; Hop til indhold

Et af fokusområderne for læringskonsulenternes vejledning er at give fagprofessionelle redskaber til at gå i dialog med hinanden og børn og unge om følsomme, vanskelige og kontroversielle emner, som vækker stærke følelser og skaber spændinger i samfundet. Derfor har ministeriet i samarbejde med Nordisk Ministerråd oversat Europarådets to materialepakker “Kontroversielle emner i skolen” og “Inspiration til skoleledelser om kontroversielle emner”.

Materialerne giver redskaber til at arbejde med kontroversielle emner som led i børn og unges demokratiske dannelse og evne til at sortere i oplysninger og tænke kritisk.

Ønsker I som institution at blive trænet i materialerne, kan I samle jeres kolleger og måske naboinstitutioner til et fælles arrangement. Hvis I er mere end 50 deltagere, kommer vi gerne på besøg og giver et bud på, hvordan I kan anvende materialerne til at ruste jeres personale til at bruge kontroversielle emner som værktøj i arbejdet med børn og unges medborgerskabsdannelse.

Sidst opdateret: 29. juli 2019