; Hop til indhold

Formålet med projektet er at styrke børn og unges modstandskraft mod ekstreme holdninger og bevægelser samt mod negativ social kontrol. Det skal ske gennem en styrkelse af fagprofessionelles praksis i dagtilbud, skoler, fritidstilbud, gymnasier, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser.

Indsatsen skal desuden være med til at skabe et solidt vidensgrundlag og understøtte spredning af viden om, hvordan tidlige forebyggende indsatser mod radikalisering og negativ social kontrol kan tilrettelægges i dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, gymnasier, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser, så der opnås den bedste praksis og de bedste resultater.

Indsatsen er finansieret af satspuljemidler fra 2017, hvor der blev afsat 32,4 millioner kroner til styrkelse af de fagprofessionelles praksis inden for udvalgte fokusområder i perioden 2017-2020.

Sidst opdateret: 26. april 2021