undervisning på deres egen skole.

  Opdateret 26/11 2021 kl. 15:38

  • Test

  I forbindelse med fremmøde på folkeskoler, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler er der en opfordring til screeningstest for elever fra og med 1. klasse, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen/institutionen. I forbindelse med konkrete smittetilfælde har Sundhedsstyrelsen derudover en række anbefalinger om test af elever på alle klassetrin, der identificeres som nære kontakter.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at elever fra og med 1. klasse, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen/institutionen i forbindelse med fysisk fremmøde til blive testet én gang om ugen (screeningstest).

  Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at elever, der identificeres som nære kontakter, undtages fra den generelle opfordring til isolation, hvis de testes hurtigst muligt (antigentest eller PCR-test) samt på 4. og 6. dagen (PCR-test) efter sidste nære kontakt med den smittede. Der gælder særlige regler for elever, der er blevet nære kontakter i forbindelse med husstandsmitte.

  Opfordring til screeningstest og 0. dagstest gælder ikke for personer, der er tidligere smittet, er vaccineret eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

  Læs mere om anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og dagtilbud m.v. (pdf)

  Folkeskolens prøver – vintertermin 2021/22

  Opdateret 02/12 2021 kl. 08:07

  • Prøver og eksamen

  Der gælder forskellige anbefalinger om nære kontakter for elever i grundskolen. Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for børn, som bliver nære kontakter i grundskoler: Børn som bliver nære kontakter i grundskoler og i dagtilbud mv - Sundhedsstyrelsen (sst.tv)

  Hvis en elev på grund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om nære kontakter ikke kan møde frem for at aflægge prøven, aflyser skolens leder prøven for den pågældende elev.

  Det gælder både skriftlige og mundtlige prøver. Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen december/januar 2021/22, udsættes prøven dog hertil.

  Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

  Opdateret 02/12 2021 kl. 08:05

  • Prøver og eksamen

  Ja. I tilfælde, hvor en skole er påbudt nedlukket af Styrelsen for Patientsikkerhed på en prøvedag, aflyser skolens leder den pågældende prøve for de berørte elever. Det gælder både skriftlige og mundtlige prøver. Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen december-januar 2021/22, udsættes prøven dog hertil.

  Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

  Opdateret 02/12 2021 kl. 08:08

  • Prøver og eksamen

  Ja. Skolens leder aflyser en skriftlig eller mundtlig prøve for en elev, hvis eleven på grund af sygdom ikke kan møde op til prøven på prøvedagen. Det gælder, uanset om eleven er syg/smittet med COVID-19 eller har anden sygdom og er altså uafhængig af årsagen til sygdommen.

  Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen december-januar 2021/22, udsættes prøven dog hertil.

  Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

  Selvpodning under supervision

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:21

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Efterskoler og frie fagskoler kan have lokal testkapacitet til at forestå selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning. Den enkelte skole kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre skoler.

  Kommunerne kan tilbyde elever i 8.-10. klasse og ansatte i grundskolen (folkeskoler, fri- og privatskoler, skolefritidsordninger, fritidshjem og klub- og fritidstilbud mv.) selvpodning under supervision. Yngre elever skal tilbydes test som assisteret podning.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:23

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Skolen kan selv planlægge, hvornår (dag og tidspunkt) selvpodningen under supervision gennemføres. Det vigtige er, at elever og ansatte tilbydes test, så de ved testning i regi af skolen kan opfylde opfordringen til én ugentlig screeningstest, samt at elever, der identificeres som nære kontakter, kan blive testet i regi af skolen på 0. dagen (eller hurtigst muligt herefter).

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:24

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Ja, som udgangspunkt skal testen gennemføres som selvpodning under supervision.

  Hvis særlige hensyn på skolen tilsiger det, kan skolen tilbyde, at testen sker som assisteret podning ved en supervisor/poder, som er ansat af skolen. I det tilfælde gælder andre og mere restriktive krav til lokale, værnemidler, hygiejne mv.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:26

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Ja, efterskoler og frie fagskoler kan få uddannet flere supervisorer indtil den 9. oktober 2021. Den enkelte skole vil forinden skulle have tilvejebragt et tilstrækkeligt antal supervisorer til at opretholde den lokale testkapacitet på skolen indtil udgangen af 2021.

  Såfremt skolen/institutionen ønsker at få uddannet flere supervisorer, kan dette indmeldes ved at kontakte testrådgivningsenheden via Børne- og Undervisningsministeriets omstilling på telefon: 3392 5000 (mandag til fredag kl. 09.00-12.00) eller direkte på mail: ttf@stukuvm.dk.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:26

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Efterskoler og frie fagskoler må kun anvende testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som skolen eller institutionen geografisk er beliggende i. Kommunen må kun anvende testudstyr (testkit) udleveret af KVIK. Udleverede antigentest må kun anvendes til selvpodning under supervision, hvis udstyret er mærket som godkendt hertil.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:28

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Krav til værnemidler, rengøring, håndtering af affald m.m. er beskrevet i infektionshygiejniske retningslinjer for selvpodning under supervision og assisteret podning udarbejdet af Statens Serum Institut.

  Derudover er det vigtigt, at skolens/institutionens leder og de berørte medarbejdere har fornøden viden om, hvordan COVID-19 smitter, så risikoen for smitte forebygges bedst muligt i testafviklingen.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:29

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Nej. Skolen kan henvise sådanne elever og ansatte til at blive testet i det eksisterende test-setup.

  Alle supervisorer er i kraft af deres uddannelse dog uddannet til at pode, hvorfor skolen - under forudsætning af en forudgående aftale med supervisoren herom - kan tilbyde assisteret podningen.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:32

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Et positivt prøveresultat skal straks oplyses til den pågældende elev eller ansatte og indringes til Styrelsen for Patientsikkerheds Coronaopsporingsenhed på telefon 3232 0511, tast 7. Her skal oplyses borgerens navn, cpr-nummer og telefonnummer samt dato, testtype og teststed. Indberetningen skal ske med det samme.

  Et informationsbrev fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal udleveres til den smittede. Informationsbrevet kan findes her (pdf) (stps.dk)

  Den smittede skal bære mundbind, sendes i selvisolation og opfordres til hurtigst muligt at tage en PCR-test med henblik på at verificere det positive testsvar og herefter sekventere prøven. På efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger er fortsat tilstedeværelse på skolen betinget af selvisolation indtil det positive testsvar er blevet verificeret af en PCR-test. Skolen eller institutionen skal selv finansiere udgiften til en supplerende PCR-test indkøbt ved en privat leverandør.

  Transport til selvisolation og PCR-test kan ske gående, på cykel eller ved privat kørsel (for eksempel ved at forældre henter eleven). Der må ikke benyttes offentlig transport. Skolen/institutionen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev eller ansat, der er testet positiv ved selvpodning under supervision eller assisteret podning på skolen.

  Såfremt transport til selvisolation eller PCR-test ikke kan ske efter gældende regler (det vil sige gående, på cykel eller ved privat kørsel), kan efterskoler og frie fagskoler i hverdage kl. 07.00-16.00 rekvirere transport ved Falck.

  Bestillingsprocessen afhænger af transportdistancen:

  Såfremt distancen fra afhentningssted (skolen/institutionen) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er 75 kilomenter eller derunder, rekvirerer skolen/institutionen transport direkte ved Falck på telefon: 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses.

  Såfremt distancen fra afhentningssted (skolen/institutionen) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er mere end 75 km., skal rekvireringen godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet. Det sker ved at kontakte testrådgivningsenheden via Børne- og Undervisningsministeriets omstilling på tlf. 3392 5000 (mandag til fredag kl. 09.00-12.00) eller direkte på mail tff@stukuvm.dk. Efter modtagelse af en skriftlig godkendelse fra testrådgivningsenheden, kan skolen/institutionen rekvirere transport ved Falck på tlf. 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:32

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Ja.

  For elever under 15 år skal skolen/institutionen orientere forældre/værge, hvis eleven modtager et positivt testresultat.

  For elever over 15 år opfordres eleven, eller skolen/institutionen efter aftale med eleven, til at orientere forældre/værge, hvis eleven modtager et positivt testresultat.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:33

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Såfremt en elev henvender sig til testpersonalet og anmoder om at blive testet, vil dette anses som et tilstrækkeligt samtykke. Det samme gælder, hvis en elev deltager i en superviseret selvtest på skolen.

  Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom, og skal inddrages i den mindreåriges beslutning. Det anses for at være tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen er blevet bekendt med, at tests foretages på skolen samt har modtaget fyldestgørende information herom.

  Såfremt testen udføres ved eller på delegation af sundhedsfagligt personale, kræver test af elever under 15 år et skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Den person, der udfører eller påser testen, skal sikre sig, at der for elever under 15 år er givet fornødent forældresamtykke, inden testen udføres.

  Det anbefales, at samtykket gives, så det gælder for en vis periode, for eksempel frem til den 31. december 2021. Samtykke kan gives ved udfyldelse og underskrivning af en blanket fra skolen. Skolen skal opbevare samtykket og håndtere det forsvarligt i henhold til GDPR- reglerne.

  Såfremt test af elever under 15 år ikke udføres ved eller på delegation af sundhedsfagligt personale, for eksempel af ikke-autoriserede personer ansat som supervisorer, stilles der ikke krav om skriftligt samtykke. Det anses her for tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen er informeret om testningen.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:34

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Personer uden cpr-numre skal også tilbydes test lokalt på efterskoler og frie fagskoler. Tilsvarende skal deres testresultater ligeledes indrapporteres til sundhedsmyndighederne. Dette kan ske via SEI-løsningen eller en privat leverandørs it-løsning. Testresultatet vil imidlertid ikke kunne ses på sundhed.dk eller via app’en Min Sundhed.

  Udlændinge vil i mange tilfælde kunne udstyres med et administrativt cpr-nummer, hvis de opholder sig i længere i tid i Danmark, der vil give dem mulighed for at få et NemID og dermed adgang til testresultaterne via Sundhed.dk mv. Personer uden et cpr-nummer opfordres derfor til dette.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:35

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Eksisterende personale kan frivilligt efter aftale med arbejdsgiveren påtage sig funktionen som supervisor efter nødvendig oplæring. I så fald aflønnes dette arbejde inden for rammerne af den overenskomst eller individuelle ansættelseskontrakt, som vedkommende er ansat i henhold til.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:35

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Der stilles ikke særlige krav om uddannelsesbaggrund eller faglige kvalifikationer for supervisorer. Når der ansættes supervisorer på efterskoler eller frie fagskoler, skal dette ske på individuel kontrakt.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet henstiller til, at skolen ved fastsættelse af ansættelsesvilkårene, herunder blandt andet løn- og pensionsvilkår og rettighed til løn under sygdom, tager udgangspunkt i vilkårene for ufaglærte i henhold til organisationsaftalen indgået mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og 3F for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv.

  Hvis den enkelte skole vælger at stille sundhedsfaglige krav til supervisorer, eksempelvis ved at efterspørge sundhedsfaglige kompetencer i stillingsopslaget eller ved at prioritere sundhedsfagligt uddannet personale, henstiller Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til, at aflønningen tager udgangspunkt i den relevante statslige overenskomst, eksempelvis for sygeplejersker eller bioanalytikere. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvilket ansættelsesgrundlag skolen skal bruge.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:36

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Der er kun krav om børneattest i tilfælde, hvor supervisoren er i kontakt med elever under 15 år. Om der skal indhentes børneattest afhænger af, hvordan testene konkret bliver organiseret på den enkelte skole.

  Overvåges testen af skiftende supervisorer i et åbent lokale uden afskærmning som for eksempel skolens gymnastiksal og med flere voksne til stede, så eleven under 15 år ikke er alene med en supervisor, er der ikke behov for indhentelse af børneattest.

  Foretages testen derimod med supervision af den samme supervisor i et lukket lokale, hvor eleven under 15 år er alene med supervisoren, er der behov for indhentelse af børneattest.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:37

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Reglerne om patientjournaler findes i en såkaldt journalføringsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018) om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) som er udstedt af Styrelsen for patientsikkerhed. Bekendtgørelsen om patientjournaler kan læses her (retsinformation.dk).

  Pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient.

  Såfremt testen ikke udføres ved eller på delegation af sundhedsfagligt personale, for eksempel af ikke-autoriserede personer ansat som supervisorer, er der ikke pligt til at føre patientjournal. Personoplysninger om testresultaterne må i sådanne tilfælde ikke opbevares lokalt og skal slettes/bortskaffes, når de er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen.

  Såfremt test udføres ved eller på delegation af sundhedsfagligt personale, er testen omfattet af kravet om journalføring efter journalføringsbekendtgørelsen. Journalføringspligten berøres ikke af, at testen udføres som selvtest under supervision.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:38

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Skolen er over for sine elever og ansatte ansvarlig for, at testningen sker i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som er fastsat herfor, jf. tillige Vejledning til gennemførelse af selvpodning under supervision.

  Skolen er derfor også ansvarlig for, at de medarbejdere, der superviserer den enkelte elevs eller ansattes selvpodning, er uddannet til denne opgave og er korrekt instrueret hertil.

  Skolen er som arbejdsgiver ansvarlig for de skadevoldende handlinger og undladelser, som supervisoren måtte forvolde i tjenesten (arbejdsgiveransvaret).

  Skolens eventuelle erstatningsudgifter kan være dækket af dens forsikring, hvilket kan afklares ved henvendelse til forsikringsselskabet.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:39

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Nej. Test udført som selvpodning under supervision udløser ikke gyldigt EU coronapas, og er således ikke gyldigt i udlandet. For at få EU coronapas skal testen være foretaget af sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale, som ikke omfatter testsupervisorer.

  Test og vaccination

  Opdateret 30/11 2021 kl. 15:43

  • Test

  Elever fra og med 1. klasse og ansatte, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, tilbydes hurtigtest på eller i umiddelbar nærhed af grundskoler, ekskl. efterskoler og frie fagskoler. 

  Øvrige personer, herunder elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede, samt besøgende og andre personer end ansatte med tilknytning til skolen kan også tilbydes hurtigtest på grundskoler. 

  Opdateret 26/11 2021 kl. 15:38

  • Test

  I forbindelse med fremmøde på folkeskoler, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler er der en opfordring til screeningstest for elever fra og med 1. klasse, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen/institutionen. I forbindelse med konkrete smittetilfælde har Sundhedsstyrelsen derudover en række anbefalinger om test af elever på alle klassetrin, der identificeres som nære kontakter.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at elever fra og med 1. klasse, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen/institutionen i forbindelse med fysisk fremmøde til blive testet én gang om ugen (screeningstest).

  Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at elever, der identificeres som nære kontakter, undtages fra den generelle opfordring til isolation, hvis de testes hurtigst muligt (antigentest eller PCR-test) samt på 4. og 6. dagen (PCR-test) efter sidste nære kontakt med den smittede. Der gælder særlige regler for elever, der er blevet nære kontakter i forbindelse med husstandsmitte.

  Opfordring til screeningstest og 0. dagstest gælder ikke for personer, der er tidligere smittet, er vaccineret eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

  Læs mere om anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og dagtilbud m.v. (pdf)

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:49

  • Test

  Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed enten på eller i umiddelbar nærhed af alle skoler på grundskoleområdet, ekskl. efterskoler og frie fagskoler, herunder:

  • Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem
  • Folkeskoler
  • Friskoler og private grundskoler
  • Kommunale internationale skoler
  • Specialskoler for børn

  Elever i 8.-10. klasse og ansatte i folkeskoler, fri- og privatskoler, skolefritidsordninger, fritidshjem og klub- og fritidstilbud mv. kan tilbydes test i form af selvpodning under supervision. Yngre elever skal tilbydes test som assisteret podning.

  Efterskoler og frie fagskoler kan have lokal testkapacitet til at forestå selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning. Skolen kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre skoler. Elever og ansatte på efterskoler og frie fagskoler uden lokal testkapacitet henvises til det generelle test-setup i regi af TestCenter Danmark.

  Opdateret 02/12 2021 kl. 15:35

  • Test

  Grundskoleelever  er ikke omfattet af krav om coronapas eller krav om test for fysisk fremmøde. Der vil derfor ikke være konsekvenser for elevernes deltagelse i undervisningsaktiviteter ved hverken manglende test eller ved ikke at samtykke til test.

  En grundskole må ikke stille krav om eller føre kontrol med, at elever har ladet sig teste. Skolen må heller ikke afvise elever, der ikke følger opfordringen til test. Det gælder både screeningstest og test af nære kontakter.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:50

  • Test

  Nej. En grundskole må ikke stille krav om, at elever er vaccinerede mod COVID-19, som betingelse for at undervise elever eller i øvrigt at modtage dem på skolen. Dette gælder også i forhold til elevernes deltagelse ved museumsbesøg mv., samt ved lejrture i Danmark.

  Tilsvarende må en grundskole som udgangspunkt ikke stille krav om vaccination som betingelse for at kunne deltage på studieture til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i skolens undervisning.

  Planlægger en grundskole en studietur til et land, hvor der er myndighedskrav om vaccine mod COVID-19 for indrejse i det pågældende land/område, vil kun vaccinerede elever kunne deltage i rejsen. I så fald vil skolen være forpligtet til at tilbyde ikke-vaccinerede elever undervisning på skolen i den periode, hvor studieturen foregår.

  Gældende særskilt for fri- og privatskoler

  Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede mod COVID-19 forud for en studietur til et land/område, hvor der ikke er myndighedskrav herom for indrejse, kan skolen bede disse elever og deres forældre om at løse eventuelle test-udfordringer samt betale for test, for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen, fx restaurantbesøg mv. Skolen skal her tage højde for elevernes alder og modenhed.

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Skolen skal forud for rejsen informere ikke-vaccinerede elever og deres forældre om evt. betalingsforpligtelser for corona-tests, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter.
  Ikke-vaccinerede elever kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, men skal i så fald tilbydes anden undervisning.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:51

  • Test

  Efterskoler og frie fagskoler vil blive kompenseret for COVID-19-tests gennemført lokalt på skolen i 3. kvartal efter antallet af indrapporterede testsvar til Sundhedsdatastyrelsen. Den enkelte skole vil modtage 10 kroner per indrapporteret testsvar, som kan anvendes til dækning af de testrelaterede udgifter i perioden fra 1. juli 2021 til 30. september 2021.

  Efterskoler og frie fagskoler kompenseres dertil for testgennemførelse i 4. kvartal 2021 med et beløb, der er beregnet på baggrund af de enkelte skolers realiserede testaktivitet i 3. kvartal 2021.

  Den samlede kompensation for gennemførelse af COVID-19-tests i 3. og 4. kvartal 2021 er blevet udbetalt som ét særtilskud til skolerne i november 2021.

  Tro- og loveerklæringen, som skolerne har modtaget i forbindelse med udmøntningen af testtilskuddet for 2. kvartal 2021, omfatter også tilskudsmidlerne for 3. og 4. kvartal 2021. De samme forhold omkring tilskudsformål og tilbagebetaling af overskydende midler, gør sig således også gældende for disse midler.

  Opdateret 01/10 2021 kl. 16:30

  • Test

  En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Såfremt en elev henvender sig til testpersonalet og anmoder om at blive testet, vil dette anses som et tilstrækkeligt samtykke. Det samme gælder, hvis en elev deltager i en superviseret selvtest på skolen.

  Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom, og skal inddrages i den mindreåriges beslutning. Det anses for at være tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen er blevet bekendt med, at tests foretages på skolen samt har modtaget fyldestgørende information herom.

  Såfremt testen udføres ved eller på delegation af sundhedsfagligt personale, kræver test af elever under 15 år et skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Den person, der udfører eller påser testen, skal sikre sig, at der for elever under 15 år er givet fornødent forældresamtykke, inden testen udføres.

  Det anbefales, at samtykket gives, så det gælder for en vis periode, for eksempel indtil 31. marts 2022. Samtykke kan gives ved udfyldelse og underskrivning af en blanket fra skolen. Skolen skal opbevare samtykket og håndtere det forsvarligt i henhold til gældende GDPR-regler.

  Såfremt test af elever under 15 år ikke udføres ved eller på delegation af sundhedsfagligt personale, for eksempel af ikke-autoriserede personer ansat som supervisorer, stilles der ikke krav om skriftligt samtykke. Det anses her for tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen er informeret om testningen.

  Opdateret 01/12 2021 kl. 20:24

  • Test

  Efterskoler og frie fagskoler skal kontakte Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), som kan henvise til en opfølgende PCR-test. Efterskoler og frie fagskoler opfordres til at gå i dialog med deres beliggenhedsregion ved test af et større antal nære kontakter.

  Opdateret 02/12 2021 kl. 15:35

  • Test

  Den enkelte kommune tilrettelægger og gennemfører test på eller i umiddelbar nærhed af skolen i samarbejde med og under hensyntagen til forholdene på den enkelte skole. Tilrettelæggelsen skal ske, så elever og ansatte ved testning i regi af skolen kan efterleve opfordringen til screeningstest, samt at elever, der identificeres som nære kontakter, kan blive testet i regi af skolen på 0. dagen (eller hurtigst muligt herefter).

  Fravær

  Opdateret 10/09 2021 kl. 08:35

  • Fravær

  I folkeskolen vil fravær ved symptomer på sygdom eller en positiv test for COVID-19 betegnes som sygefravær.

  Opdateret 10/09 2021 kl. 08:35

  • Fravær

  For elever, der vælger at lade sig isolere som nære kontakter, opfordres skoleledere til at indgå aftale om ekstraordinær frihed med elevens forældre, i det omfang eleven er omfattet af en opfordring til selvisolation.

  Hvis der er indgået aftale om ekstraordinær frihed for en elev, der er nær kontakt og omfattet af en anbefaling om selvisolation, kan aftalen omfatte forventninger til elevens skolearbejde, fx i form af hjemmeopgaver.

  Der henvises til reglerne om ekstraordinær frihed i § 3 i bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (bekendtgørelse nr. 1063 af 24. oktober 2019).

  Opdateret 10/09 2021 kl. 08:35

  • Fravær

  Elever, der identificeres som nære kontakter, kan blive på skolen, til de har fået svar på første test, hvis første test foretages på skolen (enten samme dag eller tidligst muligt dagen efter). Elever, som ikke har mulighed for test på skolen, kan afvente med test til efter endt skoledag. Elever, som bliver testet i det eksisterende testsystem uden for skolerne anbefales at gå i isolation og først at møde op igen i skole efter negativt svar på den første test.

  Opdateret 10/09 2021 kl. 08:35

  • Fravær

  Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

  Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med eventuel efterfølgende isolation.

  Se mere på Udenrigsministeriets hjemmeside (um.dk) for information om rejseregler og isolation.

  Opdateret 10/09 2021 kl. 08:35

  • Fravær

  Fravær i folkeskolen kan enten være ulovligt fravær eller lovligt fravær. Lovligt fravær kan enten være sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale med skolelederen.

  Det er således lovligt fravær at blive hjemme, når man er syg. Det gælder også for eksempel, hvis et barn har så stor angst, at det ikke kan komme ud ad døren – uanset om det sker til hverdag eller grundet COVID-19. Det er i udgangspunktet forældrene selv, som vurderer, hvorvidt deres barn er sygt. Varer sygemeldingen mere end to uger, kan skolens leder bede om en lægeattest. Ønsker man at holde sit barn hjemme af frygt for smitte i en længerevarende periode, bør man derfor få en konkret lægefaglig vurdering fra egen læge af, hvorvidt det er nødvendigt at holde barnet hjemme.

  Tilladelse til ekstraordinær frihed er tiltænkt undtagelsestilfælde. Det kan for eksempel være tilfælde, hvor skolen opfordrer eleven til at gå i selvisolation. Ønsker man at holde sit barn hjemme grundet frygt for smitte, og egen læge ikke enig i, at det er nødvendigt at holde barnet hjemme, kan man gå i dialog med skolelederen om barnet kan blive hjemme i en periode (ekstraordinær frihed). Ved en anmodning om ekstraordinær frihed skal skolelederen træffe sin beslutning på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære.

  Du kan læse mere om de almindelige fraværsregler i folkeskolen på uvm.dk.

  Hvis forældrene til et barn i folkeskolen vælger at holde eleven hjemme uden en konkret lægefaglig begrundelse eller aftale med skolelederen, vil eleven blive registreret som ulovligt fraværende. Det gælder for eksempel, hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen og skolelederen ikke vurderer der er grundlag for ekstraordinær frihed. Ved et ulovligt fravær på 15 procent eller derover i et kvartal har skolelederen pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, som herefter træffer afgørelse om, at børne- og ungeydelsen ikke udbetales i et kvartal.

  Tilsyn og ansvar

  Opdateret 26/03 2021 kl. 11:55

  • Tilsyn og ansvar

  Det er kommunalbestyrelsen, der skal føre tilsyn med, at folkeskolerne lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer. Skolebestyrelsen skal som hidtil føre tilsyn med skolens virksomhed, dog bortset fra personale- og elevsager.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af folkeskoler beliggende i den pågældende kommune.

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der fører tilsyn med at skolen lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer.

  Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

  Opdateret 20/05 2020 kl. 16:30

  • Tilsyn og ansvar

  Det er bestyrelsen på den pågældende fri- og privatskole, der har ansvaret for, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges. 

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning.

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagilbud.

  Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33.

  Skolen kan dog opfordre til, at nære kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme.

  Opdateret 07/09 2021 kl. 12:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 13/09 2021 kl. 14:38

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Dagtilbud mv. og grundskole

  Ved smittetilfælde (gælder både børn og ansatte), på en stue eller tilsvarende gruppeinddeling eller i en stamklasse, er alle børn eller elever på stuen eller tilsvarende gruppeinddeling/i klassen/på holdet per definition nære kontakter til den smittede person. På en efterskole eller lignende skoleform, hvor man ikke har stamklasser, kan en ”tilsvarende gruppeinddeling” være den gruppe af elever, som den smittede har tæt, daglig kontakt med, for eksempel den smittede elevs familiegruppe eller bogruppe.

  Der foretages yderligere en konkret vurdering af den enkelte kontakt mellem den smittede person og andre mulige nære kontakter uden for stuen eller tilsvarende gruppe-inddeling, stamklassen eller holdet for eksempel ved leg på tværs af stuer/grupper, ved samlingssituationer i ydertidspunkter mv., for eksempel morgenmad, samt andre børn uden for klassen i SFO’en mm. Disse mulige nære kontakter identificeres efter kriterierne for at være en nær kontakt som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter.

  På ungdoms- og voksenuddannelser

  Nære kontakter defineres individuelt ud fra nedenstående kriterier:

  • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (for eksempel kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (for eksempel hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus 
  • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter af en, der har fået påvist ny coronavirus (for eksempel i samtale med personen). 

  Rejser til udlandet

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Rejser til udlandet

  Opdateret 15/11 2021 kl. 16:34

  • Rejser til udlandet

  Der henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for gode råd og nyttige oplysninger. Det anbefales, at skolerne inden rejsen gennemtænker mulige scenarier og hvordan, der kan handles herpå.

  Hygiejne og rengøring

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Hygiejne og rengøring

  Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

  Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

  Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

  Angående økonomi og drift forbundet med rengøring henvises der til COVID-19-relaterede spørgsmål og svar for økonomi og drift på uvm.dk.

  Omlagt undervisning i folkeskolen

  Opdateret 02/09 2021 kl. 14:45

  • Undervisning

  Ja. Skolens leder kan under ansvar over for kommunalbestyrelsen beslutte, at skolen ikke skal udarbejde elevplan for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin. Skolelederen informerer straks kommunalbestyrelsen om beslutningen.

  Fravigelsesmuligheden er foreløbigt gældende til og med den 15. november 2021. Det er hensigten at ændre folkeskoleloven, så muligheden vil gælde hele skoleåret 2021/22. Lovudkast med henblik herpå blev sendt i høring den 23. juni 2021 og kan findes på høringsportalen.dk. Det er planen, at lovforslaget fremsættes i Folketinget i oktober måned.

  Se § 1 og § 2 i bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22 (retsinformation.dk).

  Opdateret 02/09 2021 kl. 14:45

  • Undervisning

  Ja. Da skolelederens beslutning om, at der ikke skal udarbejdes elevplaner, træffes under ansvar over for kommunalbestyrelsen, vil kommunalbestyrelsen kunne omgøre beslutningen.

  Opdateret 02/09 2021 kl. 14:45

  • Undervisning

  Ja. Efter folkeskolelovens almindelige regler skal kommunalbestyrelsen udarbejde en kvalitetsrapport om folkeskolen hvert andet år, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 1, 1. pkt., men kommunalbestyrelsen kan i et møde beslutte, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22.

  Fravigelsesmuligheden er foreløbigt gældende til og med den 15. november 2021. Det er hensigten at ændre folkeskoleloven, så muligheden vil gælde hele skoleåret 2021/22. Lovudkast med henblik herpå blev sendt i høring den 23. juni 2021 og kan findes på høringsportalen.dk. Det er planen, at lovforslaget fremsættes i Folketinget i oktober måned.

  Se § 1 og § 5 i bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22.

  Opdateret 02/09 2021 kl. 14:45

  • Undervisning

  Ja. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning fra skolens leder godkende, at skolen konverterer dele af eller al understøttende undervisning i børnehaveklassen og i 1.-9. klasse til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Det er en forudsætning herfor, at skolens leder vurderer, at dette er det mest hensigtsmæssige for at sikre klassens faglige udvikling. Skolens leders ansøgning indgives efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.

  Andre aktiviteter kan for eksempel være tolærer- og andre tovoksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboløb i udvalgte fag.

  Muligheden supplerer de almindelige bestemmelser om afkortning af skoledagens længde i folkeskolelovens § 16 b og § 16 d.

  Fravigelsesmuligheden er foreløbigt gældende til og med den 15. november 2021. Det er hensigten at ændre folkeskoleloven, så muligheden vil gælde hele skoleåret 2021/22. Lovudkast med henblik herpå blev sendt i høring den 23. juni 2021 og kan findes på høringsportalen.dk. Det er planen, at lovforslaget fremsættes i Folketinget i oktober måned.

  Se § 1 og § 3 i bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22.

  Opdateret 02/09 2021 kl. 14:45

  • Undervisning

  Hvis kommunalbestyrelsen godkender konverteringen af understøttede undervisning til andre aktiviteter, og konverteringen indebærer en afkortning af varigheden af elevers normale skoledag, skal eleverne tilbydes plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som skoledagen afkortes, uden særskilt betaling fra forældrene. Dette vedrører alene elever, der i forvejen deltager i fritidstilbuddet.

  Opdateret 02/09 2021 kl. 14:45

  • Undervisning

  Det er kommunalbestyrelsen, der kan godkende, at skolen konverterer understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Det sker efter ansøgning fra skolens leder, der forinden har indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.

  Det er en betingelse for fravigelsen, at skolens leder vurderer, at dette er det mest hensigtsmæssige for at sikre klassens faglige udvikling. Skolelederen skal således foretage en konkret og individuel vurdering for den enkelte klasse.

  Kommunalbestyrelsens godkendelse kan dog gives årgangs- eller klassevis. Kommunalbestyrelsen skal således foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte årgangs eller klasses behov for at konvertere understøttende undervisning med henblik på at sikre klassens faglige udvikling.

  Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men kan også delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen og/eller skolebestyrelsen) inden for rammerne i folkeskolelovens § 40.

  Opdateret 02/09 2021 kl. 14:45

  • Undervisning

  Skolerne skal fortsat leve op til kravet om, at det undervisende personale, der er tilknyttet klassen, skal samarbejde med eleverne om løsning af særlige opgaver i forhold til klassen, jf. folkeskolelovens § 18, stk. 5, 1. pkt.

  Det betyder, at skolen vil skulle finde tid til de aktiviteter, der normalt indgår i klassens tid, i den fagopdelte undervisning, hvis skolen måtte vælge at konvertere al tiden til understøttende undervisning til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

  Opdateret 02/09 2021 kl. 14:45

  • Undervisning

  Ja. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige kravet om undervisningskompetence efter folkeskolelovens § 40, stk. 7, 1. pkt. (målsætningen om fuld kompetencedækning). Dermed kan en mindre del af undervisningen i de obligatoriske fag varetages af lærere, som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence.

  Fravigelsesmuligheden er foreløbigt gældende til og med den 15. november 2021. Det er hensigten at ændre folkeskoleloven, så muligheden vil gælde hele skoleåret 2021/22. Lovudkast med henblik herpå blev sendt i høring den 23. juni 2021 og kan findes på høringsportalen.dk. Det er planen, at lovforslaget fremsættes i Folketinget i oktober måned.

  Se § 1 og § 4 i bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22.

  Opdateret 02/09 2021 kl. 14:45

  • Undervisning

  Der er givet udvidede frihedsgrader i folkeskolen, indtil videre i perioden 1. august til og med 15. november 2021. Se særskilte FAQ herom.

  Det er en forudsætning for at omlægge undervisningen med en eller flere af disse fravigelser af folkeskolelovens almindelige regler, at:

  1) Behovet for omlægning af undervisningen skyldes, at foranstaltninger mod COVID-19 og nødundervisning efter den såkaldte nødlovs § 2, stk. 1, har medført, at uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet samlet set vurderes bedst at kunne opnås ved en midlertidig omlægning af den almindelige undervisning.

  2) Skolen søger i en periode under fleksible rammer målrettet og prioriteret at opnå uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet, herunder bindende mål, afsluttende mål og faglige mål, eller kernestof, ved at afbøde den negative betydning for elevernes undervisning og læring, herunder også den negative sociale betydning, som overgangen til og varigheden af nødundervisning efter nødlovens § 2, stk. 1, har haft.

  Se § 1 i bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22.

  Anbefalinger om tiltag ved høj lokal smitte

  Opdateret 26/11 2021 kl. 15:37

  • Mundbind og visir

  Ved høj lokal smitte i et sogn eller kommune anbefales det, at kommunen iværksætter følgende tiltag:

  På tværs af områder
  • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
  Dagtilbud mv.
  • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
  • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.
  Grundskoler, herunder SFO og fritidstilbud
  • Opfordring om, at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.
  • Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
  • Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for de seneste 6 måneder.
  • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
  • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
  • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere. 
  Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler
  • Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for de seneste 6 måneder.
  Sogn

  Tiltagene anbefales iværksat, når sognet overskrider grænseværdierne på følgende parametre på samme tid:

  • 800 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere
  • mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage
  • en positivprocent på mindst 3 pct.

  Kommune

  Tiltagene anbefales iværksat, når kommunen overskrider grænseværdierne på følgende parametre på samme tid:

  • 400 smittede pr. 100.000 indbyggere
  • mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage

  Tiltagene kan ophøre, når sognet/kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de tre parametre for henholdsvis incidens, antal tilfælde samt positivprocent.

   

  Påbud om nedlukning

  Opdateret 28/10 2021 kl. 14:21

  • Nedlukning

  Ved et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere nødpasning til følgende:

  • børn, der er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven,
  • elever, der er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, 
  • elever, der er optaget i fritidshjem, klub og fritidstilbud efter dagtilbudsloven,
  • elever, der er optaget i skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler mv.

  Private tilbud kan etablere nødpasning for ovenstående grupper.

  Kommunalbestyrelsen i kommuner, der er omfattet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal fastsætte rammerne for nødpasning, herunder kriterierne for udvælgelse af børn op elever, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Der skal etableres nødpasning for følgende grupper

  • Børn indskrevet i dagtilbud mv. og elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
  • Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

  Hvis kommunalbestyrelsen på grund af personale- og kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever, der er indskrevet i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1. -4. klasse, hvis forældrene varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder, samt børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet.

  Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven, det vil sige kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, kommunale og private dagplejere og puljeordninger samt skolefritidsordninger efter folkeskoleloven skal stå til rådighed for nødpasning af børn, der er indskrevet i eget tilbud, samt børn fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt.

  Øvrige private tilbud efter dagtilbudsloven, herunder privatinstitutioner og private pasningsordninger, står til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud, hvis de ikke er under den kommunale forsyning.

  Opdateret 10/09 2021 kl. 14:15

  • Nedlukning

  Nej, der er ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud og private pasningsordninger samt SFO, fritidshjem og klubtilbud, der er omfattet af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der medfører etablering af nødpasning.

  Hvis der ved udløbet af påbuddet træffes en beslutning om at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, kan der ikke opkræves forældrebetaling fra de forældre, der ikke får en plads. 

  Som led i kommunens afgørelse af, om der skal ske tilbagebetaling af forældrebetaling kan kommunen inddrage saglige hensyn. Det kan eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.

  Forældrebetaling i privatinstitutioner, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 16:32

  • Nedlukning

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af offentlige og private dagtilbud, skoler, andre uddannelsesinstitutioner og private alternativer hertil.

  Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 16:33

  • Nedlukning

  Den forpligtelse, som folkeskolerne normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

  Spørgsmålet er ikke direkte reguleret i den særlige lovgivning på Børne- og Undervisningsministeriets område, som gælder for nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. Men skolens tilsynsforpligtigelse kan også under normale omstændigheder ske ved instruktion af eleverne om, hvad de skal lave og hvordan, for eksempel når eleverne sendes ud på en løbetur i idræt. Det gælder også under nedlukningen, hvor tilsynet kan gennemføres virtuelt ved instruktion.

  Nødundervisning

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Nødundervisning

  Skoler og uddannelsesinstitutioner har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Det kan for eksempel være ved tilfælde af lokale smitteudbrud på enten skole, institutions- sogne eller kommuneniveau. Påbud kan kun komme fra Styrelsen for patientsikkerhed. Uddannelsesinstitutioner, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Nødundervisning

  Nej, skolen kan alene iværksætte nødundervisning, når dette er nødvendigt som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Nødundervisning

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af grundskoler, SFO, klubtilbud, forberedende uddannelser samt ungdoms- og voksenuddannelser. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Skoler og institutioner er forpligtet til at give nødundervisning i form af fjernundervisning ved påbud om nedlukning.

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning og give nødundervisning i form af fjernundervisning ved påbud om nedlukning. Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

  • Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  • Elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Nødundervisning

  Nej, der skal ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes nødundervisning.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 11:46

  • Nødundervisning

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Opdateret 27/11 2021 kl. 18:39

  • Nødundervisning

  Skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. kan kun sende elever, kursister og deltagere hjem, hvis der er udstedt påbud om det fra Styrelsen for Patientsikkerhed, eller hvis eleven, kursisten eller deltageren er syg, dvs. har symptomer eller er konstateret smittet.

  Ved højt fravær blandt undervisere kan folkeskoler benytte sig af mulighederne i de almindelige regler, herunder f.eks. justering af skemaer eller brug af vikarer. På ungdoms- og voksenuddannelser vil der kunne tilbydes fjernundervisning inden for de almindelige regler.

  Forlængelse af nødloven

  Opdateret 11/11 2021 kl. 19:31

  Ja. Folketinget har torsdag den 11. november 2021 besluttet at forlænge nødloven til den 23. december 2021. Den endelige lov ventes offentliggjort i Lovtidende den 15. november 2021.

  Opdateret 11/11 2021 kl. 19:32

  Børne- og undervisningsministeren fremsætter yderligere et lovforslag om forlængelse af nødloven, hvor det foreslås, at nødloven forlænges efter den 23. december 2021. Det lovforslag bliver fremsat onsdag den 17. november 2021, så Folketinget får bedre tid til det parlamentariske arbejde.

  Opdateret 11/11 2021 kl. 19:33

  Nej. Det er epidemiloven, der regulerer restriktionerne, herunder hvornår børn, elever, kursister og deltagere sendes hjem.

  Specifikt for dagtilbud:

  Nødloven giver kun en afledt mulighed for at fortsætte med at dimensionere i forlængelse af restriktioner efter epidemiloven. Der kan således ikke ske dimensionering i dagtilbud m.v., medmindre Styrelsen for Patientsikkerhed først har givet et påbud.

  En dimensionering kan fortsættes i op til tre dage efter udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det af personale- og kapacitetsmæssige grunde ikke er muligt at give det almindelige tilbud efter loven.

  Specifikt for skoler og uddannelsesinstitutioner

  Nødloven regulerer kun de muligheder, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. har for at afbøde effekterne, hvis det besluttes at iværksætte restriktioner efter epidemiloven. 

  Skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. kan kun sende elever, kursister og deltagere hjem, hvis der er udstedt påbud om det fra Styrelsen for Patientsikkerhed, eller hvis eleven, kursisten eller deltageren er syg, dvs. har symptomer eller er konstateret smittet.

  Brobygning og introduktionskurser

  Opdateret 27/11 2021 kl. 18:15

  • Test

  Brobygning og introduktionskurser skal så vidt det er muligt gennemføres som planlagt. Det er kun i tilfælde af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at forløb kan aflyses. I dette tilfælde anbefales det dog, at forløbet forsøges udskudt eller afholdt virtuelt i form af nødundervisning.

  Såfremt en kommune er omfattet af anbefalinger om tiltag ved høj lokal smitte, vægter hensynet til at kunne gennemføre obligatorisk undervisning højere end anbefalinger om f.eks. ikke at blande klasser.

  Grundskoler og ungdomsuddannelser anbefales dog at gå i dialog om, hvordan det enkelte forløb kan planlægges og gennemføres så trygt som muligt. Her kan der f.eks. ses på varigheden af forløbet (gælder kun 9. klasse), mulighederne for at elever, på tværs af stamklasser, kan holde afstand til hinanden, samt øvrige sundhedsfaglige anbefalinger, såsom udluftning og afspritning.

  Når grundskoleelever besøger ungdomsuddannelser, gælder der krav om at kunne fremvise gyldigt coronapas. Undtaget er elever under 15 år samt personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test. Såfremt en elev ikke kan fremvise gyldigt coronapas og ikke er undtaget, kan eleven ikke få adgang til ungdomsuddannelsens lokaler og lokaliteter, og skal i stedet tilbydes undervisning på deres egen skole.

  Coronapas

  Opdateret 27/11 2021 kl. 18:35

  • Tilsyn og ansvar

  Opdateret 27/11 2021 kl. 18:35

  • Tilsyn og ansvar

  Kommunen kan som arbejdsgiver fastsætte krav om forevisning af et gyldigt coronapas for ansatte på folkeskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud og ungdomsskoler. Der henvises til den pågældende kommune for mere information.

  For arbejdsgivere på det statslige overenskomst- og aftaleområde gælder, at de skal pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdspladser, jf. Medarbejder- og Kompetencestyrelsens ’Cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde

  Opdateret 02/12 2021 kl. 15:28

  • Tilsyn og ansvar

  Der er indført krav om coronapas på det statslige overenskomst- og aftaleområde. Fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler er i medfør af hhv. § 7 i lov om friskoler og private grundskoler mv. samt § 9 i lov om efterskoler og frie fagskoler omfattet af det statslige overenskomst- og aftaleområde. Kravet om coronapas gælder for alle ansatte uanset, om den pågældende er omfattet af overenskomst eller er ansat på individuel kontrakt.

  Mundbind / visir

  Opdateret 02/12 2021 kl. 15:32

  Nej, der gælder ikke noget krav om brug af mundbind eller visir på Børne- og Undervisningsministeriets område.

  Opdateret 02/12 2021 kl. 15:33

  Ja, såfremt personen er 12 år eller derover. Krav om mundbind gælder i dagtilbuddets m.v./skolens/institutionens egen bus m.v., hvis kørsel med bussen m.v. kræver tilladelse efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. I bekendtgørelsen er der undtagelser fra kravet om mundbind, som efter konkret vurdering kan være relevant.

  Sidst opdateret: 2. december 2021