Hop til indhold

Elevkapacitet

Den nye fordelingsmodel bygger på en stram styring af, hvor mange elever den enkelte uddannelsesinstitution må optage. På den måde fjernes uhensigtsmæssig konkurrence om eleverne, og hånden  holdes under de små gymnasier i tyndtbefolkede områder. Det gøres ligeledes ved at indføre minimumskapaciteter svarende til cirka 84 elever (3 spor med 28 elever i hver klasse).

De første 3 år fastsætter Børne- og Undervisningsministeriet de enkelte afdelingers elevkapacitet i samarbejde med regionerne og efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne. Efter 3 år skal regionerne, efter indstilling fra institutionerne, bestemme, hvor mange elever der kan gå på et gymnasium.

Afskaffelse af ventelister

Ventelister på gymnasier afskaffes for at styrke elevsammenholdet og hjælpe små gymnasier, der er udfordret på elevtal. Der vil dog fortsat være mulighed for, at en elev kan skifte uddannelsesinstitution, for eksempel i forbindelse med flytning, eller hvis der er problemer med trivsel, ligesom med de regler, der i dag gælder for skoleskift på folkeskoleområdet.

Fordelings- og afstandszoner

Landet inddeles i fordelingszoner eller afstandszoner. I fordelingszonerne vægtes forældrebaggrund for at undgå, at unge kun møder unge med samme baggrund som dem selv. I afstandszoner vægtes transporttid. I begge zoner er elevens eget valg stadig centralt.

I fordelingszonerne, hvor elevsammensætningen er skæv, opdeles antallet af pladser på det enkelte gymnasium delt op i tre grupper baseret på forældreindkomst Der vil fremover være plads til et vist antal elever fra de tre forskellige indkomstgrupper. Et gymnasium, der har plads til 200 elever i dag, vil fremover have plads til for eksempel 40 elever fra en gruppe, 100 elever fra en anden og 60 elever fra en tredje. Eleverne forsøges stadig først og fremmest fordelt på baggrund af deres eget valg. Om der er plads afhænger af kapaciteten i elevens indkomstgruppe. Det skal skabe en balanceret elevsammensætning.

I afstandszonerne fordeles eleverne også på baggrund af deres eget valg. Herefter fordeles eleverne på baggrund af transporttid, hvor der i dag anvendes transportafstand. I afstandszoner minder selve fordelingen altså i det store hele om måden, som det finder sted på i dag.

Sidst opdateret: 14. juni 2021