Hop til indhold

Situation

Opdateret 22/11 2021 kl. 15:49

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Smitte blandt elever og ansatte på ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser håndteres ved, at den/de smittede straks går i selvisolation (også selvom man er vaccineret, tidligere smittet eller ikke har symptomer), og herefter igangsættes der kontaktopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)

Vaccinerede og tidligere smittede nære kontakter behøver ikke at gå isolation, men anbefales PCR-test på 4.- og 6-dagen. Elever og ansatte, som ikke er vaccinerede, bør gå i selvisolation og anbefales PCR-test på 4.- og 6.-dagen.

Ledelsen på uddannelsesinstitutionerne kan søge rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.  

Det er kun Styrelsen for Patientsikkerhed, som kan hjemsende hele klasser, klassetrin eller hele uddannelsesinstitutionen i form af et påbud.

Skolens/uddannelsesinstitutionens handlemuligheder

Såfremt en skole får et påbud, så træder nødundervisningsreglerne i kraft. 

Skolens ledelse kan ikke selv vælge at overgå til nødundervisning, når der ikke er påbud om hjemsendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men kan vælge at benytte sig af muligheden for fjernundervisning i det omfang de almindelig regler giver mulighed herfor. 

Opdateret 22/11 2021 kl. 15:52

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal man selvisolere sig, indtil 48 timer efter, at man er symptomfri.

Hvis man ikke har symptomer, kan man ophæve sin selvisolation 7 dage efter, den positive test blevet taget.

Læs mere om at være smittet med COVID-19 her (sst.dk).

Skolens/uddannelsesinstitutionens handlemuligheder

Uddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage elever, der er testet positive for COVID-19.  I tilfælde af et positivt testresultat skal skolen eller uddannelsesinstitutionen orienteres, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

Registrering af fravær sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse. Uddannelsesinstitutionens leder kan vælge at se mere lempeligt på det samlede fravær. 

Opdateret 22/11 2021 kl. 16:04

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer anbefales det:

For vaccinerede eller tidligere smittede (inden for immunitetsgrænsen):

  • At man lader sig PCR-teste på 4. og 6. dagen efter kontakt.
  • Personen behøver ikke at gå i selvisolation

For uvaccinerede:

  • At man selvisolerer sig og lade sig PCR-teste på 4. og 6. dagen

Læs mere om nære kontakter her (sst.dk).

Skolens/uddannelsesinstitutionens handlemuligheder

Institutionen kan kun opfordre elever, kursister og deltagere, der er identificeret som nære kontakter, til at blive hjemme. Hvis en elev efterkommer institutionens opfordring til at blive hjemme, fordi eleven er nær kontakt til en smittet, kan uddannelsesinstitutionen tilbyde undervisning i form af fx hjemmeopgaver.

Såfremt en underviser er isoleret, men ikke syg, kan institutionen evt. omlægge til fjernundervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse.

Registrering af fravær for elever sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse. Uddannelsesinstitutionens leder kan vælge at se mere lempeligt på det samlede fravær.

 

 

Opdateret 22/11 2021 kl. 15:52

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal man selvisolere sig indtil, der foreligger negativ PCR-test.

Læs mere om symptomer på COVID-19 her (sst.dk).

Skolens/uddannelsesinstitutionens handlemuligheder

Uddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage elever og ansatte, der har symptomer på COVID-19.  Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan spørge om, hvorvidt en elev, ansat eller besøgende under ét er enten tidligere smittet, vaccineret eller kan forevise en negativ COVID-19 test, men skolen eller uddannelsesinstitution kan ikke stille krav om at få disse oplysninger.

Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan helt undtagelsesvis have en særlig anledning til at få et negativt COVID-19 testresultat dokumenteret. Det vil bl.a. være tilfældet, hvis en elev, ansat eller besøgende trods oplysning om at have modtaget et negativt testresultat viser tegn på symptomer på COVID-19.

Registrering af fravær for elever sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.  Skolens leder kan vælge at se mere lempeligt på det samlede fravær.

Opdateret 22/11 2021 kl. 15:55

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forældrene skal sørge for, at barnet, hvis det er muligt, går i isolation. Har barnet en alder, hvor selvisolation ikke er muligt, anbefales det, at barnet isolerer sig sammen med en forælder. Det anbefales desuden hvis muligt, at det er den samme forælder, som isolerer sig med barnet i hele isolationsperioden, til barnet er smittefri.

Forældre, som ikke er vaccineret eller tidligere smittet, bør gå i selvisolation og følge anbefalinger for test, når man er nær kontakt til en smittet person, man bor sammen med. Selvisolationen kan ophæves, når der er negativt svar på den sidste anbefalede test. 

Forældre, som er vaccineret eller tidligere smittet, behøver ikke at selvisolere sig, men anbefales stadig at følge anbefalinger for test, når man er nær kontakt til en smittet person, man bor sammen med, samt være ekstra opmærksom på de gode råd til at forebygge smitte. Læs Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus for anbefalinger til test, når du bor sammen med en smittet (sst.dk)

Skolens/uddannelsesinstitutionens handlemuligheder

Registrering af fravær for elever sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse. Uddannelsesinstitutionens leder kan vælge, at se mere lempeligt på det samlede fravær. Uddannelsesinstitutionen kan tilbyde undervisning i form af fx hjemmeopgaver.

Såfremt en underviser er isoleret, men ikke passer barn, kan institutionen evt. omlægge til fjernundervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse. 

Opdateret 22/11 2021 kl. 16:05

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Personer, som bor sammen med nære kontakter og som ikke er i isolation, behøver ikke at foretage sig noget særligt ud over at være ekstra opmærksomme på Sundhedsstyrelsens gode råd til at forebygge smitte (sst.dk). 

Personer, som bor sammen med en nær kontakt og som er i isolation, anbefales så vidt muligt at holde afstand til den nære kontakt i isolation, men ellers behøver de ikke at foretage sig noget særligt ud over at være ekstra opmærksomme på Sundhedsstyrelsens gode råd til at forebygge smitte (sst.dk).

Alle personer som får symptomer på COVID-19 bør gå i selvisolation og blive PCR-testet hurtigst muligt. 

Læs mere om, hvad personer der sammen med en nær kontakt anbefales at gøre i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus (sst.dk).

Læs mere om børn, som bliver nære kontakter i Sundhedsstyrelsens pjece Er dit barn nær kontakt? (sst.dk)

Skolens/uddannelsesinstitutionens handlemuligheder

Registrering af fravær for elever sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.  Skolens leder kan vælge, at se mere lempeligt på det samlede fravær. Uddannelsesinstitutionen kan tilbyde undervisning i form af fx hjemmeopgaver.

Såfremt en underviser er isoleret, men ikke passer barn, kan institutionen evt. omlægge til fjern- eller virtuel undervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse. 

Opdateret 22/11 2021 kl. 16:00

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Hvis barnet har symptomer på COVID-19, bør barnet holdes hjemme og anbefales PCR-test hurtigst muligt.

Skolens/uddannelsesinstitutionens handlemuligheder

Registrering af fravær for elever sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.  Skolens leder kan vælge, at se mere lempeligt på det samlede fravær.  Uddannelsesinstitutionen kan tilbyde undervisning i form af fx hjemmeopgaver.

Såfremt en underviser er isoleret, men ikke passer barn, kan institutionen evt. omlægge til fjernundervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse. 

Sidst opdateret: 26. november 2021