Hop til indhold
Oversigt over test og evalueringsredskaber i det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem
Folkeskolens nationale færdighedstest
10 obligatoriske test (alle elever)
 • Lineært testsystem (alle elever får samme opgavesæt)
 • Resultat kan aflæses direkte af lærere
 • Forældre skal efter deres barns gennemførelse af test kunne se opgavespørgsmålene i testene og deres barns svar, hvis de ønsker det.
 • Test skal ske tidligt på skoleåret, som grundlag for planlægning af undervisningen 
 • Resultater kan følges lokalt, kommunalt og nationalt
 • Dansk (læsning): 2., 3., 4., 6. og 8. klasse
 • Matematik: 2., 4., 6., 7. og 8. klasse
11 frivillige test 
 • Engelsk (4. og 7. klasse)
 • Natur/teknologi (6. klasse)
 • Dansk som andetsprog (5. og 7. klasse)
 • Tysk (2. fremmedsprog, 7. klasse)
 • Fransk (2. fremmedsprog, 7. klasse)
 • Fysik/kemi (8 klasse)
 • Biologi (8. klasse)
 • Geografi (8. klasse)
 • Historie (8. klasse)
Kvalitetsmærkning (certificering) af test
 • Udvikling af kvalitetsmærkning (certificering) af test, som udbydes til skoler og kommuner fra andre offentlige og private leverandører. Så vidt muligt certificeres test i færdigheder, viden og kompetencer i historie, samfundsfag og praktiske/musiske fag
1 obligatorisk screeningstest for læsevanskeligheder
 • Klassebaseret screeningstest for læsevanskeligheder: Alle elever i 1. klasse
1 test for risiko for ordblindhed
 • Krav om risikotest for ordblindhed senest i 1. klasse for elever med tegn på læsevanskeligheder
1 sprogvurdering
 • Der udvikles et forbedret nationalt sprogvurderingsredskab 
1 styrket fokus på højt begavede elever gennem tidlig opsporing og nye redskaber

Sammenhængende indsatser for opsporing:

 • Helhedsvurdering af indledende tegn på særlig dygtighed hos elev 
 • Screening via tjekliste
 • Tilbud om intelligenstest

 

Sidst opdateret: 2. februar 2022