; Hop til indhold

Ansøgningen til en gymnasial uddannelse vil fremover – ligesom i dag – foregå ved en central ansøgningsrunde i starten af året. Fordeling af elever sker som noget nyt i en landsdækkende fordelingsmekanisme administreret af Børne- og Undervisningsministeriet, som man kender fra de videregående uddannelser. Fordelingen sikrer, at så mange unge som muligt får deres førsteprioritet opfyldt inden for de fastsatte fordelingsregler. Eleverne kan – ligesom ved ansøgninger til videregående uddannelser – frit søge om optagelse på gymnasier i hele landet.

To udfordringer = to måder at fordele på

Uanset hvor i landet, man bor og søger hen, tages der fortsat stort hensyn til elevernes ønske om optag på konkrete gymnasier. Men som noget nyt vil der gælde forskellige fordelingsregler, alt efter hvor i landet, et givet gymnasium ligger.

For at imødekomme udfordringen i storbyerne med skævt sammensatte gymnasier (socialt, kulturelt og etnisk), vil der fremover på gymnasier, som ligger i såkaldte ’fordelingszoner’, ses på forældrebaggrund (målt på forældreindkomst), når eleverne fordeles. 

For gymnasier, som ligger i såkaldte ’afstandszoner’, vil det derimod være transporttiden, man ser på.

Eksempel: Anders søger kun gymnasier i fordelingszoner

Anders er fra lavindkomst-hjem. Kommer derfor i betragtning til de 50 pladser, som er reserveret til elever fra lavindkomsthjem på gymnasium A, som er Anders’ 1. prioritet.

Anders tildeles plads på gymnasium A, hvis

  • der er færre end 50 1. prioritetsansøgere fra lavindkomst-hjem eller
  • der er flere end 50 1. prioritetsansøgere fra lavindkomst-hjem, og Anders er blandt de 50, der bliver trukket ud.

Andel der får deres 1. prioriteret

Med aftalen vil transporttiden for eleverne i gennemsnit være stort uændret i forhold til i dag.

Det skønnes, at i omegnen af 85 procent af ansøgere til stx og hf vil få tilbudt en plads på deres førsteprioritet, mens over 90 procent af ansøgere til de erhvervsgymnasiale uddannelser vil få imødekommet deres førsteprioritering. I afstandszoner forventes, at omkring 95 procent eller flere af ansøgerne vil få tildelt deres førsteprioritering. På hf er det omkring 90 procent. Tallene er forbundet med betydelig usikkerhed, fordi de er opgjort på eksisterende søgetal og søgemønstre.

Afstandszoner
Tilgang: 1.g’ere 2020 Ny model
Stx 93 pct. 96 pct.
Hf 92 pct. 93 pct.
Hhx 94 pct. 98 pct.
Htx 96 pct. 98 pct.
Fordelingszoner
Tilgang: 1.g’ere 2020 Ny model
Stx 90 pct. 84 pct.
Hf 88 pct. 87 pct.
Hhx 89 pct. 94 pct.
Htx 94 pct. 92 pct.
Sidst opdateret: 17. juni 2021