Hop til indhold

Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem er baseret på en række rapporter, der tidligere er blevet offentliggjort. Rapporterne peger for eksempel på en række udfordringer med nationale test og elevplaner, som oprindeligt blev indført for at styrke en systematisk evalueringskultur i folkeskolen.

EVA’s undersøgelse om elevplan fra 2020 viser, at der er udfordringer med anvendelsen af elevplanen, og kvalitetsrapporterne er kritiseret for at være for bureaukratiske. På nær for udfordrede elever, hvor redskabet har været gavnligt i samarbejdet mellem skole og hjem.

VIVE’s evaluering af de nationale test fra 2020 viser blandt andet, at testene er et vigtigt styringsmæssigt redskab, men ikke altid opleves af lærerne som et relevant redskab til at tilrettelægge undervisningen med fokus på den enkelte elevs faglige udvikling. 

Sidst opdateret: 6. september 2022