Hop til indhold

Som led i den gradvise genåbning af børne- og undervisningssektoren er der indført enten krav eller kraftig opfordring til at lade sig teste for COVID-19.

På børne- og undervisningssektoren er der indført enten krav eller kraftig opfordring til at lade sig teste for COVID-19 som led i genåbningen.

Overblik over test

Her er et overblik over, hvor der er krav om test, og hvor der er opfordring om at blive testet fra mandag den 22. marts 2021. Tabellen indeholder også overblik over, hvornår krav eller opfordring til test ændres og udfases, som det er aftalt med aftale om udfasning af restriktioner fra 11. juni 2021 (jm.dk)


Aktuelt Pr. 1. august 2021 Pr. 1. oktober 2021
Dagtilbud mv. (ansatte) Opfordring Opfordring Ingen
Grundskolen (elever over 12 år og ansatte) Opfordring Opfordring Ingen
Efterskoler mv. Krav Opfordring Ingen
Ungdoms- og voksenuddannelser Krav Ingen Ingen
Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) Opfordring Ingen Ingen

 

Undtagelser for krav og opfordring til test

Opfordring til og krav om test gælder ikke for elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen der,

  • er under 12 år (ved kraftig opfordring) eller under 16 år (ved krav),
  • har dokumentation for undtagelse af test udleveret af kommunernes borgerservicecentre,
  • tidligere har fået bekræftet smitte med COVID-19 ved en PCR-test for COVID-19, der er mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel,
  • har påbegyndt et vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis eller
  • har gennemført et vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

 Testkrav

For elever, kursister, deltagere, besøgende og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt efterskoler og frie fagskoler er der frem til den 1. august 2021 krav om coronatest for at kunne møde fysisk frem. For at kunne leve op til testkravet skal enhver elev, kursist, deltager, besøgende eller ansat som hovedregel kunne dokumentere, at vedkommende har opnået et negativt testresultat ved en antigentest inden for de seneste 72 timer eller ved en PCR-test inden for de seneste 96 timer. Der kan højst være krav om to ugentlige test.

Oversigt over testkrav 

 

Forskellige test-setup

Dagtilbudsområdet dækkes primært af det statslige test-setup i kombination med det kommunale test-setup.

For folkeskoler, herunder specialundervisningstilbud, STU samt privat- og friskoler sikrer den pågældende kommune mulighed for test af elever og ansatte.

Ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler tilbyder elever, kursister, deltagere og ansatte test lokalt på skolen/institutionen i form af selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning.

Spørgsmål og svar om test

Vi opdaterer løbende de relevante områder med ny information om test i vores spørgsmål og svar:

Sidst opdateret: 8. juli 2021