Temperaturmålinger blandt lærere/undervisere og blandt forældre

Som led i arbejdet med statuspublikationen har STIL i februar 2019 gennemført en temperaturmåling blandt 376 lærere og undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelser (gymnasier og erhvervsuddannelser) og blandt 1051 forældre til børn og unge i grundskole og på ungdomsuddannelser.

Temperaturmålingerne er ikke repræsentative, men giver et indblik i, hvordan lærere, undervisere og forældre forholder sig til digitalisering og teknologi på undervisningsområdet lige nu. 

I målingerne er der blevet spurgt ind til muligheder, potentialer, bekymringer, barrierer, og digitalisering fremadrettet på undervisningsområdet. Respondenterne er blevet bedt om at prioritere de tre vigtigste temaer inden for de forskellige kategorier.

Sidst opdateret: 13. marts 2019