Hop til indhold

Meddelelsesbogen erstatter elevplanerne

Meddelelsesbogen erstatter elevplanerne og skal laves for alle elever fra børnehaveklassen til 9. klasse. Der er få lovgivningsmæssige krav til, hvad en meddelelsesbog skal indeholde og der er frihed til at udvikle og anvende meddelelsesbogen lokalt, så den er meningsfuld for den enkelte skole. Der er følgende pejlemærker for meddelelsesbogen:

  • Den danner udgangspunkt for den løbende dialog mellem elev, forældre og skole om elevens faglige og alsidige udvikling.
  • Den skal bruges regelmæssigt og gøres tilgængelig for elever og forældre mindst én gang årligt.
  • Den er skriftlig, men det nærmere format fastlægges lokalt.
  • Dansk og matematik skal indgå.
  • Den indeholder overvejelser om uddannelse og proces for at opnå (eventuelle) faglige krav til optagelse for elever i udskolingen.
  • For elever i udfordringer i skolen indgår der information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at imødekomme udfordringer.

For meddelelsesbøgerne til alle elever er det væsentlig at indholdet er praksisnært og peger fremad, og formuleres med henblik på at understøtte dialog mellem elev, forældre og skole. Omfanget af de konkrete meddelelsesbøger vil i praksis placere sig i et kontinuum – fra helt korte meddelelsesbøger med få fokuspunkter til mere udvidede meddelelsesbøger med beskrivelse af en række indsatser.

Indholdet i meddelelsesbogen skal udvides for elever, der er i udfordringer i forbindelse med deres skolegang. Det gælder, uanset om eleven er tilknyttet almen- eller specialområdet. I meddelelsesbogen skal der indgå information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at imødekomme udfordringerne.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samarbejder med Sammen om Skolen om at konkretisere rammerne for meddelelsesbogen. Der gennemføres en evaluering tre år efter implementeringen.

Læs vejledningen til meddelelsesbogen(PDF)

Ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)

Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er justeret, så ingen elev fremover  erklæres ”ikkeuddannelsesparat”. Det er sket som første fase i ændringer af reglerne om UPV’en, hvor der lægges vægt på, at alle elever er parate til noget, fx 10. klasse eller forberedende grunduddannelse (FGU).  

Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe, der i efteråret 2022 skal foreslå konkret(e) model(ler) for mere grundlæggende justeringer af UPV'en. Vurderingen af elevernes uddannelsesmuligheder skal være positivt retningsgivende for den enkelte, og eleverne skal fortsat have den skole- og vejledningsindsats, de har brug for. 

Arbejdsgruppen  består bl.a. af repræsentanter for Sammen om skolen og repræsentanter for ungdomsuddannelser.

 

Sidst opdateret: 7. september 2022