Hop til indhold

De nuværende nationale test erstattes med folkeskolens nationale færdighedstest, som sammen med en række andre test- og evalueringsmaterialer skal være en del af skolernes evalueringspraksis. 

Folkeskolens nationale færdighedstest bliver:

  • lineære, så alle elever får de samme opgaver.
  • gennemført i starten af skoleåret, så de kan bidrage til tilrettelæggelsen af undervisningen resten af skoleåret.
  • fokuseret på centrale færdigheder for elevers skolegang, nemlig læsning og matematik.
  • anvendt hyppigt i det samme fag, så de kan styrke den faglige udvikling.
  • digitalt selvrettende.

Det adaptive princip, hvor opgavernes sværhedsgrad tilpasses elevens niveau, erstattes af lineære test. Det betyder, at alle elever fremover får det samme opgavesæt. Testene vil være digitalt selvrettende, og der udvikles nye opgavesæt hvert år. 

Folkeskolens nationale færdighedstest placeres i begyndelsen af skoleåret, så de kan benyttes i planlægningen af undervisningen. 

Folkeskolens nationale færdighedstest omfatter obligatoriske test i læsning og matematiske færdigheder gennem elevernes skoleforløb, så det er muligt at følge progressionen. Konkret testes der i læsning på 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin og matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin. 

Lineær modificering af eksisterende nationale test i overgangperiode

Da det tager flere år at udvikle, afprøve og implementere nyudviklede test og et tilhørende nyt it-system, vil der være en overgangsperiode fra efteråret 2022 frem mod skoleåret 2026/2027. I overgangsperioden vil det være obligatorisk at anvende en lineær modificering af de eksisterende nationale test i læsning og matematik frem til, at de nyudviklede test kan tages i brug.

Det vil også være muligt frivilligt at anvende de nuværende adaptive nationale test (undtaget læsning og matematik) i overgangsperioden frem til skoleåret 2026/27.

Test- og evalueringsbank

For at understøtte en stærk test- og evalueringspraksis på skolerne vil der, ud over de obligatoriske test, indgå en række supplerende test- og evalueringsmaterialer og redskaber i Børne- og Undervisningsministeriets test- og evalueringsbank, som formidles via emu.dk.

Test- og evalueringsbanken vil indeholde en række frivillige test i udvalgte fag, som stilles til rådighed for skolerne og kan give indblik i centrale færdigheder inden for fagene ligesom i dag. Der vil være frivillige færdighedstest i engelsk (to test), natur/teknologi (en test), fysik/kemi (en test), biologi (en test), geografi (en test), dansk som andetsprog (to test), historie (en test), tysk (en test) samt fransk (en test). De frivillige test suppleres af andre evalueringsmaterialer og certificerede test i de samme fag i testbanken, så de så vidt muligt afspejler fagenes formål.

Børne- og Undervisningsministeriet vil søge at udvikle en model for kvalitetsmærkning (certificering) af test, der udbydes til skoler og kommuner fra andre offentlige og private leverandører.

Andre evalueringsmaterialer og redskaber kan også bidrage udvikling af undervisningen. Derfor vil der blive samlet eksisterende og udviklet supplerende evalueringsmaterialer og redskaber, der kan støtte lærere i at vurdere og evaluere elementer af elevernes læring i skolen, der i mindre grad egner sig til en digital selvrettende test.

Evalueringsmaterialerne formidles også på emu.dk som del af den samlede test- og evalueringsbank.   

Sidst opdateret: 29. oktober 2021