Hop til indhold

Der er en udbredt offentlig diskussion af, at der gennem flere årtier er kommet et øget fokus på faglige præstationer og ydre motivation i skolen. Desværre findes der for lidt viden om forskellige karaktersystemers påvirkning af elevernes trivsel og motivation.

På den baggrund igangsættes et flerårigt forsøgs- og udviklingsprogram om karakterer, evaluering og bedømmelse. Sammen om skolen bidrager til udfoldelsen af de konkrete indsatser i forsøgsprogrammet på baggrund af nedenstående pejlemærker for forsøget:

  • Standpunktskarakterer for arbejdsindsats i 8.-10. klasse
  • Standpunktskarakterer for orden og adfærd i 8.-10. klasse
  • Karakterfrihed indtil afgangskaraktererne: Det gøres muligt at undlade at give karakterer mod, at der i stedet gives skriftlig formativ feedback, herunder eventuelt også i arbejdsindsats. En mindre vidtgående model kan være karakterer i dansk og matematik og et antal fag efter elevens valg. I de øvrige fag gives skriftlig formativ feedback
  • Alternativ og mere praktisk orienteret mundtlig prøve i dansk og/eller matematik, herunder på frie fagskoler.

Forsøget ændrer ikke på, at eleverne skal have 9. klasses afgangsbevis som i dag, og at der på beviset hverken skal fraregnes eller tilføjes karakterer. Forsøget designes som et frivilligt forsøg for skolerne i de enkelte forsøg. Skoler udvælges, hvis muligt, repræsentativt blandt de skoler, der ønsker deltagelse i de enkelte forsøg.

Der gennemføres en evaluering af forsøgene. Evalueringens form vil afhænge af skolernes interesse for at deltage i forsøget, da detaljerede kvantitative resultater kræver, at et vist antal skoler indgår i hvert forsøg.

Sidst opdateret: 28. oktober 2021