Hop til indhold
Genveje til emner

  Vedtagne love og bekendtgørelser

  Her er et overblik over de vedtagne love og bekendtgørelser som følge af COVID-19. Der er tale om midlertidige regler, som vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område. 

  Undervisning

  Opdateret 27/02 2021 kl. 00:00

  22. august 2020: Læs bekendtgørelsen (retsinformation.dk)

  Bekendtgørelse 1228 af 22. august 2020 om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger fastsætter procedurer for beslutning om midlertidig fortsættelse eller genoptagelse af nødundervisning. Procedure for indberetning om nødundervisning findes på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside.

  13. december 2020: Læs om ændringer til bekendtgørelsen (retsinformation.dk)

  27. februar 2021: Læs om ændringer til bekendtgørelsen (retsinformation.dk)

  Prøver

  Sidst opdateret: 1. oktober 2021