Hop til indhold

Efterskoler og frie fagskoler kan have lokal testkapacitet til at forestå selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning. Den enkelte skole kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre skoler. Elever og ansatte på efterskoler og frie fagskoler uden lokal testkapacitet henvises til det generelle test-setup i regi af TestCenter Danmark.

Kommunerne kan tilbyde elever i 8.-10. klasse og ansatte i grundskolen (folkeskoler, fri- og privatskoler, skolefritidsordninger, fritidshjem og klub- og fritidstilbud mv.) selvpodning under supervision. Yngre elever skal tilbydes test som assisteret podning. Test – både screeningstest og test af nære kontakter på 0. dagen – vil kunne ske på skolen, hvis kommunen har tilstrækkelig testkapacitet på den pågældende skole, og i det generelle test-setup i regi af TestCenter Danmark.

Læs mere om de aktuelle opfordringer til screeningstest og anbefalinger til test i forbindelse med smittehåndtering.

Skoler med lokal testkapacitet i form af selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning skal følge disse vejledninger:

Instruktionsvideoer og -materialer om selvpodning under supervision

Sidst opdateret: 1. oktober 2021