Hop til indhold

Som led i håndteringen af COVID-19 på børne- og undervisningsområdet er der opfordring til at lade sig teste for COVID-19 på visse områder.

Overblik over test

Her er et overblik over, hvor der er opfordring til at blive testet fra den 6. september 2021 og fremefter.


Pr. 6. september 2021 Pr. 1. oktober 2021
Dagtilbud mv. (ansatte) Opfordring til  test i relevant omfang Opfordring til én ugentlig test
Grundskolen (elever fra 9 til 11 år) Opfordring til én ugentlig test Opfordring til én ugentlig test
Grundskolen (elever over 12 år og ansatte), herunder efterskoler og frie fagskoler Opfordring til to ugentlige test Opfordring til én ugentlig test
Ungdoms- og voksenuddannelser Ingen Ingen

 

Der er opfordring til, at ansatte i dagtilbud mv. testes i relevant omfang. Per 1. oktober er der opfordring til, at ansatte testes én gang ugentligt.

Der er opfordring til test for elever, der er fyldt 9 år samt ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen/institutionen i forbindelse med fremmøde på folkeskoler, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler.

Elever i alderen 9 til 11 år opfordres i forbindelse med fysisk fremmøde til at blive testet én gang om ugen.

Elever fra og med 12 år, ansatte og besøgende opfordres i forbindelse med fysisk fremmøde til at have gennemført en antigentest inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange om ugen jævnt fordelt over de seneste syv dage. Fra den 1. oktober 2021 vil elever fra og med 12 år, ansatte og besøgende blive opfordret til at blive testet én gang om ugen.

Da der alene er tale om opfordring til test, må skolen/institutionen eller dagtilbuddet mv. ikke stille krav om eller føre kontrol med, at elever, ansatte, besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen eller dagtilbuddet mv. har ladet sig teste.

Undtagelser fra opfordring til test

Opfordring til test gælder ikke for elever, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen eller dagtilbuddet mv. der enten er under 9 år, er tidligere smittet, er vaccineret eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

Forskellige test-setup

Dagtilbudsområdet dækkes primært af det generelle test-setup i regi af TestCenter Danmark i kombination med det kommunale test-setup.

Folkeskoler, privat- og friskoler samt specialundervisningstilbud får stillet test til rådighed på eller i umiddelbar nærhed af skolen af den pågældende kommune. Elever i 8.-10. klasse og ansatte i folkeskoler, fri- og privatskoler, skolefritidsordninger, fritidshjem og klub- og fritidstilbud mv. kan tilbydes test i form af selvpodning under supervision. Yngre elever skal tilbydes test som assisteret podning.

Test – både 1. test som nær kontakt til en smittet i klassen og i forbindelse med screeningstest – vil kunne ske på skolerne, hvis kommunerne har testkapacitet på den pågældende skole, og i det landsdækkende net af faste teststeder (PCR og hurtigtest).

Efterskoler og frie fagskoler skal selv tilbyde elever og ansatte test lokalt på skolen/institutionen i form af selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning frem til den 10. september 2021. Efterskoler og frie fagskoler kan vælge frivilligt at videreføre den lokale testkapacitet foreløbigt indtil den 1. oktober 2021. Elever, ansatte mv. på efterskoler og frie fagskoler uden lokal testkapacitet henvises til det generelle test-setup i regi af TestCenter Danmark.

Retningslinjer for COVID-19-test

Læs mere om test i retningslinjerne for de forskellige sektorer på Børne- og Undervisningsministeriets område her.

Spørgsmål og svar om test

Vi opdaterer løbende de relevante områder med ny information om test i vores spørgsmål og svar:

Sidst opdateret: 10. september 2021