Hop til indhold

Modellen for elevfordelingen glæder for de almengymnasiale uddannelser 3-årig stx og 2-årig hf  og de erhvervsgymnasiale uddannelser 3-årig hhx og htx. Det gælder uanset, hvilken institutionstype der udbyder disse uddannelser. 

Eux og 2-årigt stx er ikke omfattet af de centrale fordelingsregler. Det samme gælder erhvervsuddannelserne (eud). 

Forrang til elevgrupper

Den nye fordelingsmodel skal fortsat tage hensyn til særlige elevgrupper, fx elever med handicap, elever i ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser), Team Danmark-elever med flere, så de kan få forrang til optagelse på visse afdelinger. Følgende elevgrupper kan få forrang til optagelse på visse afdelinger:

 • Profilelever
 • Ansøgere til Pre-IB
 • Ansøgere til ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
 • Ansøgere til forlængede forløb:
  • Team Danmark ansøgere
  • Ansøgere til hf i kombination med landbrug/søfart
  • Ansøgere, der samtidig er optaget på musikalsk grundkursus (MGK)
  • Ansøgere, der samtidig er optaget på uddannelsesforløb inden for andre kunstneriske udtryksformer end musik som eksempelvis billedkunst
 • Ansøgere med handicap (hovedsageligt fysiske handicap)
 • Omgængere
 • Ansøgere til sjældne studieretninger (eksempelvis græsk/latin på stx eller geoviden-skab på htx), samt lokalt godkendte studieretninger
 • Kostelever

Ansøgere over 20 år, som søger om optagelse på 2-årig hf på VUC som 1. prioritet, får samtidigt forrang til at blive optaget på et VUC.

Sidst opdateret: 10. juni 2021