Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Bemærk at mange af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet her. Vi opdaterer spørgsmål og svar så hurtigt som muligt i forhold til de nye retningslinjer.

Rejser til udlandet

Ja. Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger (politi.dk).

Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner mv. af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever eller kursister og personalet.

Risikogrupper

Opsporing af smitte

Der henvises til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger vedr. smitteopsporing af nære kontakter samt Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge. Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram og så videre med. I dagtilbud/skoler vil der være tale om en mindre gruppe af børn/unge og medarbejdere, hvor man ikke har haft mulighed for at holde afstand, for eksempel pædagoger, der har direkte fysisk kontakt til børn og børn, der leger meget sammen på under 1 meters afstand.

Det anbefales, at ledelsen i dagtilbuddet/på skolen, med samtykke fra den smittede medarbejder/forældrene til det smittede barn, formidler specifik information om smittetilfældet til medarbejdere og forældre til børn, som personalet vurderer kan være at regne for nære kontakter. Ledelsen skal være opmærksom på gældende lovgivning og praksis om håndtering af følsomme personoplysninger. 
Nære kontakter skal således vurderes i forhold til det konkrete tilfælde. Det vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke er yderligere børn, elever eller personaler, der skal vurderes som nære kontakter. Der kan omvendt være tilfælde, hvor en del af en stue, klasse eller personalegruppe bør vurderes som nære kontakter, og der kan være tilfælde, hvor hele stuen, klassen eller personalegruppen bør vurderes som nære kontakter.

Sidst opdateret: 1. juli 2020