Hop til indhold

Vedtagne love og bekendtgørelser

Her er et overblik over de vedtagne love og bekendtgørelser som følge af COVID-19. Der er tale om midlertidige regler, som vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område. 

Love og bekendtgørelser

Opdateret 05/01 kl. 15:22

22. august 2020: Læs bekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse 1228 af 22. august 2020 om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger fastsætter procedurer for beslutning om midlertidig fortsættelse eller genoptagelse af nødundervisning. Formular til brug herfor findes på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside.

13. december 2020: Læs om ændringer til bekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 21. december 2020