Hop til indhold

Kommuner anbefales at iværksætte en række tiltag på dagtilbuds- og grundskoleområdet, hvis kommunen eller et sogn i kommunen ligger over grænseværdierne for høj lokal smitte.

Derudover kan dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v., som følge af epidemiloven, få udstedt et påbud om hel eller delvis lukning fra Styrelsen for Patientsikkerhed som følge af høj lokal smitte. 

Kort over høj lokal smitte og påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed

*Note til DK-kort: Kortet opdateres alle hverdage efter klokken 14. Data om kommuner og sogne med høj lokal smitte over grænseværdierne er baseret på data fra Statens Serums Institut (covid19.ssi.dk). Påbud til dagtilbud, grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner er baseret på Styrelsen for Patientsikkerhed.

 
 
 
Kommuner med smitte over grænseværdi
Kommuner med sogn(e) med smitte over grænseværdi
Kommuner uden smitte over grænseværdi, men med skole(r) med påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 
 
 
 
 
 
En kombination af smitte over grænseværdi OG påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed
Kommuner uden smitte over grænseværdier eller påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

Hvad betyder høj lokal smitte?

Høj lokal smitte i sogn er, når sognet overskrider grænseværdierne på følgende parametre på samme tid:

 • 800 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere
 • mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage
 • en positivprocent på mindst 3 procent

Høj lokal smitte i en kommune er, når kommunen overskrider grænseværdierne på følgende parametre på samme tid:

 • 400 smittede pr. 100.000 indbyggere
 • mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage

Ved høj lokal smitte i et sogn eller en kommune anbefales det, at kommunen iværksætter en række tiltag. 

Tiltagene kan ophøre, når sognet/kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de tre parametre for henholdsvis incidens, antal tilfælde samt positivprocent.

Anbefalinger om tiltag ved høj lokal smitte

Opdateret 26/11 2021 kl. 15:37

 • Dagtilbud
 • Folkeskolen
 • Mundbind og visir

Ved høj lokal smitte i et sogn eller kommune anbefales det, at kommunen iværksætter følgende tiltag:

På tværs af områder
 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
Dagtilbud mv.
 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.
Grundskoler, herunder SFO og fritidstilbud
 • Opfordring om, at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.
 • Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 • Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for de seneste 6 måneder.
 • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
 • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
 • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere. 
Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler
 • Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for de seneste 6 måneder.
Sogn

Tiltagene anbefales iværksat, når sognet overskrider grænseværdierne på følgende parametre på samme tid:

 • 800 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere
 • mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage
 • en positivprocent på mindst 3 pct.

Kommune

Tiltagene anbefales iværksat, når kommunen overskrider grænseværdierne på følgende parametre på samme tid:

 • 400 smittede pr. 100.000 indbyggere
 • mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage

Tiltagene kan ophøre, når sognet/kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de tre parametre for henholdsvis incidens, antal tilfælde samt positivprocent.

 

Sidst opdateret: 26. november 2021