Hop til indhold

En central forudsætning for genåbningen er øget brug af test. Det gælder også børne- og undervisningsområdet. Få et overblik over regler og krav om test på området.

Det er frem til den 1. august 2021 et krav, at elever, kursister, deltagere, besøgende og ansatte med fysisk fremmøde på voksen- og ungdomsuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler i hele landet kan dokumentere, at vedkommende har opnået et negativt testresultat ved en antigentest inden for de seneste 72 timer eller ved en PCR-test inden for de seneste 96 timer. Der kan dog højest stilles krav om to test jævnt fordelt over de seneste syv dage.

Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt efterskoler og frie fagskoler skal have etableret lokal testkapacitet i form af selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning. Institutionerne skal følge disse vejledninger:

Instruktionsvideoer og -materialer om selvpodning under supervision

Sidst opdateret: 8. juli 2021