Anden fase af genåbningen af Danmark blev udmeldt den 7. maj. Anden fase blev efterfølgende udvidet med en politisk aftale d. 20. maj. Du kan se på datoen, hvornår svarene er opdateret.

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål nedenfor, så kig også på den specifikke underside for det pågældende område.

Ansvar og tilsyn

Regeringen har besluttet, at landets dagtilbud, SFO’er m.fl. åbner fra den 15. april 2020. Såfremt nogle kommuner i en kort overgangsperiode er nødt til dimensionere tilbuddene anderledes, for eksempel ændre åbningstiden eller prioritere mellem børnene, for at kunne overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal dette i givet fald ske ud fra objektive kriterier.

Det skal være trygt og sundhedsmæssigt forsvarlig for alle børn, førend det enkelte tilbud kan genåbne.

Det er kommunalbestyrelsen, som i sin egenskab af ansvarlig myndighed beslutter, hvornår åbningen kan finde sted for kommunens dagtilbud (dagtilbud under den kommunale forsyning).

Privatinstitutioner og pasningsordninger vil skulle leve op til de samme krav som tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven. For disse private tilbud eller skoler er det den bestyrelse eller person, som er ansvarlig for dagtilbuddet, skolen, institutionen mv., som beslutter, hvornår skolen/tilbuddet åbner.

Skolen eller institutionen skal leve op til alle retningslinjer for, at den gradvise genåbning af dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser kan ske så kontrolleret og sikkert som muligt.

Risikogrupper

Sidst opdateret: 23. maj 2020