Hop til indhold

Som led i den gradvise genåbning af børne- og undervisningssektoren er der indført enten krav eller kraftig opfordring til at lade sig teste for COVID-19.

Hvor er der krav om test?

Her er et overblik over, hvor der er krav om test, og hvor der er opfordring om at blive testet fra mandag den 22. marts 2021.


Regler for test
Børn i dagtilbud mv. Ingen
Ansatte i dagtilbud mv. Opfordring
Elever over 12 år og ansatte i 0.-10. klasse, herunder også ved udeundervisning. Opfordring
Elever og ansatte på efterskoler mv.1) Krav
Elever og ansatte på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) Opfordring
Elever, kursister, deltagere og ansatte, på ungdoms- og voksenuddannelser, som er undtaget for nedlukning2) Krav
Elever, kursister, deltagere og ansatte, på ungdoms- og voksenuddannelser, som har fremmøde pga. genåbning eller ved udeundervisning Krav
Trivselsgrupper Opfordring

Note: 1) Gælder efterskoler, frie fagskoler samt kostafdelinger på fri- og privatskoler på grundskoleområde samt kostafdelinger og skolehjem på ungdomsuddannelsesområdet i hele landet.
2) Gælder ikke STU-elever og gælder heller ikke i Albertslund, Brøndby og Høje-Taastrup.

Testkrav

For elever og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt efterskoler og frie fagskoler er der krav om coronatest for at kunne møde fysisk frem. For at kunne leve op til testkravet skal man som hovedregel kunne dokumentere, at man har gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer.

 

Retningslinjer for COVID-19-test

Opdateret 07/05 2021 kl. 15:20

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test
 • Retningslinjer

 

Forskellige test-setup

Dagtilbudsområdet dækkes primært af det statslige test-setup i kombination med det kommunale test-setup.

For folkeskoler, herunder specialundervisningstilbud, STU samt privat- og friskoler sikrer den pågældende kommune mulighed for test af elever og ansatte.

Ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler skal fra den 6. april 2021 og senest den 15. april 2021 have etableret kapacitet til at forestå selvpodning under supervision. Frem til den 15. april 2021 kan ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt efterskoler og frie fagskoler derfor gøre brug af det eksisterende test-setup i nærområdet.

Fritagelse fra coronatest

Det er muligt at blive undtaget for test af COVID-19, hvis det bevirker særligt svært ubehag og/eller forværring af sygdom eller lignende. Det kan for eksempel dokumenteres ved en lægeattest. Læs mere:

Skoler og institutioner kan hente denne attest (pdf)

Spørgsmål og svar om test

Vi opdaterer løbende de relevante områder med ny information om test i vores spørgsmål og svar:

Sidst opdateret: 20. april 2021