Hop til indhold

Den nye elevfordelingsmodel får virkning for optaget til skoleåret 2023/24. De første år, hvor modellen køres ind, vil den formentlig skulle justeres.

Der indføres også en overgangsfase, der skal hjælpe de institutioner, der allerede i dag har svært ved at tiltrække og fastholde 1. prioritetsansøgere, eller allerede har en markant skæv sammensætning af elever. 

  • Den eksisterende mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/22 forlænges med yderligere ét år til også at gælde for optagelse til skoleåret 2022/23. 
  • Muligheden for at oprette ventelister afskaffes fra midten af skoleåret 2021/22. 
  • Private gymnasier får begrænsning på, hvor mange nye elever (1.g og 1.hf) de kan få tilskud til ved optaget til skoleåret 2022/23

Aftalen indeholder også en række principper for et nyt taxameter- og tilskudssystem. Regeringen vil indkalde til forhandlinger om en samlet institutionslovgivning.

Finansiering

Der er i september 2021 indgået aftale om finansiering af Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser. Læs aftalen her (pdf).

Sidst opdateret: 17. september 2021