; Hop til indhold

Den nye elevfordelingsmodel får virkning for optaget til skoleåret 2023/24. De første år, hvor modellen køres ind, vil den formentlig skulle justeres.

Der indføres også en overgangsfase, der skal hjælpe de institutioner, der allerede i dag har svært ved at tiltrække og fastholde 1. prioritetsansøgere, eller allerede har en markant skæv sammensætning af elever. 

  • Den eksisterende mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/22 forlænges med yderligere ét år til også at gælde for optagelse til skoleåret 2022/23. 
  • Muligheden for at oprette ventelister afskaffes fra midten af skoleåret 2021/22. 
  • Private gymnasier får begrænsning på, hvor mange nye elever (1.g og 1.hf) de kan få tilskud til ved optaget til skoleåret 2022/23

Aftalen indeholder også en række principper for et nyt taxameter- og tilskudssystem. Regeringen vil indkalde til forhandlinger om en samlet institutionslovgivning.

Finansiering

Der er i september 2021 indgået aftale om finansiering af Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser. Læs aftalen her (pdf).

Midlertidig stop for elevoptag

Der er i oktober 2021 indgået en tillægsaftale til aftalen om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser. Det drejer sig om midlertidigt stop for optag på udvalgte gymnasier. Læs hele aftalen om midlertidigt stop for optag her (pdf)

Safe-klasser

Der er i oktober 2021 indgået en supplerende aftale til tillægsaftale til aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser (pdf).

 
Sidst opdateret: 16. oktober 2021