Hop til indhold

Sammen om Skolen

Folkeskoleforligskredsen har valgt at arbejde tæt sammen med parterne i Sammen om skolen i forbindelse med aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Sammen om skolen er et nationalt samtale- og udviklingsprogram for folkeskolen, hvor de største aktører om folkeskolen taler med hinanden om folkeskolens udfordringer og sammen bidrager til mulige løsninger. Bag Sammen om skolen står: lærere, pædagoger, skoleledere, elever, forældre, kommuner og politikere.

Sammen om skolen har en central rolle i udmøntningen af en række initiativer, hvor de løbende er inddraget og er kommet med konkrete forslag til, hvordan de politiske intentioner i aftalen bedst kan realiseres.

Implementering

De nye initiativer og værktøjer tages løbende i brug fra skoleåret 2022/23 til 2026/27, og følgende initiativer træder i kraft fra skoleåret 2022/23:

  • Folkeskolens Nationale Overgangstest (i skoleårene 2022/23 til 2025/26)
  • Risikotest for ordblindhed
  • Meddelelsesbog til dialog mellem skole og hjem
  • Ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) 
  • Skoleudviklingssamtaler og opfølgning mellem skoler og kommuner
  • Udviklingsliste og krav om udviklingsplan.

Læs mere om rammer for de initiativer, der træder i kraft fra skoleåret 2022/23 i faktaark. I faktaarket fremgår oplysninger om, hvor og hvornår der kan findes yderligere information og vejledningsmateriale om initiativerne.

Folkeskolens Nationale Færdighedstest afholdes første gang obligatorisk i skoleåret 2026/2027. De øvrige initiativer træder i kraft i perioden fra skoleåret 2022/2023 til 2025/2026.

Lovforslaget, der udmønter aftalen er vedtaget den 9. juni 2022. Læs lovforslag og behandling i Folketinget (ft.dk). 

Sidst opdateret: 15. juli 2022