; Hop til indhold

Vejledningen i demokrati og medborgerskab fokuserer på følgende fem områder: 

 • Institutionernes rolle i arbejdet med demokrati, medborgerskab og fællesskab samt kendskab til valg og rettigheder
 • Hvordan institutionerne kan klæde børn og unge på til at kunne tage kritisk stilling og styrke kritisk tænkning
 • Redskaber til dialog om følsomme, vanskelige og kontroversielle emner
 • Hvordan vi undgår marginalisering af børn og unge
 • Hvordan vi får et bedre forældresamarbejde
 • Desuden vejleder læringskonsulenterne i, hvilke handlemuligheder du har som fagprofessionel, hvis du er bekymret for radikalisering og negativ social kontrol i forhold til en enkelt person eller en gruppe af børn og unge. 

Læringskonsulenterne tilbyder følgende tre typer af vejledning:

 1. Helhedsorienterede udviklingsforløb
 2. Motivationsforløb
 3. Landsdækkende arrangementer

Gennem vejledningen kan I få viden, inspiration og rådgivning til, hvordan I kan sætte fokus på medborgerskab, fællesskab og frihedsrettigheder i netop jeres institution. Bliv for eksempel klædt på til at arbejde med følsomme og kontroversielle emner eller til at skærpe børn og unges kritiske tænkning i en tid med et voksende antal informationskanaler og digitale medier

De tre forløb og deres indhold

Helhedsorienterede udviklingsforløb

Et helhedsorienteret udviklingsforløb er for jer, der ønsker at afprøve metoder inden for det brede arbejde med demokrati og medborgerskab og skabe ny viden. Jeres institution vil sammen med læringskonsulenterne arbejde i dybden med et eller flere af de fem fokusområder alt efter de lokale behov og ønsker.

I et helhedsorienteret udviklingsforløb kan I få inspiration, vejledning og støtte rettet mod:

 1. Sparring på egne udfordringer
 2. Regelmæssige møder med læringskonsulenterne med fokus på løbende procesvejledning og sparring
 3. Afdækning af udfordringer og behov samt opstilling af mål og indsatser
 4. Regelmæssige møder med læringskonsulenterne med fokus på løbende procesvejledning og sparring
 5. Afprøvning og udvikling af eksisterende og ny viden og metoder med henblik på at udvikle praksis i forhold til arbejdet med opbyggende indsatser inden for de forskellige fokusområder
 6. Temaforløb med fokus på arbejdet med følsomme, vanskelige og kontroversielle emner
 7. Kompetenceudviklingsforløb for udvalgte medarbejdere, ressourcepersoner eller for hele personalegrupper
 8. Udveksling af gode erfaringer og resultater med andre institutioner.

Det nærmere indhold planlægges og gennemføres i samarbejde mellem jeres institution og læringskonsulenterne med udgangspunkt i jeres lokale ønsker, behov og udfordringer. Sammen udarbejder vi en plan for udviklingssamarbejdet, herunder samarbejdsperiodens længde (mellem seks og 24 måneder) og organisering.

Motivationsforløb

I motivationsforløb samles læringskonsulenter og praktikere på netværksmøder, hvor vi drøfter og videreudvikler på viden og erfaringer om indsatser til demokrati og medborgerskab, som findes rundt omkring i landet. På netværksmøderne får I nyeste viden på området, sparring og erfaringsudveksling samt konkret støtte til videreudvikling af egen praksis.

Landsdækkende arrangementer

Landsdækkende arrangementer er for jer, som ønsker inspiration til jeres arbejde med demokrati og medborgerskab i alle landets dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.

Arrangementerne fokuserer på at videreformidle og sprede den nye viden og de gode praksiseksempler, som læringskonsulenterne indsamler som led i vores generelle vejledning på området.

Læringskonsulenterne annoncerer løbende aktuelle arrangementer på uvm.dk og på Undervisningsministeriets Facebook og LinkedIn.

Sidst opdateret: 24. februar 2020