Hop til indhold
Oversigt over test og evalueringsredskaber i det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem
Fra 2026/2027: Folkeskolens nationale færdighedstest
10 obligatoriske test (alle elever)
 • Lineært testsystem (alle elever får samme opgavesæt)
 • Resultat kan aflæses direkte af lærere
 • Forældre skal efter deres barns gennemførelse af test kunne se opgavespørgsmålene i testene og deres barns svar, hvis de ønsker det.
 • Test skal ske tidligt på skoleåret, som grundlag for planlægning af undervisningen 
 • Resultater kan følges lokalt, kommunalt og nationalt
 • Dansk (læsning): 2., 3., 4., 6. og 8. klasse
 • Matematik: 2., 4., 6., 7. og 8. klasse
Fra 2022/2023:
Folkeskolens Nationale Overgangstest 

Det tager flere år at udvikle, afprøve og implementere nyudviklede test og et tilhørende nyt it-system til Folkeskolens Nationale Færdighedstest.

Derfor vil det i en overgangsperiode fra skoleåret 2022/2023 frem til og med skoleåret 2025/2026 være obligatorisk at anvende Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Overgangstestene bliver:

 • obligatoriske at gennemføre i dansk (læsning) på 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin og matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin.
 • lineære, så alle elever på et klassetrin får de samme opgaver
 • gennemført i starten af skoleåret (dog november-december i skoleåret 2022/23), så de kan bruges til at tilrettelægge undervisningen resten af skoleåret
 • digitale og selvrettende (som de nuværende test).
 • baseret på det faglige indhold fra de nationale test. Dette gælder fx de faglige profilområder, der testes i. Det gælder også de opgaver og opgavetyper, som testene indeholder.

Læs mere om Folkeskolens Nationale Færdighedstest (uvm.dk)

11 frivillige test 
 • Engelsk (4. og 7. klasse)
 • Natur/teknologi (6. klasse)
 • Dansk som andetsprog (5. og 7. klasse)
 • Tysk (2. fremmedsprog, 7. klasse)
 • Fransk (2. fremmedsprog, 7. klasse)
 • Fysik/kemi (8 klasse)
 • Biologi (8. klasse)
 • Geografi (8. klasse)
 • Historie (8. klasse)
Kvalitetsmærkning (certificering) af test
 • Udvikling af kvalitetsmærkning (certificering) af test, som udbydes til skoler og kommuner fra andre offentlige og private leverandører. Så vidt muligt certificeres test i færdigheder, viden og kompetencer i historie, samfundsfag og praktiske/musiske fag
1 obligatorisk screeningstest for læsevanskeligheder
 • Klassebaseret screeningstest for læsevanskeligheder: Alle elever i 1. klasse
1 test for risiko for ordblindhed
 • Krav om risikotest for ordblindhed senest i 1. klasse for elever med tegn på læsevanskeligheder
1 sprogvurdering
 • Der udvikles et forbedret nationalt sprogvurderingsredskab 
1 styrket fokus på højt begavede elever gennem tidlig opsporing og nye redskaber

Sammenhængende indsatser for opsporing:

 • Helhedsvurdering af indledende tegn på særlig dygtighed hos elev 
 • Screening via tjekliste
 • Tilbud om intelligenstest
Sidst opdateret: 7. september 2022