Hop til indhold

Folkeskolens Nationale Overgangstest (2022/2023-2025/2026) 

Da det tager flere år at udvikle, afprøve og implementere nyudviklede test og et tilhørende nyt it-system til Folkeskolens Nationale Færdighedstest. Derfor vil det i en overgangsperiode fra skoleåret 2022/2023 frem til og med skoleåret 2025/2026 være obligatorisk at anvende Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Folkeskolens Nationale Overgangstest vil være en justeret udgave af de nuværende nationale test i dansk (læsning) og matematik.

Testene bliver:

  • obligatoriske at gennemføre i dansk (læsning) på 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin og matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin.
  • lineære, så alle elever på et klassetrin får de samme opgaver
  • gennemført i starten af skoleåret (dog november-december i skoleåret 2022/23), så de kan bruges til at tilrettelægge undervisningen resten af skoleåret
  • digitale og selvrettende (som de nuværende test).
  • baseret på det faglige indhold fra de nationale test. Dette gælder fx de faglige profilområder, der testes i. Det gælder også de opgaver og opgavetyper, som testene indeholder.
It-systemet har begrænset funktionalitet

Folkeskolens Nationale Overgangstest skal gennemføres i et midlertidigt it-system, indtil det endelige it-system er færdigudviklet til Folkeskolens Nationale Færdighedstest i 2026/27. It-systemet til overgangstestene har begrænset funktionalitet sammenlignet med det tidligere it-system for nationale test. Det drejer sig bl.a. om, at it-systemet vil have mere simple tilbagemeldinger og visninger, og at det ikke vil være muligt at se visninger af elevens resultater af de obligatoriske overgangstest fra tidligere skoleår i overgangsperioden. Det vil heller ikke være muligt at anvende de obligatoriske test frivilligt i systemet, som skolerne kan i dag.

Det vil i overgangsperioden også være muligt frivilligt at anvende de nuværende adaptive nationale test (undtaget læsning og matematik) i overgangsperioden frem til skoleåret 2026/27.

Folkeskolens Nationale Færdighedstest

Folkeskolens Nationale Færdighedstest bliver:

  • lineære, så alle elever får de samme opgaver.
  • gennemført i starten af skoleåret, så de kan bidrage til tilrettelæggelsen af undervisningen resten af skoleåret.
  • fokuseret på centrale færdigheder for elevers skolegang, nemlig læsning og matematik.
  • anvendt hyppigt i det samme fag, så de kan styrke den faglige udvikling.
  • digitalt selvrettende.

Det adaptive princip, hvor opgavernes sværhedsgrad tilpasses elevens niveau, erstattes af lineære test. Det betyder, at alle elever fremover får det samme opgavesæt. Testene vil være digitalt selvrettende, og der udvikles nye opgavesæt hvert år.

Folkeskolens Nationale Færdighedstest placeres i begyndelsen af skoleåret, så de kan benyttes i planlægningen af undervisningen.

Folkeskolens Nationale Færdighedstest omfatter obligatoriske test i læsning og matematiske færdigheder gennem elevernes skoleforløb, så det er muligt at følge progressionen. Konkret testes der i læsning på 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin og matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin.

Test- og evalueringsbank

For at understøtte en stærk test- og evalueringspraksis på skolerne vil der, ud over de obligatoriske test, indgå en række supplerende test- og evalueringsmaterialer og redskaber i Børne- og Undervisningsministeriets test- og evalueringsbank, som formidles via emu.dk fra 1. halvår 2023.

Test- og evalueringsbanken vil indeholde en række frivillige test i udvalgte fag, som stilles til rådighed for skolerne og kan give indblik i centrale færdigheder inden for fagene ligesom i dag. Der vil være frivillige færdighedstest i engelsk (to test), natur/teknologi (en test), fysik/kemi (en test), biologi (en test), geografi (en test), dansk som andetsprog (to test), historie (en test), tysk (en test) samt fransk (en test). De frivillige test suppleres af andre evalueringsmaterialer og certificerede test i de samme fag i testbanken, så de så vidt muligt afspejler fagenes formål.

Børne- og Undervisningsministeriet vil søge at udvikle en model for kvalitetsmærkning (certificering) af test, der udbydes til skoler og kommuner fra andre offentlige og private leverandører.

Andre evalueringsmaterialer og redskaber kan også bidrage udvikling af undervisningen. Derfor vil der blive samlet eksisterende og udviklet supplerende evalueringsmaterialer og redskaber, der kan støtte lærere i at vurdere og evaluere elementer af elevernes læring i skolen, der i mindre grad egner sig til en digital selvrettende test.

Evalueringsmaterialerne formidles også på emu.dk som del af den samlede test- og evalueringsbank.   

Sidst opdateret: 7. september 2022