Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Bemærk at mange af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet her. Vi opdaterer spørgsmål og svar så hurtigt som muligt i forhold til de nye retningslinjer.

Sociale arrangementer

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 4. oktober 2020. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, dagtilbud-hjemsamtaler, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler, introduktionskurser og brobygning.

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Symptomer og håndtering af smitte

Sundhedsstyrelsen oplyser, at følgende symptomer er typiske for COVID-19:

 • Tør hoste
 • Feber
 • Almen utilpashed
 • Man kan også have luftvejssymptomer, f.eks. ondt i halsen, forkølelse med videre eller andre symptomer, som for eksempel diarré. Man behøver ikke at have alle symptomerne på én gang, og især hos børn kan de være meget milde.
 • Løbenæse uden andre symptomer er ikke tegn på COVID-19.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Sundhedsstyrelsen oplyser:

 • Nej. Er barnet/eleven/kursisten nær kontakt til en person, som er testet positiv for COVID-19, skal vedkommende blive hjemme fra dagtilbud/skolen/institutionen.
 • Det anbefales, at nære kontakter til en person med COVID-19 testes.
 • Barnet/eleven/kursisten kan igen møde i dagtilbud/skole/institutionen:
  • Ved testning: Hvis den første test er negativ, og barnet ikke har symptomer, kan barnet/eleven/kursisten møde i dagtilbud/skole/institution herefter. Vedkommende skal dog stadig få foretaget anden test to dage efter første test, da vedkommende har været i nær kontakt med en smittet.
  • Testes barnet/eleven ikke: Man kan undlade at teste børn under 12 år, da det kan opleves ubehageligt for dem. I stedet kan man vælge at holde barnet hjemme i 7 dage efter, at den sidste nære kontakt fandt sted. Hvis barnet ikke har fået symptomer i de 7 dage, kan barnet igen møde i dagtilbud/skole.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

 • Barnet og forældrene eller kursisten selv bør have skærpet opmærksomhed på symptomer og hygiejne med videre.
 • Barnet/eleven/kursisten kan godt komme i dagtilbud/skole/institution såfremt vedkommende ikke har symptomer på COVID-19.
 • Det er først, hvis den person, som har symptomer, testes positiv for COVID-19, at barnet/eleven/kursisten bliver en nær kontakt og derved skal blive hjemme og testes. 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

 • Barnet og forældrene eller kursisten selv bør have skærpet opmærksomhed på symptomer og hygiejne med videre.
 • Barnet/eleven/kursisten kan godt komme i dagtilbud/skole/institution såfremt vedkommende ikke har symptomer på COVID-19.
 • Det er først, hvis den person, som har symptomer, testes positiv for COVID-19, at barnet/eleven/kursisten bliver en nær kontakt og derved skal blive hjemme og testes.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at: 

 • Barnet/eleven/kursisten skal blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. Hvis vedkommende er testet positiv, men ikke har symptomer, skal barnet/eleven/kursisten blive hjemme indtil 7 dage efter, at testen er taget.
 • Personer smittet med COVID-19 kan i mange uger efter deres sygdom potentielt have stoffer i blodet, der giver udslag i en positiv test. Derfor kan børn/elever/kursister, der ikke har oplevet symptomer i 48 timer, godt komme i dagtilbud/skole/institution, og det anbefales ikke, at man tester igen med henblik på raskmelding. 
 • Af hensyn til børn, elever og kursister anbefaler Børne- og Undervisningsministeriet, at ledelsen på dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udmelding om, at eleverne efter 48 timers symptomfrihed kan anses for at være smittefri, og at børn/elever/kursister dermed ikke behøver at fremvise en negativ test for at vende tilbage.  

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

For dagtilbud og grundskoler (til og med 10. klasse) gælder følgende når anbefalingen om 1 meters afstand er fulgt inden for stuen eller klassen:

 • Der opspores nære kontakter til den smittede. Personer som er nære kontakter følger herefter programmet for nære kontakter med hjemsendelse og to test. Læs mere i Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære kontakter (sst.dk)
 • Der suppleres med en screeningstest af de børn/elever, der går i stue/klasse med den smittede, og som ikke er identificeret som nære kontakter. Børn/elever hjemsendes med henblik på at få foretaget én test. Screening foretages for at være sikker på, at der ikke er yderligere smitte i stuen/klassen.

For dagtilbud og grundskoler (til og med 10. klasse) gælder følgende, når anbefalingen om 1 meters afstand i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer er fraveget inden for stuen eller klassen:

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

 • Elever på ungdoms- og voksenuddannelser forventes at være i stand til at efterleve råd om afstand. Uanset om uddannelsesinstitutionen i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer har fraveget anbefalingen om 1 meters afstand eller ej anbefales det derfor som udgangspunkt, at:
 • Smittede elever selv identificerer og orienterer deres nære kontakter på uddannelsesstedet. Ledelsen kan bistå, hvis eleven ønsker det.
 • Det anbefales i denne sammenhæng ikke, at hele klasser som udgangspunkt anses for at være nære kontakter, da kontaktmønstre i mindre grad vil følge klasseskel. Kun børn og unge, der vides at have været i nær kontakt med en smittet, bør anses for at være nære kontakter og følge programmet for smitteopsporing af nære kontakter med to test.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

 • De må møde op igen efter første negative test.
 • Hvis barnet/eleven/kursisten ikke testes, må de møde op igen 7 dage efter hjemsendelse, hvis vedkommende ikke har udviklet symptomer i hjemsendelsesperioden. 

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

 • Medarbejdere forventes at være i stand til at efterleve råd om afstand, selvom det altid bør ske under hensyntagen til det professionelle behov for nærhed og omsorg i arbejdet.
 • Såfremt en medarbejder er testet positiv for COVID-19, identificeres alle nære kontakter, som medarbejderen har undervist eller været i kontakt med inden for 48 timer, før medarbejderen fik symptomer. Alle nære kontakter – både børn/elever/kursister og kollegaer –hjemsendes. Det vil sige, at hele stuen/klassen/holdet ikke per automatik sendes hjem som nære kontakter, da det forventes at medarbejdere som udgangspunkt har holdt afstand med mindre der er behov for nærhed og omsorg i arbejdet.
 • Dagtilbuddet/skolen/institutionen rådgiver sig i forløbet hos den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle dagtilbud/skoler/institutioner i kommunen, uanset om dagtilbud/skolen/institutionen er offentlig eller privat.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

 

Sundhedsstyrelsen definerer en nær kontakt som en person

 • der bor sammen med en smittet person
 • der har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person, for eksempel ved kram.
 • der har haft direkte kontakt med sekreter fra en smittet person, for eksempel en person der er blevet hostet på. 
 • der har haft tæt ’ansigt-til-ansigt’ kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person

Hele stuer eller klasser i dagtilbud og grundskoler, hvor man i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer har fraveget anbefalingen om 1 meters afstand, betragtes som nære kontakter. 

I en stue eller klasse i dagtilbud eller grundskoler, hvor man har fulgt afstandsanbefalingerne, skal der foretages en konkret vurdering af, hvem der er nære kontakter. De børn/elever som ikke er nære kontakter til den smittede i klassen/stuen sendes hjem i forbindelse med screening og testes én gang. Screening foretages for at være sikker på, at der ikke er yderligere smitte i stuen/klassen.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

 

Henvisning af børn med symptomer på COVID-19

 • Sundhedsstyrelsen oplyser, at man skal ringe til egen læge med henblik på en vurdering og eventuel henvisning til test. 

Henvisning af børn uden symptomer på COVID-19

 • Man kan derudover uden henvisning fra sin egen læge booke tid til sit raske barn på coronaprover.dk, hvis barnet er over 2 år. Er dit barn under 2 år skal du stadig ringe til egen læge for henvisning til test.
 • Børn, som er nære kontakter skal testet to gange. Er forældre i tvivl om, hvordan og hvornår de skal booke tid til test, kan de kontakte Kontaktopsporingsenheden på 70 20 02 33 og taste 2 for vejledning herom.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at hvis et barn eller elev under 12 år ikke bliver testet, skal vedkommende blive hjemme i 7 dage efter den sidste nære kontakt til den smittede fandt sted. Udvikler barnet eller eleven symptomer i denne periode, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Rejser til udlandet

Ja. Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Hvis rejsevejledningen for et rejseland ændres fra gul til orange, imens eleven opholder sig i landet, eller efter eleven er hjemvendt fra landet, opfordres eleven alene til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst – og ikke at blive hjemme i 14 dage. Eleven kan i dette tilfælde godt gå i skole og behøver ikke at blive hjemme i perioden, indtil der foreligger et testresultat.

I nogle tilfælde er rejsevejledningen til et land orange på grund af indrejserestriktioner, som ikke skyldes et højt smitteniveau i de pågældende lande men derimod pågældende landes restriktioner over for danske rejsende, fx karantænekrav. Hvis eleven kommer hjem fra en rejse til et land, hvor rejsevejledningen er orange alene grundet indrejserestriktioner, opfordres eleven heller ikke til at blive hjemme i 14 dage.

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger (politi.dk).

Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner mv. af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever eller kursister og personalet.

Risikogrupper

Sidst opdateret: 23. september 2020