Undervisere, lærere, pædagogisk personale, ledelse og andre fagpersoner i dagtilbud, grundskole og fritidstilbud og på gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser kan nu danne netværk gennem læringskonsulenternes motivationsforløb om demokrati og medborgerskab. 

I et motivationsforløb får deltagerne mulighed for at:

  • Indgå i netværk, som mødes på regionale netværksmøder rundt om i landet
  • Få den nyeste viden på området
  • Afprøve konkrete og praksisnære metoder og redskaber
  • Sparre og erfaringsudveksle med læringskonsulenter og andre praktikere
  • Arbejde fokuseret med at udvikle egen praksis med afsæt i egne udfordringer og mål

Netværksmøderne afholdes indtil videre i København, Vejle og Aalborg og kan tilmeldes nedenfor:


Netværksmøde ØST i København
28. februar 2019 kl. 10.00-14.00

Netværksmøde VEST i Vejle
7. marts 2019 kl. 10.00-14.00

Netværksmøde NORD i Aalborg
4. april 2019 kl. 10.00-14.00

Sidst opdateret: 18. februar 2019