Kampagnen har i kampagneperioden opfordret alle til at komme med forslag til strategien. Der er i alt kommet 61 forslag. Siden er lukket på grund af valg.

Ministeriet ønsker at motivere fagprofessionelle – lærere, undervisere, pædagoger og ledere i grundskolen, på ungdomsuddannelser og på voksenuddannelsesområdet – samt elever og forældre til at komme med input, forslag og ønsker til den nye digitaliseringsstrategi.

Kampagnen "Digitalisering med omtanke og udsyn" kører i forlængelse af lanceringen af en statuspublikation. Statuspublikationen giver overblik over, hvilken viden og hvilke erfaringer, der er på området, og hvilke spørgsmål, der blandt andet kan overvejes i arbejdet med en ny national digitaliseringsstrategi.

Kampagnen stiller skarpt på, hvad lærere, undervisere, pædagoger, elever, forældre og ledere mener, er de vigtigste muligheder og opmærksomhedspunkter ved digitalisering af undervisningsområdet.

Kampagnematerialer

Kampagnen vil først og fremmest køre på sociale medier med korte film og små animationer, der lægger op til debat og involvering.

Lærere, undervisere, forældre og elevers holdning til brug af digitale læremidler er indsamlet af ministeriet på forskellig vis til brug for kampagnen.

9. klasse elevers syn på deres læreres og forældres brug af digitale teknologier

Seks 9.klasses elever deler deres syn på, hvordan lærere og forældre bruger digitale teknologier. De unges budskab er, at lærere og forældre skal sætte sig ind i teknologien.

9. klasse elevers syn på brug af digitale teknologier i undervisningen

Seks 9.klasses elever deler deres holdning til brug af digitale teknologier i undervisningen. De unge tror, at vi i fremtiden kommer til at bruge digitale teknologier meget mere i undervisningen og ser positivt på forandringen. 

Digitaliseringens dilemma

Filmen stiller skarpt på håndtering af digitale teknologier i undervisningssituationer.

 

 

 

Sidst opdateret: 15. juli 2019