Hop til indhold

Folkeskoleforligskredsen har valgt at arbejde tæt sammen med parterne i Sammen om skolen i forbindelse med aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. 

Sammen om skolen er et nationalt samtale- og udviklingsprogram for folkeskolen, hvor de største aktører om folkeskolen taler med hinanden om folkeskolens udfordringer og sammen bidrager til mulige løsninger. Bag Sammen om skolen står: lærere, pædagoger, skoleledere, elever, forældre, kommuner og politikere.

Aftalepartierne er enige om, at Sammen om skolen skal have en central rolle i udmøntningen af en række initiativer, hvor de kommer med konkrete forslag til, hvordan de politiske intentioner i aftalen bedst kan realiseres.

I det videre arbejde med implementering af aftalen inddrages Sammen om skolen i følgende initiativer:

 • Folkeskolens nationale færdighedstest
 • Test- og evalueringsbanken samt certificeringsordning
 • Meddelelsesbogen og den udvidede meddelelsesbog
 • Ændringer af uddannelsesparathedsvurderingen
 • Skoleudviklingssamtaler (erstatning for kvalitetsrapporterne)
 • Styrket og tidlig opfølgning over for skoler med udfordringer
 • Forsøgsprogram med forskellige karakter- og bedømmelsesformer

Implementering

Alle initiativer i aftalen kræver lovændringer. Folkeskolens nationale færdighedstest afholdes første gang obligatorisk i skoleåret 2026/2027. Fra november 2022 og indtil da gennemføres de lineært modificerede test. Nye frivillige test kan anvendes fra skoleåret 2026/2027. De øvrige initiativer træder i kraft i perioden fra skoleåret 2022/2023 til 2025/2026. Indtil de nye regler træder i kraft for de enkelte initiativer, er de nuværende regler gældende.

Lovforslaget, der udmønter aftalen, er fremsat i Folketinget den 27. april 2022, og heri findes beskrivelser af, hvordan aftalen udmøntes, såfremt lovforslaget vedtages. Læs om lovforslag og proces for behandling i Folketinget (ft.dk).

Følgende initiativer træder i kraft fra skoleåret 2022/2023

 • Lineær modificering af det nuværende testsystem (overgangsperiode) november 2022
 • Obligatorisk at anvende risikotest for ordblindhed
 • Elevplaner afskaffes. Meddelelsesbog og systematisk opfølgning for elever med udfordringer og særlige behov og forudsætninger
 • Ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)
 • Kvalitetsrapporter afskaffes og erstattes af skoleudviklingssamtaler mellem skole og kommune
 • Styrket og tidlig opfølgning over for skoler med udfordringer
Sidst opdateret: 28. april 2022